1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

תשלום מקדמות מס הכנסה

עצמאים ובעלי עסקים נדרשים לשלם תשלום מקדמות מס הכנסה באמצעות הפנקס שנשלח אליהם על ידי פקיד השומה במס הכנסה. פנקס המקדמות נשלח לבית העסק לאחר פתיחת תיק ורישום במס הכנסה, התשלום החודשי מהווה מקדמה בלבד ושיעור המס נקבע לאחר הגשת הדו"ח השנתי. צוות המומחים של Invoice4u הכין עבורנו מדריך מקיף בנושא תשלום מקדמות למס הכנסה, וכדאי גם לכם לעבור למערכת חשבונית ירוקה כדי להפיק חשבוניות וקבלות דיגיטליות ולנהל טוב יותר את העסק.

מהו תשלום מקדמות מס הכנסה?

תקנות המס בארץ מחייבות כל בית עסק שהכנסותיו גדולות מסך ההוצאות שלו לשלם מס בגין רווחיו השנתיים, המס משולם ישירות למס הכנסה. את הרווחים השנתיים של בית העסק ניתן לחשב רק בסוף שנת המס, ולמעשה פקיד השומה יכול לחשב כמה מס הכנסה העסק צריך לשלם רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי של בית העסק.

רשויות המס בישראל לא מעוניינות להמתין זמן רב, כלומר מעל לשנה, עד קבלת התשלומים המגיעים לרשות המיסים, לכן פקיד השומה מבצע הערכה מקדימה לגבי הרווחים הצפויים לבית העסק בשנת המס העוקבת. ההערכה שהוא מבצע משמשת אותו לקביעת אחוזי המקדמות שבית העסק נדרש להעביר באופן חודשי (או דו חודשי) ולאורך שנת המס הנוכחית. כדי לגבות את תשלומי המס מבית העסק פקיד השומה שולח פנקס מקדמות מס הכנסה ובית העסק נדרש להעביר את הכסף בזמן.

בסוף שנת המס ולאחר הגשת הדו"ח השנתי, פקיד השומה בודק כמה מס שולם באמצעות המקדמות ואמצעים אחרים כדוגמת ניכוי מס במקור, הוא מחשב את השומה וכמה מס הכנסה העסק צריך לשלם בגין הכנסותיו ורווחיו, ואם יש הפרש העסק נדרש לשלם את היתרה. אם בית העסק שילם באמצעות המקדמות יותר ממס ממה שעליו לשלם בפועל, ניתן לקבל החזר ממס הכנסה.

איך פקיד השומה במס הכנסה קובע את סכום המקדמות?

חשוב לציין כי כלל בעלי העסקים בישראל חייבים על פי חוק להעביר תשלומי מס הכנס לרשות המיסים, בגין ההכנסה שלהם ובגין שכר העובדים בעסק. תשלום מס הכנסה מחושב בגין ההכנסה החייבת של בית העסק, כלומר עבור ההכנסות בניכוי הוצאות מוכרות. אם העסק מעסיק עובדים עליו להעביר תשלומי מס הכנסה לאחר ניכוי במקור מהשכר שלהם.

פקיד השומה במס הכנסה מחשב את תשלום המס של העצמאי לפי ההכנסה השנתית של העסק, והתשלום נקבע באמצעות שומה המבוצעת על ידי פקיד השומה בסוף שנת המס, לאחר הגשת הדו"ח השנתי. יש לציין כי ההכנסות של עוסק מורשה ועוסק פטור מחושבות הכנסה מיגיעה אישית לכן החישוב מבוסס על מדרגות מס הכנסה.

באופן כללי, חישוב מקדמות מס הכנסה לעצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) על ידי פקיד השומה במס הכנסה מבוצע בדרך הבאה:

  • חישוב הרווח לצורכי מס של בית העסק (הכנסות בניכוי של ההוצאות המוכרות).
  • הפחתת ניכויים מהרווח שחושב, יש תשלומים שהעסק ביצע שאינם נחשבים כהוצאות מוכרות לענייני מס אך אלו הוצאות המאפשרות להפחית את חבות המס, לדוגמה הפקדות לביטוח פנסיוני בהתאם לתקרה הקבועה בתקנות, תשלומים לקופת גמל לקצבה ו/או לקרן השתלמות, תשלומים לביטוח לאומי וכו'.
  • מהרווח שהתקבל לאחר ניכוי ההוצאות השונות, פקיד השומה מחשב את המס החל על בית העסק על פי מדרגות מס הכנסה. בנוסף, פקיד השומה מפחית את הזיכויים והנחות המס המגיעות לנישום, והוא שולח פנקס מקדמות מס הכנסה לבית העסק.

האם שינוי בגודל ההכנסות משפיע על תשלום המקדמות?

