1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

דוח חשבונות פתוחים (דוח גבייה)

חשבון פתוח, משמעותו – חשבון שטרם שולם או שבוצע תשלום חלקי שלא סגר את כל החוב.

דוח חשבונות פתוחים מהווה למעשה דוח חייבים והוא דוח חשוב מאד למעקב אחר הגבייה.

בדוח זה ניתן לראות את כל החשבוניות מס /חשבונות עסקה הנמצאים בסטטוס פתוח  לפי תאריכים ושם לקוח.

ניתן לסגור מסמך ע"י סימונו ולחיצת על כפתור "סגור חשבונות פתוחים".