1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הפקת חשבונית מס קבלה עבור חשבון עסקה

חשבון עסקה הוא בגדר דרישה לתשלום ואינו נחשב למסמך פורמאלי מבחינת רשויות המס.

על כן, לאחר הפקתו וקבלת התשלום מהלקוח, יש להפיק חשבונית מס קבלה.

לצורך קישור חשבון העסקה לחשבונית מס קבלה יש להיות מוגדר במערכת בשיטת חשבונאות "מזומן".

להלן ההנחיות לביצוע הפעולה:

*שינוי שיטת החשבונאות ל"מזומן" תחת "הגדרות החשבון"> "הגדרות העסק" וביצוע "שמירה".

*כניסה למסמך מסוג "חשבונית מס קבלה" ובחירת שם הלקוח במקום המיועד.

*לחיצה על לינק "עבור חשבון עסקה".

*סימון חשבון העסקה הרצוי בהתאם לחשבונות העסקה המוצגים.

*לחיצה על כפתור "טען חשבונות עסקה".

*תיאור הפריט יסונכרן בהתאם לפרטי חשבון העסקה.

*בחירת אמצעי תשלום והפקת המסמך.