1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

שינוי מייל המשתמש

במידה ויש צורך בשינוי המייל המהווה גם את שם המשתמש שלך וגם את המייל אליו נשלחים העתקי המסמכים , יש להיכנס בתפריט העליון ל-"קיצורי דרך שימושיים">"עדכון פרטי גישה"

יש לעדכן את השדות הרצויים