1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ערבות בנקאית לעסקים – איך זה עובד?

איך זה עובד ולמי קיימת האפשרות?

ערבות בנקאית מהווה כלי כלכלי ומשפטי המשמש כערובה לקיום התחייבות כספית, ובמקרים מסוימים הערבות משמשת כאמצעי תשלום. כדאי לדעת כי רשויות החוק במדינת ישראל מכירות בסוגים שונים של ערבויות, זהו מנגנון משפטי מוכר וייחודי מסוגו שמטרתו להבטיח את התשלום ולהסדיר חובות קיימים. יש סוגים שונים של ערבויות, כולל ערבות בנקאית הניתנת על ידי הבנק, זו התחייבות בעלת אופי חוזי, ובהתקיים התנאים שנקבעו הבנק יעביר את הכסף לנושה ללא תנאים או עיכובים.

השימוש בערבות בנקאית נפוץ בקרב בעלי העסקים, כולל בעלי עסקים קטנים. כך לדוגמה, ניתן להשתמש במסמכי הערבות הבנקאית במסגרת הסכמי שכירות (נדל"ן לעסקים), התקשרות עם קבלן בנייה בתהליך רכישת נכס על הנייר, השתתפות במכרזים שונים ויש גם ספקים הדורשים מסמך ערבות מעסקים חדשים המזמינים מהם סחורה, ציוד, כלים ושירותים. לערבות הבנקאית יש יתרונות משמעותיים עבור הנושים לכן המסמך הפך לנפוץ מאוד בעולם העסקים של היום, וזהו מנגנון יחסית פשוט וזמין להבטחת תשלומים, פירעון הלוואות ולהגברת הבטיחות בעסקאות מסחריות בהיקפים כספיים גבוהים.

חשוב לציין כי לערבות הבנקאית יש משמעויות משפטיות רבות, לכן אין להקל ראש בנושא וחשוב לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה כדי להבין את היתרונות והחסרונות, כמו גם המשמעות המשפטית של הערבות. בתוך כך, בשונה מערובות אפשריות אחרות כמו שיק ביטחון או שטר חוב, החוק מטיל הגבלות מסוימות של ערבות בנקאית. בעלי עסקים חייבים להבין כי מסמך הערבות הבנקאית הינו שווה ערך לכסף מזומן, לכן הבנקים המסחריים שומרים את הסכום הנקוב בערבות בצד והלקוח העסקי אינו יכול לגעת ולהשתמש בסכום זה.

 

ערבות בנקאית – הגדרה

באופן כללי, ערבות היא התחייבות מסוג חוזי שמטרתה להבטיח את פירעון ההתחייבות של הערב. ההגדרה של המושג ערבות בנקאית היא מסמך משפטי בעלי אופי חוזי ושווה ערך לכסף מזומן שמונפק על ידי הבנק בו מתנהל חשבון העובר ושב של מי שנותן את הערבות לנושה. את המסמך, הבנק מנפיק לפי דרישה ובקשה ספציפית של הלקוח, והמסמך כולל סכום מדויק כאשר בפועל הבנק ערב לפירעון הערבות.

ישראלים רבים מכירים את מסמך הערבות כאשר הם שוכרים או משכירים דירות או כאשר הם לוקחים הלוואות, אך הערבות משמשת גם עצמאים ובעלי עסקים למטרות שונות. הערבות הבנקאית מהווה בפועל התחייבות של הבנק כלפי הנושה, לפרוע את החוב, אם הערב אינו מצליח לעמוד בהתחייבויות שלו, למשל החזר הלוואה או תשלום שכר דירה.

מסמך הערבות המונפק על ידי הבנק כולל בין היתר התייחסות למטרת הערבות, לרבות שם המוטב ופרטיו של מקבל הערבות, סכום הערבות, תנאים ותוקף. כדי שהבנק יסכים להנפיק את המסמך ללקוח, הסכום הנקוב במסמך הערבות חייב להיות זמין ונגיש בחשבון הבנק של הלקוח בעת הגשת הבקשה. לכן, כאשר הבנק מנפיק את מסמך הערבות מטענו הוא שם כסף בצד מתוך חשבון הבנק של הלקוח, כלומר הבנק שומר את הסכום הנקוב במסמך הערבות בצד וסכום זה אינו זמין ללקוח.

