היכן ניתן לראות את כל הסליקות שביצעתי?

כל הפרטים אודות הסליקות שביצעת נמצאות בדוח הסליקות במערכת:

"אוטומציה/סליקת אשראי">"דוח סליקות"

הדוח כולל את מועד הסליקה, סכום, האם הסליקה הצליחה או נכשלה, פרטים אודות הכרטיס אשר חויב ועוד…