1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

פתיחת עוסק פטור

3 תחנות בדרך להמראת העסק שלכם

מאת: יורם שיפר

עוסק פטור, בעבר נקרא עוסק זעיר, הוא עצמאי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק אינו עולה על 107,692 ₪ בשנה. צורת ההתאגדות של עוסק פטור אינה מאפשרת לעצמאי לגבות מע"מ מלקוחותיו, למעט במקרים מסוימים, והוא אינו רשאי לקזז או לקבל החזר מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות.

כדאי לדעת כי רישום העסק בצורת ההתאגדות של עוסק פטור היא הזולה ביותר מבחינת עלויות ההקמה והתפעול החשבונאי. לצורך פתיחת עוסק פטור מקוון יש לבצע רישום באתר המקוון של רשות המיסים, ניתן למלא ולהגיש את הטפסים והמסמכים הנדרשים לבד או על ידי מייצג מוסמך כמו רואה חשבון, יועץ מס וכד'.

למי מתאים עוסק פטור?

כל אדם מעל גיל 18 רשאי להקים עסק עצמאי, פתיחת עוסק פטור אינה נחשבת להליך מורכב אך עדיף להיעזר במייצג מוסמך כמו רואה חשבון כדי למלא נכון את טופס הבקשה, לצרף את כל המסמכים הדרושים ולהגיש בצורה מקוונת את הטופס לרישום העסק החדש.

מה הקריטריונים לפתיחת עוסק פטור?

כאמור, עוסק פטור הוא עצמאי בעל מחזור עסקאות נמוך. המעמד של העוסק נקבע במע"מ בהתאם להצהרה של העצמאי על מחזור עסקאות שנתי קטן שאינו עובר את הסכום הקבוע בפקודה. נכון לשנת 2023 מחזור העסקאות השנתי לעוסק מורשה עומד על 107,692 ₪, לעומת התקרה בשנת 2022 שעמדה על 102,292 ₪.

מעבר למגבלת מחזור העסקאות השנתי הנמוך מהתקרה הקבועה בחוק, פקיד מע"מ בודק את סוג העיסוק של העצמאי. אם העסק החדש נמנה על אחד מהעיסוקים המחייבים פתיחת תיק עוסק מורשה, העצמאי לא יכול לבחור בהתאגדות של עוסק פטור. כך לדוגמה, יש סוגי עיסוק המחייבים פתיחת עוסק מורשה, למשל אדריכלים, עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, יועצי מס ועוד. סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף מגדיר וקובע את המקצועות החופשיים וסוגי העיסוק שאינם מאפשרים להקים עוסק פטור.

איך פותחים עוסק פטור ואילו מסמכים נדרשים לפתיחת העסק?

יש לצרף מסמכים שונים בתהליך פתיחת תיק עוסק פטור במע"מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי. המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק במע"מ הם:

 • טופס 821 מלא וחתום.
 • תעודת זהות + ספח.
 • אישור על ניהול ספרי חשבון בבנק או צילום של שיק.
 • אם יש, כדאי לצרף גם חוזה שכירות או שנייה של הנכס בו מתכננים לפתוח את העסק.

מסמכים נדרשים לפתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה:

 • טופס 5329 מלא וחתום.
 • צילום תעודת זהות + ספח.
 • זוגות נשואים החיים בנפרד ומעוניינים להגיש בקשה לפתיחת התיק בנפרד נדרשים לצרף טופס 4440 הכולל חתימה על ידי עורך דין.
 • טופס פתיחת תיק עבור עצמאי לצורך פתיחת תיק ניכויים, אם מתכננים להעסיק עובדים בעסק.

למי מוגשים המסמכים?

המסמכים מצורפים לבקשה לפתיחת התיק ברשויות המס השונות, יש לצרף את המסמכים הנכונים על פי דרישה למשרד מע"מ, למס הכנסה ולביטוח לאומי.

האם צריך גורם מקצועי להשגת המסמכים?

אפשר להשיג את המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק ברשויות המס לבד, אך רואה חשבון מנוסה יכול לסייע והוא משיג את המסמכים הרלוונטיים לפתיחת התיק בקלות, ובהתאם לדרישות העדכניות ביותר של רשויות המס.

האם יש צורך ברואה חשבון לצורך פתיחת תיק עוסק פטור ?

באופן כללי, כל אדם יכול לפתוח תיק עוסק פטור בעצמו וללא סיוע. ניתן להגיע פיזית למשרד מע"מ, להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי, למלא את הטופס ולצרף מסמכים על פי דרישה. כדי להימנע מביורוקרטיה מתישה ומבזבוז זמן מומלץ לפתוח את התיקים ברשויות המס בעזרת רואה חשבון מוסמך ומייצג. המחשב במשרד של רואה החשבון מחובר ישירות למערכת המחשוב של רשות המיסים, הוא רשאי לפתוח תיק עבור העצמאי, וכל הפעולה מקוונת.

רואה חשבון מייעץ, מלווה את העצמאי ומסייע לו לפתוח את התיקים הנדרשים ברשויות המס, ללא עיכובים מיותרים וללא טעויות.

