1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

שינוי שם חברה

איך זה קורה?

איך אפשר לשנות שם של חברה קיימת? למי צריך לפנות כדי לבצע שינוי שם חברה? האם מדובר בתהליך מורכב או שניתן לבצע את השינוי בשם החברה לבד? כיצד ממלאים נכון טופס שינוי שם חברה? כמה זמן זה לוקח? המומחים של מערכת INVOICE4U הכינו כתבה בנושא שינוי שם חברה רשם החברות והם עונים על כל השאלות הנפוצות שלכם.

במקרים ובמצבים מסוימים מעוניינים לבצע שינוי שם חברה, בדרך כלל מסיבות שיווקית, כלכליות ותדמיתיות, או מכוח צו של בית המשפט. ניתן לשנות שם של חברה בע"מ לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, והסעיפים הנוגעים לכך הם 362א, 145, 140(1), 31-25, 18, 39 ו-40. ההחלטה על שינוי השם של החברה תיכנס לתוקף רק לאחר אישור הבקשה על ידי רשם החברות.

 

איך משנים שם לחברה?

סעיף 31 לחוק החברות קובע שהשינוי המבוקש בשם החברה טעון באישור של רשם החברות. אם החברה התאגדה לאחר 27 ביוני 2022 נציג מטעמה חייב להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד. ניתן לקבל את השירות באמצעות אתר תאגידים ברשת, והגשת המסמכים וטופס הבקשה מתבצעת על ידי דירקטור בחברה או על ידי גורם מוסמך שיכול להזדהות במערכת ההזדהות הלאומית או באמצעות כרטיס חכם.

כדי לשנות את שם החברה יש לכנס אסיפה של בעלי המניות ולערוך פרוטוקול עליו יו"ר האסיפה חייב לחתום, ויש לאמת את הפרוטוקול על ידי עורך דין. הפרוטוקול של האסיפה חייב לציין ולכלול את מטרת הכינוס של האסיפה, וכמובן שיש לציין במסמך כי התקבלה החלטה של בעלי המניות בעניין שינוי שמה של החברה.

את הפרוטוקול המקורי והמאומת יש לצרף לטופס הבקשה לשינוי שם חברה, כולל הצהרה וחתימה של דירקטור מכהן או נושא משרה אחר בחברה, כפי הגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות על נכונות המידע. בהתאם לצורך יש לצרף מסמכים נוספים, ומגישים את הבקשה והמסמכים הנלווים לרשם החברות.

לאחר בדיקה של רשם החברות מתקבלת החלטה לגבי שינוי השם, וכל עוד השם החדש עומד במבחנים הקבועים בחוק, כלומר אותם מבחנים הקובעים את שם החברה בתהליך הרישום שלה, הרי רשם החברות ישלח לחברה תעודה המציינת את שינוי השם, כלומר תעודת שינוי שם.

 

למי יש לפנות כדי לשנות את שם החברה?

כאמור, כדי לבצע שינוי שם לחברה יש לפנות אל רשם החברות. יש למלא טופס בקשה לשינוי השם של חברה בע"מ, ובטופס הייעודי יש לציין שלוש חלופות לשם החברה. כיום מגישים את הבקשה באופן מקוון לחלוטין, ולא חייבים עורך דין כדי להגיש את הטופס מאחר שהחוק מאפשר לדירקטור מכהן או לנושא משרה בחברה, בכפוף להוראות הקבועות בסעיף 39 לחוק החברות.

 

האם מדובר בהליך מסובך?

חשוב לציין כי שינוי שם חברה רשם החברות הוא תהליך פשוט למדי. לכן, אין צורך לפנות לעורך דין וניתן לבצע את השינוי על ידי בעלי החברה, ובדרך כלל דירקטור מכהן אחראי על ביצוע ההחלטה שהתקבלה לשנות את שם החברה במסגרת כינוס אסיפת בעלי המניות.

 

מה חשוב לדעת על טופס שינוי שם חברה

ההחלטה לשנות את שם החברה מחייבת את בעלי המניות לשנות את תקנון החברה, לפיכך שינוי התקנון וההחלטה לשנות את השם הנוכחי של החברה חייבים להתבצע ברוב הדרוש בהתאם להוראות תקנות החברה והוראות הדין. רשם החברות יאשר את הבקשה לשינוי השם רק אם הוא קיבל את כל האישורים והמסמכים, ככל שאלו נדרשים, לצורך שינוי התקנון.

 

איך ממלאים טופס לשינוי שם חברה

מילוי טופס שינוי שם חברה אינו מורכב, זהו טופס פשוט למדי המורכב משלושה חלקים עיקריים:

פרטי החברה – בחלק העליון של טופס שינוי שם חברה יש לציין את השם הנוכחי של החברה, מספר חברה (המספר לא משתנה לאחר שינוי השם) ולציין את תאריך כינוס האסיפה לשינוי התקנון.

שינוי מבוקש (חלופות לשם החברה) – בחלק השני בטופס יש לציין שלוש חלופות לשם החברה החדש והמבוקש על ידי בעלי המניות. כמו כן, הדירקטור (או נושא המשרה) צריך להוסיף את התאריך שבו נרשם הפרוטוקול לשינוי התקנון.

הצהרה – החלק השלישי כולל שדות לסימון לפי העניין והצהרה עליה הדירקטור או נושא המשרה חייבים לחתום ולמלא את פרטיהם.

 

מי יכול להגיש בקשה לשינוי שם חברה?

החוק מאפשר לדירקטור או לנושא משרה בחברה להגיש בקשה לשינוי שם חברה, אפשר להגיש את הבקשה בעזרת עו"ד או מייצג מוסמך אחר כמו רואה חשבון או יועץ מס. בדרך כלל מגישים את הטופס והמסמכים הנלווים באתר המקוון, יש אפשרות להגשה ידנית בזימון תור מראש בלבד לאחת מלשכות רשות התאגידים.

 

כמה זמן לוקח שינוי שם חברה?

זמן הטיפול בבקשה לשינוי שם חברה הוא עד 14 ימים מיום קבלת הטופס והמסמכים בלשכת רשם החברות. כדאי לדעת כי ברוב המקרים הבקשה מטופלת תוך 5 ימי עסקים בלבד.

למידע נוסף ולסיוע מקצועי בשינוי שם חברה – הנכם מוזמנים לפנות למומחים של מערכת INVOICE4U.