1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

איך מדווחים מקדמה למס הכנסה?

ניתן להפיק דוח מקדמות (בתפריט דוחות) לצורך הדיווח השוטף שלך למס הכנסה.

יש לעדכן את שיעור המקדמות שנקבע לך על ידי מס הכנסה , לעדכן את תקופת הדיווח ולהפיק את הדוח.

באותו מסך, ניתן להגיש את הדיווח למס הכנסה (רק בדפדפן אקספלורר) או באמצעות אתר מס הכנסה.

שינוי שיעור המקדמות ניתן לביצוע רק באישור רשות המיסים.