חשוב להדגיש כי מסמך ערבות בנקאית לעסקים הוא בפועל שווה ערך לכסף מזומן, וכל עוד הערבות בתוקף, הנושה יכול להפקיד את הערבות שהופקה על ידי הבנק כדי לממש את כספו. כדאי לדעת כי הערבות הבנקאית נפוצה מאוד במסגרת ניהול עסק, ובנוסף משתמשים במסמך זה בהסכמי שכירות ובשלל עסקאות מסחריות בסכומים גבוהים, כמו גם בעת השתתפות במכרזים, התקשרות חוזית עם קבלנים בעת עסקאות נדל"ן ועוד.

הערבות הבנקאית נחשבת לערבות המועדפת והבטוחה ביותר בעולם העסקים, על כן המסמך נפוץ ופופולרי מאוד בקרב אנשי עסקים, לרבות עוסק פטור או עוסק מורשה, חברות וארגונים. בתוך כל חשוב לדעת כי אין אפשרות לבטח את הערבות הבנקאית מרגע שהמסמך הונפק על ידי הבנק, ובנוסף הנפקת מסמך הערבות על ידי הבנק כרוכה בתשלום עמלה. באתר של בנק ישראל ניתן למצוא מחשבון לחישוב תעריף עמלות הערבות הבנקאית של כל הבנקים.

 

מה היתרונות ומה החסרונות של ערבות בנקאית לעסקים?

היתרונות העיקריים של ערבות בנקאית הינם:

 • התשלום לנושה מובטח על ידי הבנק שהנפיק את המסמך.
 • הבנקים מאשרים מסמכי ערבות גם בסכומים גבוהים, יתרון חשוב לבעלי עסקים.
 • הלקוח העסקי אינו יכול לבטל את הערבות הבנקאית או להשתמש בכסף שנשמר בצד לצורך הערבות.
 • הערבות מאפשרת לעסק לרכוש מלאי בהיקפים גדולים מספקים שונים.

החסרונות העיקריים של ערבות בנקאית הינם:

 • ההליך הביורוקרטי עשוי להיות מתיש, ויש בנקים המחייבים הגעה פיזית לסניף כדי לקבל את המסמך.
 • שריון הכסף בצד כבטוחה לערבות הבנקאית עשוי להשפיע על ההתנהלות הפיננסית בעסק, מאחר שאין אפשרות לגעת בכסף השמור בצד.
 • עמלה כספית גבוהה יחסית.

 

איך זה עובד?

כאשר הבנק מקבל בקשה לערבות בנקאית לעסקים הוא בודק את הבקשה ועליו לשריין כסף בצד מחשבון הלקוח בגובה הערבות. סכום הכסף המשוריין בצד אינו נגיש ללקוח והוא אינו יכול להשתמש בו אלא רק לצורך בטוחה לערבות הבנקאית שהבנק סיפק ללקוח.

מסמך הערבות המונפק על ידי הבנק כולל חתימות של נציגי הבנק והלקוח העסקי, המסמך מגדיר את תנאי הערבות ומפרט בין השאר את אופן הצמדת סכום הערבות למדד המחירים לצרכן, למדד אחר כמו מטבע חוץ וכו'. כמו כן, המסמך כולל תאריך של תוקף הערבות, תנאים למימוש הערבות ולביטולה ועוד. רק הנושה יכול לממש את הערבות שהבנק הפיק עבורו, והבנק נדרש להעביר את סכום הכסף במהלך פרק זמן שנקבע בכתב הערבות.

כאמור, השימוש בערבות הבנקאית הפך לנפוץ מאוד בעולם העסקים המודרני, והרעיון העומד מאחורי המנגנון הייעודי הוא להבטיח תשלומים ולהגביר את היציבות בעסקאות מסחריות גדולות, במכרזים גדולים וכמובן גם בעסקאות נדל"ן בין עסקים לחברות בנייה ויזמים.

 

איך מקבלים ערבות בנקאית וממי?

