1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 18

את מי משמש טופס 18 ומתי?

מה זה בדיוק טופס 18 ובאילו מקרים יש למלא אותו? למי מגישים טופס 18 מע"מ וכיצד יודעים שהבקשה אושרה? איך ממלאים נכון את הטופס והאם ניתן למלא ולהגיש את הטופס לבד או שעדיף להיעזר באנשי מקצוע מנוסים כמו רואה חשבון או יועץ מס? המומחים של Invoice4u הכינו עבורכם מדריך בנושא.

ובכן, אך אחד לא אוהב לסגור את העסק שלו, אך לעיתים אין ברירה. כאשר עצמאי מעוניין לסגור את העסק ולהפסיק את הפעילות העסקית עליו לדווח על כך לרשויות המס השונות ויש שורה של פעולות שעליו לבצע נכון. סגירת תיק עוסק פטור או עוסק מורשה מחייבת לסגור את התיקים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, ויש פעולות נוספות שהעצמי נדרש לבצע כמו סגירת חשבון עסקי בבנק, עדכון הרשות המקומית (ארנונה, רישוי עסקים), חברת חשמל וכו'.

 

מהו טופס 18?

כל עצמאי המעוניין להפסיק את הפעילות העסקית בבית העסק שלו חייב למלא ולהגיש טופס 18. זהו טופס ייעודי לסגירת עסק במע"מ, ויש לצרף לבקשה גם הוצעה על סגירת העסק. כדאי לדעת כי ניתן להגיש טופס 18 מע"מ לבד או בעזרת מייצג מוסמך מטעם העוסק, למשל רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.

חשוב לציין כי מילוי טופס 18 נדרש לפי תקנה 8 (א) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976. המבנה של טופס 18 כולל פרטים על העוסק, הצהרה על סגירת העסק, פרטים על נכסים, כלי רכב, מכונות, ציוד ומלאי, הצהרה על פרטים נכונים ומאומתים וחתימה.

בכל מקרה של סגירת תיק העצמאי נדרש לפנות למשרד מס ערך מוסף האזורי בתוך 15 יום מיום הפסקת הפעילות העסקית בבית העסק.

 

באילו מקרים ממלאים טופס 18?

במקרים הבאים יש למלא טופס 18 על ידי עוסק פטור או עוסק מורשה:

  • הודעת על סגירת עסק למשרד מע"מ אזורי.
  • הצהרה על סגירת עסק למע"מ.
  • במקרה של שותפות כל אחד מהשותפים נדרש למלא ולהגיש באופן נפרד את הטופס לסגירת העסק.

 

למי מגישים טופס זה?

לצורך סגירת התיק במע"מ יש למלא טופס 18 (הודעה על סגירת עסק/הצהרה). את הטופס שולחים למשרד מע"מ האזורי על פי רישום העסק. כדאי לדעת כי העוסק הפטור יכול לסמן בטופס את בקשתו לסגירת התיק ללא צורך בהגשת הטופס, ובאפשרותו להגיש את הטופס באופן מקוון. עוסק מורשה אינו רשאי להגיש את הטופס בצורה מקוונת ועליו להגיש את הטופס והמסמכים הנלווים במשרד מס ערך מוסף האזורי.

ראוי לציין כי מעבר למילוי והגשת הטופס לסגירת התיק במע"מ, העוסק נדרש למכור את המלאי, הציוד ונכסי בית העסק, כמובן אם ישנם. עליו להוציא חשבונית מס ולשלם מס ערך מוסף בגין מכירת הנכסים, המלאי והציוד שעדיין לא נמכרו. כמו כן, העוסק חייב להסדיר את חובותיו הפתוחים, אם יש, ועליו לדווח על חשבוניות מס ריקות שנשארו ברשותו.

כדי לזרז את הבקשה ולהימנע מעיכובים ומסיבוכים מיותרים מומלץ להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס.

 

איך יודעים שהבקשה אושרה?

לאחר מילוי טופס 18 והגשתו במשרד מע"מ האזורי הבקשה תטופל במשרד. לאחר בדיקה יסודית ואישור הבקשה משרד מע"מ ישלח אישור סגירה לעוסק. לעיתים העוסק יידרש לשלוח מסמכים נוספים על מנת לסגור את התיק במע"מ.

לסיכום, סגירת תיק עוסק פטור כרוכה במילוי טפסים שונים, ובהם טופס 18 לסגירת התיק במע"מ. אפשר למלא ולהגיש את הטפסים לבד אך עדיף לפנות לרואה חשבון מנוסה ולקבל שירות מקצועי המונע עיכובים וסיבוכים מיותרים מול רשויות המס.