מה היתרונות ומה החסרונות בפתיחת עוסק פטור?

היתרונות המרכזיים בפתיחת תיק עוסק פטור הם:

דיווח למע"מ פעם בשנה

העוסק הפטור לא רשאי לגבות מע"מ מהלקוחות, לכן הוא גם אינו רשאי לקזז מע"מ תשומות. העוסק הפטור מדווח למע"מ פעם בשנה והוא לא מגיש דיווחים שוטפים פעם בחודש או בחודשיים כפי שנדרש מעוסק מורשה.

פטור ממע"מ

העוסק הפטור לא צריך להוסיף מע"מ והוא מפיק רק קבלות, לכן הפעולות החשבונאיות בעסק שלו פשוטות יותר והוא לא צריך להוסיף 17% מע"מ בהצעות מחיר.

שכר טרחה נמוך לרואה חשבון

יתרון מרכזי לעוסקים פטורים. העוסק הפטור חוסך עלויות ושכר הטרחה שעליו לשלם לרואה חשבון נמוך משמעותית בהשוואה לעלויות של עוסק מורשה.

החסרונות בפתיחת עוסק פטור הם:

 • אין אפשרות לקבל החזרי מע"מ עבור הוצאות העסק.
 • התדמית של עוסק פטור היא של עסק קטן.

פתיחת עוסק פטור מתאימה גם לשכירים העובדים אצל מעסיק מסוים המעוניינים להקים עסק עצמאי במקביל, ובמקרה זה תקרת ההכנסות הקבועה בתקנות המס למעמד של עוסק פטור אינה כוללת את הכנסותיו כשכיר.

כאשר פותחים תיק ברשות המיסים יש להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי, ובהתאם למחזור השנתי יחליטו בלשכת מע"מ מהו המעמד של העצמאי. פתיחת תיק בצורת התאגדות של עוסק פטור מתאימה רק לעצמאים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם נמוך ולא עולה על 99,893 ₪. יחד עם זאת, יש בעלי עסקים שלא רשאים לפתוח תיק עוסק פטור אלא רק עוסק מורשה, ללא תלות במחזור ההכנסות השנתי שלהם. כך לדוגמה, החוק קובע כי מרצים, אדריכלים, עורכי דין, רופאים, מורי נהיגה, רואי חשבון ועוד – חייבים לפתוח תיק עוסק מורשה.

שלב אחר שלב לפתיחת עוסק פטור

יש מספר שלבים ותחנות בדרך להקמת עוסק פטור.

 1. פתיחת עוסק פטור מתחילה בהגשת בקשה ובמילוי טופס בלשכת מע"מ – יש למלא טופס 821 לצורך רישום במס ערך מוסף, את טופס הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון באתר רשות המיסים. יש לצרף לטופס 821 מסמכים כגון: צילום תעודת זהות + ספח, שיק מבוטל, חוזה שכירות אם יש, תעודה על הכשרה מקצועית (לא חובה).
 2. מילוי טופס 5329 במס הכנסה – יש לצרף מסמכים שונים כגון: צילום תעודת זהות וספח, בקשה לפטור מניכוי מס במקור.
 3. פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי – בביטוח לאומי העצמאי נדרש למלא טופס דין וחשבון שנתי, מומלץ למלא את הטופס בעזרת רואה חשבון מייצג.  בסוף הטופס לפתיחת תיק בביטוח לאומי יש לציין מחזור עסקאות שנתי צפוי, על פיו יחושב התשלום לביטוח לאומי, ובתחילת שנת המס הבאה, לאחר הגשת דוח שנתי, מקבלים עדכון האם יש הפרשים שצריך לכסות או האם מגיע החזר כספי מביטוח לאומי בגין תשלומי יתר.

ניהול עוסק פטור

לאחת השלמת השלבים הנדרשים לצורך פתיחת עוסק פטור ברשויות המס, מומלץ לעצמאי לבחור תוכנה להנהלת חשבונות באינטרנט באמצעותה הוא יכול להפיק קבלות ללקוחות. יודגש, כי עוסק פטור אינו רשאי לגבות מע"מ לכן הוא מפיק רק קבלות ולא חשבוניות מס, ובעזרת תוכנה נוחה להפקת חשבוניות וקבלות באינטרנט קל לעקוב אחר תזרים המזומנים ולנהל את העסק הקטן.

פתיחת עוסק פטור והשגת תעודת עוסק פטור אינה מורכבת אך כדאי לבצע את התהליך בעזרת רואה חשבון. משרד רואי חשבון מייעץ ומייצג את העצמאי בפני רשויות המס וגורמים אחרים, הוא מלווה את העסק ומסייע לעצמאי לקבל החלטות פיננסיות שקולות ונכונות.

יורם שיפר

יורם שיפר – רואה חשבון ואחד מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות'.
יזם בתחום האינטרנט. בין היתר פיתח מערכת להנהלת חשבונות דיגיטלית
ומערכות נוספות שנועדי לסייע לבעלי עסקים להמריא גבוה.