1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

רכישת חברה בהפסדים

רגע, האם זה משתלם?

האם באמת כדאי לרכוש חברה בהפסדים? האם רכישת חברה בהפסדים כדי לגלגל עליה את הרווחים ולחסוך במס הינה דרך לגיטימית להקטין את תשלום המס על הרווח? מה אומר החוק בנושא קניית חברה בהפסדים ואילו תקנות מס עוסקות בנושא זה? המומחים של INVOICE4U עושים סדר בנושא.

 

למה לקנות חברה בהפסדים?

הסיבה המרכזית לרכישת חברה בעלת הפסדים צבורים היא להזרים אליה פעילות רווחית ולקזז את ההפסדים הצבורים כנגד רווחים מהפעילות החדשה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 28 לפקודת מס הכנסה.

במהלך השנים היו חברות רבות שרכשו חברות בהפסדים כדי להפחית את נטל המס, והדבר נחשב כתכנון מס לגיטימי. סעיף 28 לפקודת מס הכנסה מאפשר לבצע רכישת חברה בהפסדים לכן זכותו של הנישום לקזז את ההפסדים מהכנסותיו ובכך להקטין את חבות המס החלה עליו. ברשות המיסים כמובן מתנגדים לדרך זו והשאלה נידונה מספר פעמים בבתי המשפט, כולל בית המשפט העליון.

בתי המשפט קבעו יסוד המכשיר את פעולת הרכישה של חברה בהפסדים והכרה בהפסדים לצורכי מס, כל עוד הנישום מוכיח כי היה בעסקה טעם מסחרי וכלכלי שאינו קשור ישירות להפסדים הצבורים של החברה. לכן, כיום פקיד השומה יכול לטעון כי העסקה בוצעה באופן מלאכותי ובמטרה להפחית את חבות המס, וסעיף 86 מאפשר לפקיד השומה לא לאשר את קיזוז ההפסדים והוא רשאי להתעלם מהעסקה.

 

מה אומר החוק בנושא?

הפסיקה בנושא רכישת חברה בהפסדים השתנתה במהלך השנים. בית המשפט המחוזי קבע בעניין רובינשטיין כי חברת רובינשטיין אינה נחשבת לישות משפטית חדשה מבחינת חברת אקוריום פיש, לכן אין מניעה לקזז את ההפסדים שהיו לחברה שעסקה בגידול דגי נוי מרווחי חברת רובינשטיין כתוצאה מפעילותה בענף הבנייה. פקיד השומה טען בבית המשפט כי זו עסקה מלאכותית לכן הוא רשאי לא לאשר את קיזוז ההפסדים.

התיק הגיע לבית המשפט העליון וזה הפך את החלטת בית המשפט המחוזי. בהמשך הוחלט בבית המשפט, במסגרת הדיונים בפרשת האחים נאוי, להעלות את רף ההוכחה הנדרש מהנישום כדי לשלול את הטענה לגבי עסקה מלאכותית, ובפסיקה החדשה בית המשפט קבע כי אין להכיר בעסקה לרכישת הפסדים שנגרמו לבעלי מניות אחרים כעסקה המוכרת לצורכי מס, אלא אם קיים טעם מסחרי יסודי בעסקה זו. כדי להוכיח קיומו של טעם מסחרי הנישום שרכש שלד בורסאי נדרש להוכיח שהוא נקט מאמצים סבירים לרכישת שלדים אחרים או שעליו להוכיח כי הוא רכש את השלד הבורסאי היחידי שהתאים למבנה העסקה.

 

תקנות מס הכנסה בנוגע לרכישת חברה בהפסדים

סעיפים 28 ו-86 לפקודת מס הכנסה עוסקים בכל הקשור לרכישת חברה בהפסדים, ובסעיף 28(ב) לפקודה נקבע כי במקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת המס, יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות ויקוזז כנגד סך כל ההכנסה החייבת באותן השנים מהעסק או ממשלח ידו של הנישום.

יחד עם זאת, פקיד השומה יכול לטעון כי קניית חברה בהפסדים בוצעה לצורך תכנון מס והקטנת חבות המס, לפיכך יש לראות בקניית החברה כעסקה מלאכותית לפי סעיף 86 לפקודה. כלומר, פקיד השומה יכול להתעלם ולא לאשר את קיזוז ההפסדים בטענה שמטרת העסקה לא הייתה כלכלית אלא רק למטרת הפחתת חבות המס.

בעקבות שורה של פסיקות בבתי המשפט השונים כיום המגמה היא לבחון את הטעם המסחרי של העסקה, כלומר יש לבדוק את טענת הנישום מבחינת התוכן הכלכלי ותוצאות העסקה. הלכה למעשה, העסקאות שהיו נפוצות בעבר כדי לחסוך את תשלומי המס לאחר קניית חברה מסוימת בהפסדים ולצורך תכנון מס חלפו מן העולם וכיום יש לעמוד בתנאים מחמירים ולהוכיח את המהות הכלכלית מאחורי העסקה, כלומר כדאיות כלכלית עבור הרוכשים, שאינה נובעת רק משיקולי מס.

 

כמה זמן מתבצע כל התהליך?

לעומת המהירות של תהליך הקמת חברה, בתהליך הרכישה של חברה בהפסדים יש להתאזר בסבלנות מאחר שזהו תהליך מורכב וממושך יחסית. בשלב הראשון חותמים על זיכרון דברים ובשלב הבא מבצעים בדיקת נאותות על ידי אנשי מקצוע. תוצאות הבדיקה משפיעות על מחיר החברה. במקביל, עורכי הדין של החברות עובדים על הסכם המכר המפרט את ההתחייבויות של שני הצדדים לעסקה. בשלב האחרון סוגרים את העסקה ומעבירים בטוחות, אישורים רגולטוריים וכו', ובשלב הסיום הפעילות או מניות החברה עוברת לבעלים החדשים וחייבים לדווח על העסקה לרשם החברות ולרשויות המס.

המדריך באדיבות מערכת INVOICE4U – הנכם מוזמנים לפנות אלינו לצורך ייעוץ וליווי מקצועי בנושאים כמו הקמת חברה, רכישות ומיזוגים, הנהלת חשבונות, תכנון מס ועוד.