1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

עיצוב המסמך

בלשונית "הגדרות החשבון">"עיצוב והגדרות המסמך" , תוכל לעצב את המסמך :

העלאת לוגו: טוענים את הקובץ הרצוי ע"י "טעינת לוגו"

סוגי הקבצים שניתן להעלות הם: jpg  או gif / בגודל מקסימאלי של 250*250.

חתימה גרפית: קיימת אפשרות לחתום על דף נייר ולסרוק אותה כקובץ. לאחר מכן, ניתן להעלות את הקובץ הסרוק על גבי המסמך.

סוגי הקבצים שניתן להעלות הם: jpg  או gif / בגודל מקסימאלי של 250*250.

בחירת איור: תוכל לבחור איור נחמד מרשימת האיורים המוצעים שלנו.

הוספת הערה על גבי המסמך: באפשרותך להוסיף הערה קבוע אשר תוצג על-ידי כל מסמך שתפיק באופן קבוע. ההערה ניתנת לעריכה ושינוי בכל עת.

הוספת תוכן על גבי המייל הנושא את המסמך: הערה זו תוצג על גבי המייל אותו יקבל הלקוח שלך בעת שתפיק לו מסמך. ההערה ניתנת לעריכה ושינוי בכל עת.

*** בסיום עדכון הנתונים-ניתן לצפות במסמך לדוגמא.

תבנית עיצוב המסמך: "הגדרות החשבון">הגדרות המסמך">"תבנית עיצוב המסמך" (בסרגל העליון)

בעמוד זה קיימות תבניות עיצוב שונות במגוון צבעים הניתנות לבחירה.