1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הגדרות העסק

בעמוד זה ניתן לעדכן את הגדרות העסק ולערוך אותם בהתאם בכל שלב.

פרטי העסק:

שם העסק – שם העסק אשר יופיע על גבי המסמכים.
עבור מסמכים בשפת אנגלית – יש למלא את השדה הנמצא בצד שמאל.

כותרת משנה – תחת שם העסק ניתן להוסיף כותרת משנה ("סלוגן" לעסק) לשם תצוגה על גבי המסמכים. עבור מסמכים בשפת אנגלית – יש למלא את השדה הנמצא בצד שמאל.

כתובת – כתובת העסק אשר תופיע על גבי המסמכים.
עבור מסמכים בשפת אנגלית – יש למלא את השדה הנמצא בצד שמאל.

מספר העוסק/ח.פ. – מספר עוסק מורשה/ח.פ./ת.ז. של העסק כפי שמופיע ברשויות.
שדה זה לא ניתן לשינוי.

מספר איחוד עוסקים – ניתן להוסיף מספר איחוד העוסקים של העסק במידה ויש צורך בכך.

סוג העסק – בחירת סוג העסק מתוך האפשרויות (עוסק פטור/עוסק מורשה/עמותה/חברה בע"מ).
שדה זה לא ניתן לשינוי.

תחום העיסוק – בחירת תחום העיסוק לשם מידע פנימי לחברה.

שיטת החשבונאות – בחירה בין מזומן/מצטבר בהתאם לשיטה שאיתה עובד העסק.
(עסקים אשר עובדים עם חשבוניות עסקה – אמורים להיות בשיטת חשבונאות מזומן).

אחוז מע"מ במערכת – הגדרת אחוז המע"מ. במידת הצורך, ניתן לעדכן את אחוז המע"מ לאפס.
לא ניתן לעדכן את אחוז המע"מ לאחוז שונה מ17 או מאפס.
אחוז המע"מ מתעדכן אוטומטית על ידינו בהתאם למה שנקבע במדינה.

סוג המטבע – ניתן לבחור את סוג מטבע החשבון.
רוב העסקים עובדים עם מטבע שקל. למטבע זה יתורגמו כל המסמכים המופיעים בדו"חות במערכת.
שדה זה לא ניתן לשינוי.

שפת המסמכים – ניתן לבחור בין את שפת המסמכים בין עברית לאנגלית. הגדרה זו תקפה עבור כל סוגי המסמכים המופקים במערכת. ניתן לשנות את שפת המסמכים גם באופן ידני בעת הפקת המסמך.

תאריך המסמך – ניתן להגדיר את תאריך המסמך לתאריך הנוכחי באפן קבוע או להגדיר שייבחר ידנית בכל הפקת מסמך.

פרטי המשתמש:

שם פרטי + שם משפחה – פרטי איש הקשר

כתובת מייל – שדה זה ישמש כשם המשתמש בכניסה למערכת.
כמו כן, כל מסמך מקור אשר מופק במערכת יישלח לכתובת זו, בנוסף לכתובות המייל של הלקוח.

אתר אינטרנט – ניתן להציג על גבי המסמך את כתובת האתר במידה וקיים.

טלפון / טלפון נייד / פקס – ניתן להציג על גבי המסמך מספרי טלפון ופקס.

הערות נוספות:

*כל שדה אשר מוצגת מימינו תיבת סימון – ניתן לבחירה אם להציג על גבי המסמך או לא.
*בסיום עדכון הנתונים – ניתן לצפות במסמך לדוגמא.

 

פרטי חשבון בנק:

ניתן לעדכן על גבי המסמך את פרטי חשבון הבנק של העסק בארץ או בחו"ל (יכול לשמש לצורך תשלום בהעברה בנקאית).
*ניתן לבחירה אם להציג על גבי המסמך או לא ע"י סימון התיבה מימין לשדה.
עבור מסמכים בשפת אנגלית – יש למלא את השדה הנמצא בצד שמאל.