1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הפקת קבלה עבור חשבונית מס

כאשר מתקבל תשלום עבור החשבונית שהופקה – יש להפיק קבלה.
תפריט ימני – > הפקת מסמכים– > קבלה

  1. מילוי שדה תאריך המסמך
  2. בחירת לקוח– לאחר הבחירה, המערכת תזהה אם קיים מסמך עבר שניתן לקשרו למסמך הקבלה. ברגע הזיהוי, המערכת תתריע על כך שקיימים מסמכים קודמים לקישור . בכדי לצפות בהם ולבצע את הקישור, יש ללחוץ על כפתור "הצגת מסמכים"

יש לבחור את המסמך אליו אנו רוצים לקשר את הקבלה וללחוץ על "קישור מסמכים מסומנים".

במסך זה, ניתן לעדכן סכום וגם לצפות בהיסטוריית העיסקה…

לאחר שביצענו את הקישור, מה שנשאר הוא רק להוסיף את אמצעי התשלום בתחתית המסך.

ניתן להוסיף מספר אמצעי תשלום במידת הצורך.

בסיום, ניתן לצפות בתצוגה מקדימה וליצור את המסמך.