1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הוצאה על תאריך ישן

הזנתם הוצאה והמערכת איפשרה לכם להזינה רק על 5 חודשים קודמים?

הוספתם הוצאה ומעוניינים לשנות את תאריכה לצורך דוח מע"מ?

יש לגשת לדוחות>דוח רווח והפסד לפי חודשים>הצג דוח> לחיצה על שם הקטגוריה שבה נמצא פירוט ההוצאות המבוקש> הצד דוח> לחיצה על מספר התנועה אותה אנו מעוניינים לשנות> שינוי תאריך בשדה תאריך מאולץ לדו"ח מע"מ>עדכון.