 • כדי להוציא ערבות בנקאית לעסקים יש לפנות לסניף הבנק בו מתנהל החשבון של הלקוח. כיום ניתן להפיק את המסמך באמצעות שירותי הדיגיטל של הבנק ויש למלא ולשלוח בקשה באתר המקוון של הבנק.
 • בעת הפנייה לבנק יש לציין את סכום הערבות המבוקש וחשוב להוסיף את פרטי מקבל הערבות (הנושה).
 • הבנק בודק את הבקשה ואם יש בחשבון הבנק של העסק (לקוח) את סכום הכסף שמופיע במסמך הערבות, הבנק יסגור את הסכום בצד על מנת להבטיח את הפירעון לנושה בהתאם לצורך.
 • לאחר הבדיקה וסגירת הכסף בצד הבנק ינפיק את המסמך וימסור אותו ללקוח.

 

האם כל עסק זכאי?

כל העצמאים ובעלי העסקים, כולל עוסק פטור או עוסק מורשה, זכאים להשתמש בערבות בנקאית למטרות שונות, כל עוד הבנק מאשר את בקשתם לקבלת הערבות הבנקאית. הבנקים בוחנים בקפידה כל בקשה ומוודאים כי העסק מסוגל לעמוד בהתחייבות שהוא נטל על עצמו.

יש לציין כי הבנקים לרוב אינם מערימים קשיים על בעלי עסקים המבקשים את מסמך הערבות, כל עוד יש לעסק כסף נזיל בחשבון העו"ש או בטוחות אחרות שהבנק יכול לשמור בצד כנגד הערבות. כדי לשפר את הסיכוי לקבל ערבות בנקאית מומלץ להגיש בקשה מסודרת ולפרט מהי המטרה של הערבות, וחשוב לציין את הסכום הנדרש כדי לאפשר לבנק לבצע את בדיקותיו ולקבל החלטה מהירה.

 

מה ההבדל בין ערבות בנקאית לשיק בנקאי?

שיק בנקאי ניתן למימוש על ידי הנושה רק דרך הבנק. אם חשבון הלקוח העסקי הפך למוגבל או שבעל העסק ביטל את השיק טרם מימושו – הבנק לא חייב לממש ולפרוע את שיק הביטחון, ובמקרה זה יש לפנות להוצאה לפועל כדי לפרוע את השיק, בניגוד לערבות בנקאית שניתן לממש מיד וללא תנאי.

 

כיצד מממשים ערבות בנקאית?

כאמור, רק הנושה רשאי לממש את הערבות הבנקאית על שמו. ההליך למימוש הערבות הבנקאית הוא קצר ומהיר, יש לפנות לבנק ולהציג את כתב הערבות, ובהתאם לצורך לצרף מסמכים נוספים כמו ראיות המעידות על קיום התנאים הנדרשים למימוש הערבות.

הנושה יכול לממש את כתב הערבות הבנקאית בדרך מהירה ועליו להציג את המסמך ולצרף מסמך המוכיח כי הוא שלח דרישה לתשלום הסכום שנקבו במסמך הערבות. במקרים מסוימים הבנק מסתפק בדרישה מפורטת של הנושה כלפי הבנק לצורך מימוש הערבות, אך במקרים רבים הבנק ידרוש מסמכים או אישורים נוספים המעידים על קיום התנאים הנדרשים למימוש הערבות שניתנה.

 

ביטול מימוש כתב ערבות

כדי לבטל את מימוש כתב הערבות הבנקאית יש להוציא צו מניעה באמצעות בית המשפט. אם בית המשפט קבע כי החייב מילא את חלקו בעסקה, הוא רשאי להורות על ביטול ההתחייבות שנקבעה בכתב הערבות.

בית המשפט מוסמך להורות על ביטול כתב הערבות אך הוא יעשה זאת רק במקרים חריגים כמו טענות של מרמה וזיוף, הוכחת תשלום ההתחייבות ועוד.

לסיכום, הערבות הבנקאית נפוצה בעולם העסקים ומשמש כבטוחה טובה וחזקה עבור העסקים, ולמעשה היא שקולה לכסף מזומן. למידע נוסף ולייעוץ בנושא הנכם מוזמנים לפנות למומחים שלנו.