1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

דו"ח לקוח

דרך התפריט הימני > לשונית דו"חות > "דוח לקוח" ניתן לצפות בכלל המסמכים (מכל הסוגים) שהופקו במערכת לפי סינון תאריכים.

דרך דו"ח זה קיימות מגוון אפשרויות לביצוע:

*הדפסת המסמכים ע"י סימונם ולחיצה על כפתור "הדפס מסמכים מסומנים".

*ייצוא לאקסל באמצעות הכפתור הנמצא בצידו העליון השמאלי של הדו"ח.

*שליחת העתקי המסמכים למייל שלך או למייל הלקוח ע"י לחיצה על כפתור "שלח מסמכים מסומנים".

*שינוי סטאטוס למסמכים מסוג "חשבונית מס" או "חשבון עסקה" ע"י סימון המסמך בריבוע הנמצא מימין ולחיצה על כפתור "סגור חשבוניות מסומנות" / "פתח חשבוניות מסומנות".