1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הפקת חשבונית עבור קבלה

לאחר הפקת קבלה בתשלומים באמצעי תשלום המחאה או כרטיס אשראי, ניתן להפיק חשבוניות

עבור קבלה. חשבונית אחת תופק לכל תשלום אשר פורט בקבלה בנפרד.

אופציה זו נמצאת בלשונית "הפקת מסמכים"> "חשבונית עבור קבלה".

במסך זה יופיעו כל הקבלות אשר לא שויכו לאף חשבון והופקו בצורה של קבלה אשר לא שוייכה למסמך קודם.

יש לבחור את השורה בגינה נרצה להפיק חשבונית ונלחץ על "צור חשבונית"

(רשומות אשר מועד הפירעון שלהן חלף, יסומנו בורוד)

 

ניתן להסיר רשומות על ידי לחיצה על לשונית "הסרת רשומות"