1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

דוחות המסמכים

אלו דוחות המרכזים את כל המסמכים שהופקו ביוזר  לפי הקטגוריות הבאות: סוג המסמך,

תאריכים, מק"ט מספר המסמך ושם לקוח.

כמו כן ניתן לעשות סינון של הדו"ח לפי סניפים או סטאטוס המסמך (פתוח,סגור ).

זה המקום שבו תוכלו למצוא את כל המסמכים אשר הופקו לפי סוג המסמך.

רצוי מאוד להשתמש בכלי זה לצורך איתור מסמכים.

בנוסף-מומלץ להשתמש בדו"ח לקוח כדי לאתר מסמכים שהופקו ללקוח מסוים.