1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

עמלה צולבת

מהי עמלה צולבת?

המושג עמלה צולבת מוכר יותר לאנשים שיש בבעלותם עסק שמכבד כרטיסי אשראי. מדובר בעמלה שמשולמת על ידי סולק – חברת סליקה לחברות שמנפיקות את כרטיסי אשראי. עמלה צולבת היא בעצם ההתחייבות של מנפיקי כרטיסי האשראי לשלם את הכסף ששולם לבית העסק גם אם מדובר על מקרים בהם לא ניתן לגבות את התשלום ממחזיק כרטיס האשראי בשל גניבה, זיוף או חריגה ממסגרת האשראי של מחזיק הכרטיס.

איך בית העסק מושפע מעמלה צולבת?

עמלה צולבת מהווה רשת ביטחון לעסקים שכן מדובר בהבטחת תשלום ואישור עסקאות גם במקרים בהם המנפיק לא הצליח לגבות את הכספים מהלקוח. ישנם מקרים מידי יום שבהם כרטיסי אשראי נגנבים, או כרטיסי אשראי מזויפים או לחילופין מחזיק כרטיס אשראי לא עמד במסגרת המוקצבת והתשלום לא כובד בבית העסק.

במקרים מהסוג הזה בית העסק שחייב את העסקה לא אמור לספוג את ההפסד, הרי שהוא סיפק את המוצרים בגין הרכישה או לחילופין סיפק את השירות ללקוח ולכן מגיע לו תשלום בגין הרכישה או השירות שניתן.

בנוסף ל"תעודת ביטוח" של הכספים שישולמו ולא משנה מה, באמצעות הסליקה קיימת בקרה שוטפת במתן אישור עסקות בבית העסק במעמד החיוב כלומר, סירוב בכרטיס האשראי של הלקוח. וכמובן שעל ידי נתונים אלו גם חברת האשראי וגם הבנקים מקבלים דוח נתונים על אותו הלקוח מבחינת יכולת החזר הכספים.

האם הלקוח מושפע מעלמה צולבת?

הלקוח משלם מידי חודש דמי אחזקת כרטיס בעלות משתנה בין חברות האשראי השונות. עמלה צולבת איננה חלה עליו באופן ישיר אך בהחלט היא מחושבת מבעוד מועד כאשר מחליטים על גובה עמלה צולבת כרטיסי אשראי ומפוקחת על ידי בנק ישראל כאשר חברות האשראי אינן רשאיות לעלות את העמלה הצולבת מעבר למה שקבע בחוק.

כאמור, הלקוח אינו מושפע באופן ישיר מעמלה הצולבת אך יחד עם זאת על פי חישובים שונים ובמקרים של הורדת העמלה הצולבת דווקא גובה העמלה של מחזיקי כרטיס האשראי תעלה במקרים של גניבות ומאידך בית העסק יהנה מפעולה זו.

השוואה בין עמלה צולבת בישראל למקומות שונים בעולם

בשנת 2006 גובה עמלה צולבת בכרטיסי אשראי שחושבה על בסיס חישובים מתודולוגיים על ידי בית הדין להגבלים עסקיים נקבעה בהתאם לחישובים שנעשו במקביל בבנק ישראל, גובה העמלה עמד על 0.6% מסכום העסקאות בחיובים דחויים, כלומר בתשלומי וב – 0.3% מסכום העסקאות בחיוב מיידי – דביט.

עם השנים אחוזי העמלה השתנו בכמה פעימות כאשר בכל פעם שעורכים חישוב חדש מביאים בחשבון את קצב גידול העסקאות סליקת האשראי ועמלת סליקה צולבת שמובילות בסופו של דבר לירידה בעלויות העמלה הצולבת.

כיום העמלה הצולבת בישראל בחודשים ינואר 2022 – דצמבר 2022 – 0.525% והיא צפויה לרדת בשנת 2023 לשיעור של 0.5%

דוגמאות לעמלה צולבת מהעולם:

שם המדינה עמלה צולבת באחוזים
אוסטריה 1
קנדה 1.78
ספרד 0.6
יוון 1.02
ארצות הברית 1.73

בהתבסס על נתונים אלו בלבד, קנדה עומדת על שיעור העמלה הגבוה ביותר מבין המדינות המוצגות.

לסיכום

עמלה צולבת אם כן, היא עמלה מעולם כרטיסי האשראי אשר נגבית בין ארבעה גורמים – הלקוח, שהוא מחזיק את כרטיס האשראי ומבצע בו תשלומים שונים לבין המנפיק – החברה שהנפיקה את כרטיס האשראי לבין הסולק – חברת הסליקה שסולקת את ביצוע פעולות האשראי בבית העסק לבין בית העסק.

עמלה צולבת איננה משפיעה על משקי הבית באופן ישיר עם זאת כאשר ישנה ירידה של בשיעור העמלה הצולבת בית העסק מרוויח מכך. כיום עמלה צולבת עומדת על שיער של 0.525% וצפויה לרדת בשנה הבאה. כמו כן אצלנו ב- invoice4u ניתן לקבל מידע נוסף ושירותים בנושאים הנ"ל כדי לקבל תמונה ספציפית יותר על פי אופי העסק