1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

איך ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק על גבי המסמך?

"פרטי החשבון">"פרטי העסק">"פרטי חשבון הבנק" (בסרגל העליון)

ניתן לעדכן על גבי המסמך את פרטי חשבון הבנק של העסק בארץ או בחו"ל (יכול לשמש לצורך תשלום בהעברה בנקאית).
*ניתן לבחירה אם להציג על גבי המסמך או לא ע"י סימון התיבה מימין לשדה.
עבור מסמכים בשפת אנגלית – יש למלא את השדה הנמצא בצד שמאל.