1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ביטול חשבון עסקה

כידוע חשבון עסקה זהו אינו מסמך פורמאלי מכיוון שאינו מדווח לרשויות המס בניגוד לחשבונית מס או חשבונית מס קבלה אשר מופקת לאחר ובהמשך לחשבון העסקה.

על כן, אין צורך ממשי בביטולו.

במקרה שבו הפקת חשבון עסקה בטעות/עם נתונים שגויים, הפעולה הרצויה היא סגירת הסטאטוס שלו בצורה ידנית בדוחות המערכת והפקת מסמך חשבון עסקה חדש עם הפרטים הנכונים.