1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

היכן ניתן לראות את כל הסליקות שביצעתי?

כל הפרטים אודות הסליקות שביצעת נמצאות בדוח הסליקות במערכת:

"סליקת אשראי">"דוח סליקות"

הדוח כולל את מועד הסליקה, סכום, האם הסליקה הצליחה או נכשלה, פרטים אודות הכרטיס אשר חויב ועוד…