1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מהו טופס 126

טופס 126 - הנקודות החשובות

טופס 126 נועד לצורך דין וחשבון על שכר עבודה כמו גם על פנסיה מוקדמת. בטופס נכללים פרטים על המשכורת השנתית שהמעסיק שילם לכלל העובדים הרשומים בעסק, פרטים על ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, פירוט על ניכוי מס הכנסה מהמשכורות ועוד. במאמר זה נרחיב לגבי מה זה טופס 126 ותפקידו.

ממה בנוי טופס 126?

הטופס בנוי מטבלה עם מספר טורים כאשר בכל שורה מופיע פירוט לפי חודשים. הטורים השונים כוללים פירוט של נתוני ביטוח לאומי ומס הכנסה. בטור א' נכללים פרטים על ניכוי מס הכנסה עבור מס מעסיקים והיטל עובדים זרים. טור ב' כולל פרטים על ניכוי מס הכנסה משכר העובדים בהתאם לטופס 102. טור ג' כולל פרטים על ניכוי מס הכנסה המנוכה מהמעסיק למס מעסיקים.

המשך מבנה הטופס

טור ד' כולל פרטים לגבי כל מי שחייב במס הכנסה, לרבות תושבי חוץ. טור ו' מכיל פרטים על ניכוי דמי בריאות ודמי ביטוח לאומי ועליהם להיות מקבילים לדיווח החודשי בטופס 102. טור ז' כולל פרטים על חייבים בביטוח לאומי בהתאם לטופס 102, למעט תושבי חוץ.

בטור ח' נכללים פרטים על ההטבה למעסיק בכל הנוגע לניכוי המס לעובדים באילת וטור ט' פרטים על מס שכר.

עבור מה משמש טופס 126?

למעשה טופס 126 משמש למתן דין וחשבון לרשות המיסים בו מחויב כל מעסיק. הדוח משמש להעברת הפרטים לגבי המשכורת השנתית ששולמה לכל העובדים והוא כולל פירוט לגבי כל ניכויי המס משכרם של העובדים. אם טופסי 102 משמשים את המעסיקים להגשת דוח חודשי למס הכנסה, טופס 126 משמש את המעסיק לדיווח השנתי של כלל המידע שהוגש בטופסי 102.

טופס 126 ביטוח לאומי

החל מינואר 2016 ישנה חובה על המעסיק ועל משלם פנסיה מוקדמת להגיש את טופס 126 אל ביטוח לאומי באופן מקוון. מבנה הקובץ של טופס 126 ביטוח לאומי זהה למבנה הקובץ של מס הכנסה ויש לבצע את הדיווח של טופס 126 ביטוח לאומי בשלושת המועדים הבאים:

עד ה- 18 ביולי בכל שנה, עבור חודשי ינואר עד יוני של אותה השנה, עד ה- 18 בינואר בכל שנה עבור חודשי ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה ועד ה- 30 באפריל בכל שנה עבור שנת המס שקדמה.

טופס 126 מס הכנסה

בין אם מדובר על עוסק פטור ובין אם מדובר על עוסק מורשה את הגשת טופס 126 מס הכנסה יש לבצע רק אחת לשנה עד לסוף חודש אפריל בכל שנת מס. על הדוח להתייחס לשנת המס הקודמת. חשוב מאוד שכל הנתונים המופיעים בטופס 126 יהיו זהים לנתונים המקבילים שמולאו בטופסי 102 בכל 15 לחודש. יש לבצע תיעוד מסודר של הטפסים במהלך השנה ולהקפיד על הדיוק.

שידור 126

אפשרי להזמין טופס 126 מס הכנסה ולהגיש אותו לפקיד שומה פיזית וניתן לבצע דיווח 126 מס הכנסה ישירות באמצעות שידור 126 באתר מס הכנסה. לאחר שהטופס נקלט במערכת, ניתן לקבל אישור "דוח מותאם", המעידה על התאמה בין נתוני הדוח השנתי לבין נתוני הדיווח השוטף (102). מנגד, אם אין התאמה, המעסיק יקבל הודעה על אי התאמה.

מה היה לנו עד כאן?

לסיכום הנושא, במאמר זה ניסינו להשיב על השאלה, מה זה טופס 126 בהרחבה. לפני שידור טופס 126 חשוב לעשות שיעורי בית ולוודא שהנתונים אכן תואמים את אלו שמופיעים לכם בטפסי 102.

בכל הנוגע לנושא של טופס 126 ביטוח לאומי יש להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ועל הגשת דיווח 126 תקין כדי שהדוח יוכל להיקלט במערכת של רשות המסים. מומלץ למילוי הנתונים להיעזר ברואה חשבון מייצג מנוסה, על מנת להימנע מטעויות בנתונים ולהגיש את הדיווח בזמן.

בין אם אתם מוגדרים בתור עוסק פטור ובין אם עוסק מורשה חשוב לבצע את כל נושא ניהול המשכורות וניהול החשבונות במערכת הנהלת חשבונות מתקדמת כמו של INVOICE4U. הדבר מאפשר להקפיד על ביצוע כל הניכויים וההפרשות על פי החוק. מערכת ממוחשבת ומתקדמת מאפשרת להפיק את הנתונים בצורה יעילה ומהירה ותוך מינימום של טעויות.