1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הצהרת הון ראשונה

כל מה שחשוב שתדעו על הצהרת הון ראשונה

סעיף 135 (1)(א) לפקודת המס קובע כי פקיד השומה רשאי לדרוש דו"ח הצהרת הון מכל נישום, עצמאי או שכיר. לאחר פתיחת עסק חדש מקבלים דרישה למילוי הצהרת הון ראשונה, את הטופס מקבלים לאחר מספר חודשים ממועד הקמת העסק. יש חשיבות רבה למילוי הדו"ח בעזרת רואה חשבון מאחר והמידע ישמש להשוואת ההון של הנישום לאחר הגשת הצהרת הון שנייה. 

מהי הצהרת הון ראשונה?

הצהרת הון כוללת דין וחשבון על רכוש והתחייבויות של אדם ליום מסוים, בדרך כלל ממלאים את הדו"ח לתאריך 31 בדצמבר. את הבקשה למילוי ולהגשת ההצהרה מקבלים מפקיד השומה במס הכנסה, בסמכותו לשלוח בקשה למילוי הדו"ח כפי שנקבע בסעיף 135 לפקודת מס הכנסה.

כדאי לדעת כי טופס הצהרת הון הוא כלי בידי רשות המסים לצורך מאבק בהון השחור ובהעלמות מס. הטופס מאפשר לפקיד השומה לבדוק כיצד ההון של הנישום גדל והאם יש הכנסות החייבות במס. לכן, למילוי הצהרת הון ראשונה יש חשיבות רבה מאחר והוא משמש את פקיד השומה לבדוק האם חל גידול או קיטון בהון עליו מצהיר הנישום. פקיד השומה יכול לדרוש הסברים לגידול או לקיטון בהון של הנישום, ובמקרה שהנישום אינו מציג הסברים משכנעים הוא עשוי להיות חשוד בהעלמת הכנסות, בהברחת רכוש וכו'.

מהי מטרת דרישת הצהרת ההון הראשונה?

כאמור, פקיד השומה רשאי לדרוש הודעה בכתב בדבר הכנסותיו והתחייבויותיו של הנישום. כדי לברר את ההכנסות של הנישום, פקיד השומה ידרוש ממנו דין וחשבון על מצב הנכסים, ההכנסות וההתחייבויות.

לאחר פתיחת עסק, כולל עסק קטן, פקיד השומה במס הכנסה שולח בקשה למילוי הצהרת הון ראשונה. את הבקשה מקבלים בדואר לאחר מספר חודשים מיום פתיחת העסק ורישומו ברשויות המס. יש למלא את הטופס בתוך 120 ימים, וברוב המקרים מקבלים דרישה למילוי הצהרה הון שנייה לאחר כ-4 עד 5 שנים.

ההצהרה כוללת את יתרת הנכסים וההתחייבויות של הנישום ושל בת זוגו (אם בני הזוג נשואים כדין ומנהלים משק בית משותף). הצהרת הון ראשונה מאפשרת לרשות המיסים להשוות את הנתונים למידע המוגש למס הכנסה באמצעות הדוחות השנתיים. פקיד השומה משווה את הנתונים בדוחות כדי לקבל אינדיקציה כל שינוי בהון של הנישום לאורך השנים. הצהרת הון ראשונה מאפשרת לפקיד השומה לאתר את ההכנסות עליהן הנישום לא דיווח, ואם בבדיקה הוא מגלה הפרש משמעותי ללא הסברים משכנעים, פקיד השומה יכול לשלוח דרישה לתשלום מס נוסף.

חשוב לציין כי טופס 1219 (הצהרת הון) כולל שני חלקים מרכזיים – הון פרטי והון מושקע בעסקים. יש למלא בקפידה את הדו"ח ואין להעלים מידע. חשוב לזכור כי מדינת ישראל חתמה על אמנות מס עם מדינות רבות בעולם, לכן חשוב לדווח גם על חשבונות בנק בחו"ל, נכסים קיימים בחו"ל, זכיות והגרלות, רכישות והוצאות גדולות ועוד. כדי להימנע מבעיות עם רשות המיסים וכדי שלא לקבל דרישה לתשלומי מס נוספים, חשוב למלא הצהרה הון ראשונה עם רואה חשבון מנוסה, וכמובן שיש להקפיד על ניהול ספרים לכן כדאי לבצע הנהלת חשבונות כנדרש ולדווח על העסקאות.

מה קורה אם מאחרים בהגשת הצהרת ההון?

איחור בהגשת הצהרת הון ראשונה (או שנייה, שלישית וכו') מהווה עבירה על החוק. זו עבירה פלילית חמורה בגינה הנישום צפוי לשלם קנס גבוה והוא חשוף לעונשים נוספים הקבועים בחוק.

סיכום

יש חשיבות רבה למילוי נכון של הצהרת הון ראשונה, המידע ישמש את פקיד השומה לבדיקה שינוי בהון של הנישום ולדרישה לקבל הסברים משכנעים על כך. לכן, יש למלא הצהרת הון ראשונה בעזרת רואה חשבון מנוסה וחשוב להגיש בזמן את הטופס.