1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מחירונים

באפשרותכם לשייך מחירון עם הנחה על פרטי המלאי ללקוחות ספציפיים אשר הוקם להם כרטיס לקוח במערכת (תחת "לקוחות" בתפריט הימני).

המחירון יוגדר באחוז או בש"ח וישתקף במסמכים החשבונאיים וכן במסמך שיישלח ללקוח.

ניתן לשייך לקוח רק למחירון אחד.

השיוך של לקוחות למחירון מתאפשר גם דרך כרטיס הלקוח במערכת.

הנחת המחירון לפריט מלאי, ישתקף במסמך החשבונאי בתנאי שעודכן מחיר המכירה של הפריט בשלב הקמת הפריט (תמיד ניתן לחזור לעריכת הפריט ולעדכן מחיר בכל שלב).