1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הפקת חשבונית מס קבלה

תפריט ימני – > הפקת מסמכים– > חשבונית מס קבלה

  1. בחירת הלקוח שעבורו מעוניינים להפיק את החשבונית.
    *במידה והלקוחות הם מזדמנים ( לא קבועים )– אין צורך להקימם במערכת אלא בעת הפקת המסמך יש ללחוץ על "לקוח מזדמן" – שם ניתן לרשום את פרטי הלקוח בראש החשבונית.

2. פרטי העסקה – מקלידים כותרת כללית למסמך (עבור מה מופקת החשבונית).* אין חובה למלא שדה זה.

3. מילוי פריטי העסקה . ניתן להוסיף פריטים אשר כוללים מע"מ ופטורי מע"מ ( בשורה נפרדת ) .

ניתן להוסיף פריטים קבועים במערכת ע"י הכפתור "פריט מקטלוג"

בסיום הוספת שורת פריט, יש לאשר שורה ע"י לחיצה על כפתור האישור.

 

4. בחירת אמצעי התשלום – מילוי פרטי התשלום (לא חובה למלא את כל השדות, ניתן למלא את הסכום בלבד) . ניתן להוסיף מספר אמצעי תשלום.  לאחר מילוי לוחצים על "אישור".
סה"כ לתשלום (בחלק העליון) וסכום אמצעי התשלום (בחלק התחתון) חייבים להיות זהים זה לזה.
* במידה וקיים ניכוי במקור – יש לרשום את הסכום (בשקלים בלבד!). סכום הניכוי במקור אמור להיות חלק מסכום אמצעי התשלום (הסכום שהתקבל), כלומר סכום העסקה (סה"כ לתשלום שמופיע בחלק העליון) צריך להיות שווה לסכום אמצעי התשלום (הסכום שמופיע בחלק התחתון) + סכום הניכוי במקור.

* במידה ומעוניינים לעגל סכום – יש לסמן V בתיבה השמאלית – "עיגול סכום".

5.בחלק התחתון של המסמך ניתן לציין הערות, לצרף קובץ או להקליד טקסט שיוצר בגוף המייל. לבסוף לחיצה על "יצירת מסמך ".