1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

דוח קבלות

דרך התפריט הימני > לשונית דו"חות > דו"חות למסמכים > "קבלה" ניתן לצפות בקבלות שהופקו במערכת לפי סינון תאריכים, שם הלקוח, מספר המסמך ועוד…

דרך דו"ח זה קיימות מגוון אפשרויות לביצוע:

*הדפסת המסמכים ע"י סימונם ולחיצה על כפתור "הדפס מסמכים מסומנים".

*ייצוא לאקסל באמצעות הכפתור הנמצא בצידו העליון השמאלי של הדו"ח.

*שליחת העתקי המסמכים למייל שלך או למייל הלקוח ע"י לחיצה על כפתור "שלח מסמכים מסומנים".