1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 116

טופס 116 - מדריך

שכירים רבים, כמו גם גמלאים, המקבלים שכר מכמה מקורות הכנסה, רשאים לערוך תיאום מס כדי להימנע מתשלום מס עודף בשנת המס הנוכחית. לצורך תיאום מס יש להגיש טופס 116 ויש אפשרות לבצע תיאום מס בכל עת, במהלך שנת המס, וכל עוד היא לא הסתיימה. יחד עם זאת, אם לא מבצעים תיאום מס במהלך שנת המס ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורה.

למי מיועד טופס 116, איך למלא טופס 116, מה צריך כדי למלא את הטופס לתיאום מס ולמי מגישים אותו? המומחים של Invoice4u הכינו עבורנו מדריך בנושא.

את מי משמש טופס 116?

ברשות המיסים מחשבים מס הכנסה לפי צפי ההכנסה השנתית של הנישום. רוב השכירים מקבלים שכר קבוע יחסית במהלך שנת המס, אך יש מקרים שבהם השכר משתנה או שמקבלים משכורת מכמה מעסיקים. לכן, יש לערוך תיאום מס באמצעות מילוי והגשת טופס 116. באופן כללי, מומלץ להגיש טופס 116 תיאום מס במצבים הבאים:

  • שכיר המועסק ביותר ממקום עבודה אחד במהלך שנת המס.
  • שכיר שהחליף מקום עבודה במהלך שנת המס.
  • שכיר בעל מספר מקורות הכנסה שונים החייבים בתשלום מס, למשל דמי אבטלה, דמי לידה ועוד.
  • גמלאי המקבל משכורת ממקום עבודה בנוסף לקצבת הפנסיה שהוא זכאי לה.
  • עצמאי העובד גם כשכיר אצל מעסיק כלשהו.

כמה יעיל טופס 116?

כדאי לדעת כי החל מחודש אוקטובר 2021 ניתן למלא ולשלוח טופס 116 באופן מקוון באתר של רשות המיסים. תיאום מס מקוון מתאים לכל סוגי ההכנסות וההקלות הניתנות במס, ובאתר של רשות המיסים יש אפשרות לעשות סימולציה לחישוב המס ולשדר בקשה לתיאום מס.

המערכת של רשות המיסים יעילה מאוד וידידותית למשתמש, היא מציגה בפניכם את כל ההקלות שבאפשרותכן לבקש, וזאת בהתאם למידע המופיע במאגר הממוחשב של רשויות המס, למשל נקודות זיכוי בגין הילדים, נקודות זיכוי בגין מגורים ביישובי עדיפות לאומית וכו'.

ברוב המקרים המערכת המקוונת באתר של רשות המיסים מספקת אישור מיידי לתיאום המס לאחר שליחת טופס 116, ובמקרים שבהם נדרש טיפול על ידי פקיד השומה תקבלו את האישור תוך 5 ימי עבודה.

מה נדרש להכין לצורך מילוי טופס 116?

אנחנו מקבלים פניות רבות בנושא איך למלא טופס 116, לכן כדאי לדעת כי הטופס בנוי מחמישה חלקים עיקריים. הפרטים שיש להכין לצורך מילוי טופס 116 מס הכנסה:

פרטים אישיים – החלק הראשון של טופס 116 כולל שדות למילוי פרטים אישיים שלכם כגון: תעודת זהות, שם פרטי + משפחה, תאריך לידה, כתובת עדכנית, מספר טלפון, מצב משפחתי, מין, תושבות ועוד.

פרטים אודות בן/בת הזוג – החלק השני של טופס 116 מקוון מאפשר לכם למלא פרטים אודות ההכנסות של בן או בת הזוג, כמובן אם יש. יש לציין מהו מקור ההכנסה של בן או בת הזוג, לדוגמה משלח יד (עבודה), הכנסות מעסק, קצבה מסוימת וכיוצא בזה.

פרטים על ילדים – יש למלא את פרטי הילדים של הנישום שמגיש טופס 116 לתיאום מס, יש למלא פרטים על ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה בשנת המס.

כתובת ושם המעסיק – בחלק זה של טופס 116 מס הכנסה יש למלא את פרטי המעסיק או המעסיקים אם עובדים ביותר ממקום עבודה אחד. בחלק זה יש למלא מידע על כל ההכנסות שעמדו לרשותכם בשנת המס, כולל הכנסות כמו משכורת, קצבה ועוד.

מספר תיק – בחלק בו ממלאים את פירוט ההכנסות שקיבלתם מהמעביד יש למלא את מספר תיק הניכויים של כל מעסיק.

הגדרה (מעסיק ראשי ומעסיק משני) – בחלק המפרט את פרטי ההכנסות ממעבידים שונים יש לציין האם המעסיק הוא עיקרי או משני. חשוב לדרג את ההכנסות מהגבוה אל הנמוך, בסדר יורד, לכן ההכנסה העיקרית והגבוהה ביותר תופיע בראש הרשימה.

פירוט הבקשה להקלה ממס – בחלק החמישי של טופס 116 יש לסמן את הסיבות בגינן אתם זכאים לקבל הקלה ממס הכנסה. חלק מהסיבות המופיעות בטופס דורשות רק סימון במקום המתאים, יש סיבות המחייבות פירוט בכתב יד.

למי ואיך מגישים את טופס 116?

כיום יש שלוש אפשרויות להגשת טופס 116 מס הכנסה. אם גם אתם רוצים לדעת איך למלא טופס 116 כדאי לדעת כי החל מאוקטובר 2021 אפשר לערוך תיאום מס באופן מקוון לחלוטין, לכל סוגי ההכנסות והקלות במס.

הדרך הנוחה והיעילה ביותר היא מילוי טופס 116 מקוון באתר של רשות המיסים. כדי למלא ולהגיש את הטופס יש להירשם במערכת ולקבל קוד כניסה אישי המשמש לזיהוי במערכות המקוונות השונות של רשויות המס. כדאי לדעת כי לאחר הזדהות במערכת של רשות המיסים ניתן להיעזר בסימולטור באתר לצורך חישוב מס. המערכת המקוונת תציג בפניכם את ההקלות שאפשרותכם לבקש, בהסתמך על המידע המופיע במאגר של רשות המיסים. ברוב המקרים תקבלו אישור במקום על תיאום מס, כדאי להדפיס את האישור ולשמור אותו.

אפשרות נוספת היא מילוי והגשת טופס 116 בכתב יד. את הטופס יש להגיש לפקיד השומה באזור המגורים שלכם, ועליכם למלא טופס 116 (בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי מס על ידי פקיד השומה). ניתן לבצע תיאום מס גם ללא מילוי הטופס אך במקרה זה יש לפרט מידע נוסף על כל אחד ממקורות העבודה שבהם עבדתם במהלך שנת המס. בנוסף, יש לצרף לבקשה תלוש שכר אחרון מכל המעסיקים.

כמו כן, ניתן למלא ולהגיש את הטופס לתיאום מס באמצעות מייצג מוסמך. באפשרותכם להעניק ייפוי כוח למייצג מוסמך כמו רואה חשבון או יועץ מס, והוא יבצע את תיאום המס עבורכם.