1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ניכוי במקור – מה יגרור דיווח מוטעה של הסכום?

ניכוי במקור הינו אמצעי של המדינה לגבות מעצמאים, מחברות ומבעלי עסקים את המס המגיע לה, או לפחות חלק ממנו.

במסגרת זו בעל עסק מנכה אחוז מסויים מתוך התשלום המועבר לבעל עסק אחר שסיפק לו שירות או מוצר. הסכום המנוכה מועבר למס הכנסה על ידי המנכה, ואילו זה שניכ לו את המס, אמור לכלול אותו כחלק ממקדמות המס שעליו לשלם.

מכאן שהמונח "ניכויים במקור" הינו דו צדדי.

מצד אחד יש את ה"מנכה" ומצד שני יש את ה"מנוכה".

המנכה מעביר למס הכנסה את  מה שניכה במקור לטובת ה"מנוכה" ואילו ה"מנוכה", זה שניכו לו מס במקור, מקזז סכומים אלו מחובו למס הכנסה.

ככלל, ניכוי במקור מתשלומים הינו באחריות המשלם ולא באחריותו של מקבל התשלום. כלומר, אם שילמו לך סכום כלשהו ולא ניכו לך במקור, זה בסדר ואין עליך חובה "לבקש" או "להתנדב" ולבקש שינכו לך במקור.

ממה כדאי להיזהר?

דיווח מוטעה של סכום ניכו במקור מלקוחות בפנקס המקדמות, יחייב את המדווח בקנס בסכום של פי שלושה מהסכום השגוי שדווח.

לכן, חשוב לדייק בסכום הדיווח ולקבל מהמשלם אישור (אותו הוא חייב לתת) בגין כל תשלום ממנו בוצע ניכוי במקור, ובסוף השנה, אישור שנתי הכולל את כל הסכומים שנוכו לו.