ביטול קבלה

ניתן לבטל קבלה ע"י הפקת קבלה במינוס.
(תפריט ימני – > הפקת מסמכים – > קבלה)

1. בחירת הלקוח שעבורו מעוניינים להפיק את הקבלה.
2. בשורת נושא – רושמים כותרת למסמך (לדוגמא: ביטול קבלה).* אין חובה למלא שדה זה.
3. סימון קבלה ללא מסמך.
4. בחירת אמצעי התשלום.
5. רישום הסכום במינוס (לא חשוב באיזה צד מופיע המינוס).
6. "צור קבלה".