1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

תיקון 42 לחוק מע"מ

מה אומר תיקון 42 לחוק המע''מ?

תיקון 42 לחוק מע"מ נועד לסייע לעסקים קטנים ובינוניים והוא עוסק בשני נושאים, מועד הוצאת חשבונית ללקוח ומועד תביעת מס תשומות. על פי תיקון 42 לחוק מע"מ עוסק מורשה יהיה חייב להוציא חשבונית מס לפי דרישת קונה ולא בחשבונית עסקה כבעבר. במאמר זה נרחיב לגבי עיקרי תיקון חוק המע"מ ומשמעויותיו.

 

ההגדרה של תיקון 42 לחוק מע"מ

ביוני 2011 פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ ולפי התיקון, בשירות שניתן על ידי עוסק המחויב בניהול פנקסי חשבונות לפי הוראות מס הכנסה ושמחזור העסקאות שלו הינו נמוך מ-15 מיליון ש"ח בשנה, יחול החיוב במס בהתאם למועד קבלת התמורה ועל בסיס מזומן. באפריל 2012 פורסם תיקון 42 לחוק מע"מ בו נקבע הקלה המאפשרת גם ליצרנים קטנים לדווח על בסיס מזומן.

 

מהם עיקרי התיקון

על פי תיקון 42 לחוק מע"מ בית עסק שמחזור העסקאות השנתי שלו מתחת ל-1,950,000 ₪ ומעסיק עד כ-6 עובדים מועד החיוב בחשבונית המס יתבסס על מועד העברת התשלום. המשמעות של שינוי המועד מהתאריך שבו העסקה בוצעה למועד של התשלום הוא שהלקוח לא יכול יותר לדרוש חשבונית מס בטרם שהעביר בפועל את התשלום בעד העסקה.

התניית הוצאת חשבונית כתנאי לסגירת העסקה אינה אפשרית יותר. בנוסף תיקון 42 לחוק מע"מ מאפשר לכל עוסק מורשה או פטור לבצע ניכוי מס תשומות עד כ-5 שנים מעת הוצאת החשבונית. תיקון 42 גם קובע שאם בעל העסק לא ניהל ספרים כנדרש ולחילופין ניהל את ספריו שלא כדין או לא ניכה מס תשומות בהתאם לנדרש ממנו, יהיה חשוף לקנס בגובה כ-30% מסך מס התשומות.

 

מי נהנה מתיקון החוק?

הנהנים המרכזיים מתיקון 42 לחוק מע"מ הם בעלי עסקים קטנים ובינוניים, בין אם הם עוסק פטור או מורשה. בעקבות תיקון חוק המע"מ הורחבה האפשרות לדווח על בסיס מזומן והדבר מסייע ליצרנים קטנים להתמודד עם הבעיה של מחסור במזומנים ומצוקה באשראי אשר נגרמה מהצורך להוציא את החשבונית כבר במועד מכר הטובין, ובטרם קיבלו את התשלום מהלקוח.

 

עד כמה התיקון עוזר בסופו של דבר?

תיקון 42 לחוק מע"מ עוזר רבות לעסקים שמחזור העסקאות שלהם נמוך מ-1,500,000 ₪ גם מכיוון שהם כבר לא צרכים להגיש דו"ח כל חודש והם יכולים להסתפק בהגשת דו"ח דו חודשי. התיקון עוזר במיוחד כאשר עובדים באופן מסודר תוך הפקת חשבונית ירוקה. את החשבונית יש להפיק בתוך 14 ימים ממועד החיוב, בין אם מועד החיוב הוא על בסיס מצטבר או על בסיס מזומן.

 

ניכיון שיקים

בעסקאות שירות שלא נקבע להן מחיר או שמחירן הושפע מיחסים מיוחדים ותמורת העסקה כולה או חלקה אינה בכסף, מועד החיוב במס, יהיה על בסיס מצטבר עם מתן השירות. בכל הנוגע לניכיון שיקים, על פי תיקון חוק מע"מ הכלל הוא שבעת קבלת התמורה יחול החיוב במס וכאשר התשלום בשיק דחוי יש לראות בפעולת ההסבה או הניכיון כמועד קבלת התמורה.

 

סיכום תיקון 42

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו במשמעות של תיקון חוק מע"מ 42 והשפעתו על עסקים קטנים ובינוניים. כפי שציינו, במסגרת תיקון חוק מע"מ נקבע כי בדיווח על בסיס מזומן, מועד ההכנסה וההוצאה של בעלי עסקים בין אם הם עוסק פטור או מורשה הוא על פי המועד שבו התקבל התשלום בפועל. בדיווח על בסיס מצטבר נקבע כי המועד נרשם בעת שהמוצר נמסר בפועל.

 

היתרונות של INVOICE4U

על מנת לממש את היתרונות של תיקון חוק מע"מ 42 ובכלל לייעל את ההתנהלות החשבונאית של העסק כדאי לכם להכיר את היתרונות של מערכת invoice4u. מעבר להפקה מסודרת של חשבוניות ירוקות המערכת מספקת מגוון שירותים לרבות, ניהול לקוחות וסליקת אשראי באינטרנט. אל תהססו ליצור עמנו קשר כאן באתר או באופן טלפוני למידע נוסף