הפקת חשבונית עבור קבלה

לאחר הפקת קבלה בתשלומים באמצעי תשלום המחאה או כרטיס אשראי, ניתן להפיק חשבוניות

עבור קבלה. חשבונית אחת תופק לכל תשלום אשר פורט בקבלה בנפרד.

אופציה זו נמצאת בלשונית "הפקת מסמכים"> "חשבונית עבור קבלה".

במסך זה יופיעו כל הקבלות אשר לא שויכו לאף חשבון והופקו בצורה של "קבלה ללא מסמך".

כאן עליך לבחור את התשלום בגינו תרצה להפיק את החשבונית ע"י סימונו ולאחר מכן לחיצה על "צור חשבונית"

כמו כן ניתן לסמן תשלום מסוים ולהסירו מהרשימה באמצעות סימונו ולחיצה על הכפתור הנמצא בתחתית העמוד בשמאל – "הסר רשומות".