1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הפקת חשבונית מס קבלה

תפריט ימני – > הפקת מסמכים– > חשבונית מס קבלה

1. בחירת הלקוח שעבורו מעוניינים להפיק את החשבונית.
*במידה והלקוחות הם מזדמנים (לא קבועים) – אין צורך להקימם במערכת אלא בעת הפקת המסמך יש ללחוץ על "לקוח מזדמן" – שם ניתן לרשום את פרטי הלקוח בראש החשבונית.

  1. בשורת נושא המסמך – רושמים כותרת כללית למסמך (עבור מה מופקת החשבונית).* אין חובה למלא שדה זה. מתחתיו- אפשרות לבחירת סוג המטבע בו יונפק המסמך.
    3. הזנת פריטים אשר כוללים מע"מ ופטורי מע"מ ( בשורה נפרדת ) .

* ניתן להוסיף פריטים קבועים במערכת ע"י הכפתור "הוספת פריטים לקטלוג"

* במידה ומעוניינים לעגל סכום – יש לסמן V בתיבה השמאלית – "עגל סכום".
4. בחירת אמצעי התשלום – רישום פרטי התשלום (לא חובה למלא את כל השדות, ניתן למלא את הסכום בלבד) .
סה"כ לתשלום (בחלק העליון) וסכום אמצעי התשלום (בחלק התחתון) חייבים להיות זהים זה לזה.
* במידה וקיים ניכוי במקור – יש לרשום את הסכום (בשקלים בלבד!). סכום הניכוי במקור אמור להיות חלק מסכום אמצעי התשלום (הסכום שהתקבל), כלומר סכום העסקה (סה"כ לתשלום שמופיע בחלק העליון) צריך להיות שווה לסכום אמצעי התשלום (הסכום שמופיע בחלק התחתון) + סכום הניכוי במקור.
5. שליחה לאימייל – במידה וכתובת הדוא"ל לא מצוינת בפרטי הלקוח – ניתן להוסיף אותה בחלק התחתון של המסמך, בלחיצה על "שליחת דוא"ל ".

6.לחיצה על "צור חשבונית מס קבלה ".