לאחר שהעצמאי הגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה, פקיד השומה מבצע שומה סופית לבית העסק. לאחר הכנת השומה הסופית ניתן לדעת האם הסכומים ששולמו על ידי בית העסק במהלך שנת המס באמצעות תשלום המקדמות וניכוי מס במקור, מכסים את גובה המס שבפועל עליו לשלם. אם בית העסק שילם באמצעות המקדמות סכום גבוה ממה שעליו היה לשלם הוא רשאי  לדרוש החזר ממס הכנסה, יש להגיש בקשה בכתב לקבל החזר ממס הכנסה תוך 90 ימים ממועד הגשת הדו"ח השנתי.

לכן, שינוי בגודל ההכנסות במהלך שנת המס משפיע גם על חישוב מקדמות המס לשנת המס הבאה, סכום המקדמה מחושב על פי נתוני השנה הקובעת, תוך התאמת הנתונים לערכי השנה השוטפת ולשיעורי הגדילה שנקבעו בצו.

אם פקיד השומה סובר בהתאם לנתונים שהוא קיבל ולדו"ח השנתי כי ההכנסה השנתית של בית העסק צפויה לגדול בשנת המס הקרוב, הוא רשאי להגדיל את סכום התשלום שנקבע בפנקס התשלומים של מקדמות מס הכנסה ביחס לשנת המס החולפת.

האם כל דיווח משפיע על תשלום המקדמות למס הכנסה?

שיעור המקדמות לתשלום למס הכנסה מחושב מתוך ההכנסות עליהן העסק דיווח, כאשר פקיד השומה בוחן את ההכנסות של העסק לפי הסכומים שנרשמו בחשבוניות ובקבלות שהעסק הפיק ללקוחותיו מאז הדיווח האחרון שלו. בהיעדר דיווח מקדמות מס הכנסה, פקיד השומה עשוי לקבוע מקדמות מס גבוהות יותר וכך נוצר מצב שבו מכבידים על התזרים והעסק נותר עם פחות כסף ביד, למרות שהוא יוכל לדרוש ולקבל החזר לאחר הגשת הדו"ח השנתי.

מה המטרה בתשלום מקדמות מס הכנסה?

כדאי לדעת כי המטרה של תשלום מקדמות מס הכנסה היא כפולה, מצד אחד המדינה מבטיחה את הכנסותיה מתשלומי מס ההכנסה המגיעים לה בגין רווחי העסקים, ומצד שני התשלום החודשי או הדו חודשי של מקדמות המס מקל על ניהול תזרים המזומנים של בתי העסק.

גם השכירים משלמים באופן חודשי למס הכנסה, כאשר המעסיק מנכה מס משכרם, אך המנגנון שנקבע עבור עצמאים שונה, לכן עליהם לשלם את המקדמות באופן חודשי או דו חודשי. תשלומי המס משפרים את תזרים המזומנים של המדינה ומסייעים לה לממן את ההוצאות הרבות הקשורות לניהול ענייני המדינה (רווחה, ביטחון, חינוך, רפואה וכו').

כיצד משלמים מקדמות מס?

יש לשלם את המקדמות למס הכנסה עד ה-15 בכל חודש, בגין ההכנסות מהחודש הקודם. במקרים מסוימים ובהתאם למחזור העסקאות של בית העסק, מס הכנסה יכול לאשר לעצמאי לשלם באופן דו חודשי. אם בית העסק משלם תשלום מקדמות מס הכנסה מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, מקבלים הארכה לכמה ימים וניתן לבצע תשלום מקדמות מס הכנסה בכרטיס אשראי, לנוחיות העצמאים.

לכן, יש שתי אפשרויות עיקריות לתשלום המקדמות למס הכנסה:

  • תשלום באמצעות שובר התשלומים שנשלח לבית העסק, בדרך כלל בדואר.
  • תשלום המקדמות באמצעות האתר המקוון של רשות המיסים.

מתי מתבצע התשלום?

כפי שציינו, יש לשלם את המקדמות למס הכנסה בכל 15 בחודש עבור ההכנסות מהחודש הקודם. יש עסקים החייבים בתשלום דו חודשי, בדרך כלל אלו עסקים שמחזור העסקאות שלהם נמוך.

אם מועד התשלום חל ביום שבת או חג, ניתן לדווח ולשלם ביום העסקים לאחר יום המנוחה.

בעלי עסקים המשלמים את המקדמות באמצעות האתר של רשות המיסים יכולים לשלם עד ה-19 בחודש.

לסיכום, כל בעלי העסקים חייבים לשלם מקדמות למס הכנסה, בהתאם לחישוב שבוצע על ידי פקיד השומה ועל סמך הנתונים משנת המס החולפת. לעסק חדש קובעים מקדמות לפי צפי הכנסות וסוג העיסוק. מומלץ לבעלי עסקים לעבור למערכת הפקת חשבונית ירוקה של Invoice4u כדי להפיק חשבוניות בקלות וללא צורך בהדפסה, ועל מנת לנהל את התזרים היטב, וכך קל יותר להקפיד על תשלום המקדמות בזמן ולהימנע מקנס עם ריבית גבוהה.