1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הוצאות מוכרות לעצמאי העובד מהבית

עצמאי ועובד מהבית? זה בשבילך!

עצמאים רבים בוחרים לעבוד מביתם כדי לחסוך בהוצאות השוטפות ומשיקולי נוחות. כאשר פותחים עסק חדש באופן הדרגתי ניתן לעבוד מהבית וכך חוסכים עלויות משמעותיות כמו שכר דירה למשרד, ארנונה, חשמל, דלק ועוד. מאחר והחוק מאפשר לעצמאים להכיר בחלק מההוצאות שלהם, כלומר הוצאות מוכרות, נשאלת השאלה אילו הוצאות מוכרות לעסק עצמאי הפועל מהבית.

הוצאה מוכרת  – הגדרה

פקודת מס הכנסה מגדירה הוצאה מוכרת (נקראת גם הוצאה מותרת בניכוי) כהוצאה של העוסק שהינה הכרחית לייצור הכנסה. ההוצאה המותרת בניכוי היא כל הוצאה ששימשה את בית העסק (עצמאי, חברה בע"מ או תאגיד) לצורך ייצור הכנסה, על כן התקנות מאפשרות לנכות את ההוצאה מההכנסה החייבת לצורכי חישוב מס. כאשר עורכים את הדו"ח השנתי ומחשבים את ההכנסה השנתית של העוסק מפחיתים את ההוצאות המוכרות והסכום שנותר הוא ההכנה החייבת במס, לפי סכום זה מחשבים את גובה המס לתשלום בפועל.

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מגדיר מהי הוצאה מוכרת, בסעיף זה נקבע כי ההוצאה המוכרת היא הוצאה הנדרשת לתפעול של בית העסק ולייצור הכנסה, לכן בין ההוצאות המוכרות ניתן למצוא רכישת ציוד, מכונות, תקשורת, פרסום, שכר טרחה לרואה חשבון ולמנהל חשבונות, עמלת סליקת אשראי ועוד.

בפקודת מס הכנסה נקבע כי ניתן לדרוש כהוצאה מוכרת על הוצאה הכרחית לייצור ההכנסה בבית העסק, לכן, גם לעסק שעובד מהבית יש הוצאות עסקיות מוכרות בדיוק כמו כל עסק אחר שאינו פועל מהבית, על כן כדאי לדרוש את ההוצאות המוכרות בחלקן או במלואן על מנת להקטין את ההכנסה החייבת בתשלום מס.

האם יש הבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור?

בגין ההוצאה המוכרת לעניים מס הכנסה, בהתאם להגדרות בתקנות, ניתן לנכות את הסכום ששולם במלואו או בחלקו מתוך סך ההכנסה השנתית של בית העסק. כך בפועל מקטינים את חבות המס. יש לציין כי יש הבדל משמעותי בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור בכל הנוגע לניכוי ההוצאות המוכרות כיוון שעוסק פטור יכול לנכות את מלוא ההוצאה (כולל סכום המע"מ שהוא שילם בגין ההוצאה), בעוד עוסק מורשה מנכה את ההוצאה ללא מס ערך מוסף מאחר והוא רשאי לקזז מע"מ כבר בדיווחים התקופתיים שעליו להגיש לרשויות המס במהלך השנה.

הכירו את סוגי ההוצאות המוכרות לעסק העובד מהבית

יש מגוון הוצאות מוכרות לעסק עצמאי הפועל מהבית. יש 3 סוגים עיקריים של הוצאות מוכרות לעצמאים –  הוצאה מוכרת רגילה המשמשת לייצור הכנסה שניתן לקזז 100% ממס הכנסה שיש לשלם, הוצאה מוכרת באופן חלקי שאינה מוכרת במס הכנסה באופן מלא אלא רק בחלקה ועד אחוז מסוים מההוצאה, ויש גם הוצאה מעורבת המשמשת את בית העסק ובאופן פרטי, במקרה זה מפרידים את החלק העסקי מהחלק הפרטי, זו הוצאה הרלוונטית במיוחד עבור עצמאים העובדים מביתם.

דוגמאות של הוצאות מוכרות במלואi

הוצאות מוכרות לעסק עצמאי הפועל מהבית המוכרות במלואן לצורכי מס כוללות רכישת סחורה לעסק, שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון, ייעוץ עסקי, עמלת סליקת אשראי, ספרות מקצועית, תשלום להקמת ולתחזוקה אתר אינטרנט לעסק, משלוחים, שירותי אחזקה ועוד.

דוגמאות של הוצאות מוכרות באופן חלקי

ארנונה, הוצאות טלפון, אחזקת רכב, תשלום לוועד בית, כיבוד קל לבית העסק ועוד.

לסיכום, בשנים האחרונות החלו עצמאים רבים לפתוח עסק ולעבוד מהבית. כיום ניתן להקים עסק חדש במהירות ובאופן מקוון לחלוטין, אך עדיף להיעזר ברואה חשבון מנוסה. מומלץ לבחור תוכנה מקוונת להנהלת חשבונות ובהתאם לצורך לקבל ייעוץ והסברים כדי לרשום נכון את ההוצאות המוכרות ולהקטין את חבות המס.