1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

עסקת אקראי

קראתם נכון - סליקת אקראי (לא אשראי)

יוקר המחיה המאמיר לא מותיר ברירה לשכירים רבים והם מוצאים את עצמם תרים אחר מקור הכנסה נוסף. שכירים רבים מבצעים עסקת אקראי מזדמנת, הם נהנים מהכנסה נוספת ואינם מחויבים בניהול ספרים כמו כל עוסק פטור. למרות זאת לא חלה חובה על דיווח עסקת אקראי לרשות המיסים. כאן בכתבה ריכזנו עבורכם מידע על עסקת אקראי מס הכנסה, חובת דיווח על עסקת אקראי ואיך, אם בכלל, מנפיקים חשבונית עסקת אקראי. מוזמנים לקבל את המידע שחיפשתם.

 

מהי עסקת אקראי?

על פי הגדרת החוק, מדובר בעסקה בעלת אופי מסחרי של נתינת שירות או מכירת מוצרים באופן אקראי ולא מחייב. עסקת אקראי מחויבת במס שולי ולכן היא תחויב בדיווח לרשויות המס. כדי להבדיל בין הכנסות מעסקה הונית לבין הכנסות מעסק אקראי, חשוב להבחין בין עסקה בעלת אופי מכירתי לבין עסקה בעלת אופי שירותי.

 

כיצד מתבצעת עסקה כזאת?

עסקה אקראית יכולה להתבצע באופן חד פעמי והיא תהיה בעלת אופי מסחרי. כדי להגדיר עסקת אקראי ככזו, אופי העסקה ייבחן. אם העסקה היא בעלת אופי שירותי והיא נעשתה באופן חד פעמי ולא קבוע, היא תוגדר כעסקת אקראי.

 

לעומת זאת, כאשר עסקת אקראי תישא אופי מכירתי, כדי להבחין בינה לבין עסקה רגילה המחייבת ניהול ספרים סדיר, ייבחנו מספר נתונים: תדירות ביצוע העסקה, מימון העסקה, הידע הנדרש לביצוע העסקה והארגון המבצע את העסקה.

 

האם קיימת חובת דיווח על עסקת אקראי?

מבחינת מס הכנסה, לא קיימת חובה על דיווח עסקת אקראי. רק עוסק פטור או עוסק מורשה המבצעים עסקת אקראי מס הכנסה, חייבים לבצע דיווח על עסקת אקראי. עסקת אקראי בעלת אופי שירותי בה המשלם הוא עוסק מורשה, עליו לנכות מס במקור ולהעביר את כספי המס לרשות המיסים כמו בכל עסקה עליה הוא משלם מס. מסיבה זו, על מבצע עסקת אקראי מס הכנסה, לדאוג להנפקת אישור ניכוי מס במקור. ללא הצגת אישור ניכוי מס, מקבל השירות צריך להפריש מס בגובה 48% מגובה העסקה.

 

שימו לב, במקרה בו עסקת האקראי ניתנה לאדם פרטי שהוא לא עוסק פטור או עוסק מורשה, מבצע העסקה יחויב בהגשת דוח שנתי בתום שנת המס בה העסקה בוצעה.

 

האם עסקת אקראי מחויבת במע"מ?

גם עסקת אקראי מחויבת בתשלום מע"מ. מע"מ משולם על עסקה כזו על ידי דיווח עסקת אקראי באתר רשות המיסים. מבצע העסקה יצטרך למלא טופס 8356 בה הוא יצהיר על העסקה שביצע והוא יעביר את התשלום הנדרש למע"מ. לאחר מכן תתקבל חשבונית עסקת אקראי, אותה מבצע העסקה יוכל להעביר לצד השני המעורב בעסקה.

 

חשוב לציין כי עסקת אקראי שבוצעה על סכום של פחות ממחזור עסקאות מקסימלי של עוסק פטור, לא צריך לדווח ולשלם למע"מ בגין העסקה. מרבית עסקאות האקראי המבוצעות עונות לסעיף זה ולכן הן פטורות מתשלום מס הכנסה ומע"מ כמו גם דיווח עסקת אקראי.

 

כדי להנפיק חשבונית עסקת אקראי בעל עסק שביצע עסקה כזו, יכול להנפיק חשבונית כזו באופן עצמי במקרה בו מקבל השירות הוא בעל עסק. הנפקת חשבונית באופן עצמי מוגבלת אך ורק לנותני שירותים מסוימים שנקבעו בחוק. ההמלצה היא להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך לפני ביצוע פעולה כזו. בהנפקת חשבונית באופן עצמי, העוסק ידווח לרשות המע"מ על העסקה שבוצעה והוא יקבל החזר ללא המע"מ ששולם.

 

האם חובה לדווח גם לביטוח לאומי?

הכנסות אקראי מחויבות בתשלום דמי ביטוח לאומי עד לגובה מקסימלי של 12%. על פי הגדרת החוק כל הכנסה גם הכנסה פסיבית תחויב בדמי ביטוח לאומי. הכנסה מעסקת אקראי, כל עוד והיא לא מעל רבע מגובה השכר הממוצע במשק, היא תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח. הכנסה גבוהה יותר מכך, תחויב בתשלום דמי ביטוח יחדד עם דיווח על עסקת אקראי. תוכלו לדווח על העסקה בטופס 1601.

 

עם מערכת invoice4u הדיווח לרשויות קל יותר!

מערכת invoice4u פותחה במיוחד כדי להקל מעל בעלי העסקים בהפקת דו"חות וחשבוניות. המערכת מתאימה גם לבעלי עסק קטן וגם לבעלי עסק גדול. היא נותנת מענה ומפיקה חשבוניות דיגיטליות, מאפשרת סילקת אשראי חכמה, מנהלת מערכת דיוור אלקטרוני ומתממשקת למערכות חיצוניות נדרשות. עסק שרוצה לקדם את עצמו, בוחר לשלב בו את המערכת.