1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

איך להפיק חשבונית עצמית לגמרי בעצמך?

חשבונית עצמית היא חשבונית מיוחדת, זו חשבונית שהעוסק מוציא לעצמו. כלומר, העוסק שמוציא לעצמו את החשבונית העצמית מדווח על העסקה לרשות המיסים, הוא משלם את המע"מ על העסקה המדווחת, והעוסק מקזז את מע"מ התשומות בגין העסקה. 

מה היא בעצם חשבונית עצמית?

רבים משתמשים במושג חשבונית עצמית אך עבור רבים זהו מושג לא ברור ומעט עמום. לכן, חשוב לדעת כי עוסקים רבים רגילים לעסקאות שבהן הלקוח משלם עבור שירות מסוים, הלקוח מעביר תשלום לעוסק הרשום ברשות המיסים, ובגין התשלום שהוא מקבל מהלקוח העוסק מפיק חשבונית מס/קבלה, ועליו לדווח על הכנסה זו לרשויות המס ולעדכן גם את רואה החשבון שלו. בחשבונית עצמית הצדדים שונים מאחר והעוסק מוציא את החשבונית לעצמו לאחר שהוא מבצע תשלום לצד שאינו עוסק.

המטרה העיקרית של הוצאת החשבונית העצמית היא דיווח למע"מ על כך שבוצעה עסקה החייבת בתשלום מע"מ, אך מאחר והצד השני לעסקה אינו עוסק או שזו עסקה מיוחדת, שר האוצר קבע לפי סעיף 21 לחוק מס ערך מוסף כי במקרים אלו הקונה, כלומר העוסק הרשום במע"מ, חייב להפיק את החשבונית העצמית ולדווח על העסקה.

בחשבונית עצמית, העוסק משלם לצד שאינו עוסק, הוא מדווח על העסקה ומשלם עליה מס, לכן באפשרותו לקזז מהעסקה את מס התשומות במע"מ, אם הוא שילם מע"מ. זו הוצאה מוכרת לכל דבר ועניין גם בדיווח מקדמות למס הכנסה, אך זו אינה הכנסה של העסק אלא רק תהליך פנימי כדי להכיר בהוצאה. 

איך להפיק חשבונית עצמית במערכת Invoice4u?

  • כניסה למערכת.
  • בתפריט הראשי עליכם לבחור באפשרות הפקת מסמכים – חשבונית מס.
  • בשדה "סוגי החשבונית" עליכם לבחור באפשרות חשבונית עצמית.
  • יש למלא את השדות השונים בדיוק כמו בחשבונית מס רגילה, לרבות שם לקוח, תאריך, מועד תשלום וכו'.

חשוב להדגיש כי עליכם לדווח על החשבונית לרואה החשבון או למנהל החשבונות של העסק שלכם. זו חשבונית מיוחדת הדורשת התייחסות נכונה על ידי המייצג לצורך דיווח לרשות המיסים ולקיזוז מס תשומות במע"מ.

מתי מפיקים את החשבונית העצמית?

את החשבונית העצמית עליכם להפיק כאשר הספק שלכם אינו עוסק מורשה והכנסתו העיקרית נובעת ממשכורת. מאחר והספק לא רשאי להפיק חשבונית לעסק שלכם, ובמקרים מסוימים הוא יכול להפיק רק קבלה, יש לרשום את ההוצאה בצורה נכונה למען הדיווח וההכרה בתשלום לספק כהוצאה מוכרת.

למעשה, המושג גורם ללא מעט בלבול בקרב בעלי העסקים, לכן חשוב לציין כי החשבונית העצמית היא פעולת רישום בלבד והמסמך עצמו לא יוצא מכותלי העסק, למעט הדיווח לרשויות המס. המקרה הקלאסי בו עליכם להפיק חשבונית עצמית הוא כאשר אתם מבצעים תשלום לאדם פרטי עבור שכירות (חנות, משרד, מחסן וכו') או עבור מתן שירות אחר במקרקעין, כפי שנקבע בתקנה 6 א' לחוק המע"מ.

מה עושים לאחר שהפקת חשבונית עצמית?

 כמו שבטח כבר הבנתם, התנאים והסיבות להפקת החשבונית העצמית מורכבים, ולכן חובה לקבל הנחיות מדויקות מרואה החשבון / מנהל החשבונות לפני שמפיקים אחת כזו.

הוצאתם חשבונית עצמית, מה עכשיו?
1. החשבונית תופיע בדוחות למסמכים, אבל לא תחושב בסיכום הכללי, כי היא לא נחשבת להכנסה של העסק.
2.  המידע על החשבונית יופיע בדוח הכנסות להנהלת החשבונות, אבל החשבונית לא תיכלל בסיכום ההכנסות, כי כמו שציינו בסעיף הקודם – היא לא חלק מההכנסות של העסק, אבל מדווחת לרואה החשבון / מנהל החשבונות.
3.  סכום החשבונית לא ייכלל בגרף ההכנסות.
4.  המלצה שלנו: כדאי לפרט את פרטי העסקה בשדה ההערות.
5.  לקוחות ucan2 או משתמשים בפיצ'ר ניהול הוצאות?

 

את החשבונית העצמית רושמים בהנהלת החשבונות בכרטיסים האלה:
א. כרטיס הכנסות מחשבונית עצמית – הסכום ייכלל בדוח למע"מ, אבל לא בדו"ח למקדמות.
ב. כרטיס הוצאות מחשבונית עצמית – הסכום ייכלל בקבוצת כרטיס ההכנסות, כדי לנטרל את ההכנסה לפי הסעיף הקודם וייכלל גם בכרטיס מס התשומות כדי לקזז את תשלום המע"מ.
ג. חובה לבצע רישום משלים של ההוצאה, לאחר התייעצות עם רואה החשבון / מנהל החשבונות.