1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

דוח חשבונות עסקה

דרך התפריט הימני > לשונית דו"חות > דו"חות למסמכים > "חשבון עסקה" ניתן לצפות בחשבונות עסקה שהופקו במערכת לפי סינון תאריכים, שם הלקוח, מספר המסמך ועוד…

לכל חשבון עסקה ניתן לבצע "סגירה" או "פתיחה" בהתאם לסטאטוס שלו ע"י סימון המסמך בריבוע הנמצא מימין ל"שם הלקוח" ולחיצה על כפתור "סגור חשבוניות מסומנות" / "פתח חשבוניות מסומנות".

דרך דו"ח זה קיימות מגוון אפשרויות לביצוע:

*הדפסת המסמכים ע"י סימונם ולחיצה על כפתור "הדפס מסמכים מסומנים".

*ייצוא לאקסל באמצעות הכפתור הנמצא בצידו העליון השמאלי של הדו"ח.

*שליחת העתקי המסמכים למייל שלך או למייל הלקוח ע"י לחיצה על כפתור "שלח מסמכים מסומנים".