1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

פריטים

לכאן מעלים את כל פרטי המלאי.

שם הפריט הנו שדה החובה היחידי אך נמליץ למלא גם את סכום הפריט שבאמצעותו נוכל לחשב את שווי המלאי שברשותכם.

בנוסף, בעת הפקת מסמך חשבונאי, מחיר הפריט יצוץ אוטומטית אם שדה המחיר יהיה מלא.

את הפריטים ניתן לערוך בכל עת ע"י אייקון העריכה.

כל הפריטים יימצאו ב"חיפוש/עריכת פריט" תחת לשונית הפריטים בתפריט המלאי. בעמוד זה ניתן לבדוק את סטאטוס כמות הפריט במלאי.

מומלץ למלא גם את כמות מלאי להתראה- ברגע שהפריט יגיע לרמה זו, יתקבל עדכון בעמוד הבית של המלאי.

יש לשים לב ששלב הקמת הפריטים הוא בגדר התשתית לעבודה עם הממשק אך הקמת פריט אינה קולטת כמות למלאי.

בשלב הבא נקלוט את הפריטים שהקמתם למלאי > הסבר מפורט במדריך "קליטת פריטים למלאי"