1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

קופת גמל לעצמאים – מה כדאי שתדעו?

מה כדאי לכם לדעת?

החל משנת 2017 חייב כל עובד עצמאי להפריש חלק מהכנסותיו לחיסכון פנסיוני. החוק מחייב כל עוסק מורשה וכל עוסק פטור לפנות אל אחד מהגופים הפנסיוניים ולבחור את סוג הביטוח הפנסיוני, כאשר האפשרויות הן קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לעצמאים, ובנוסף יש לבחור את מסלול החיסכון בו הכסף יושקע. 

מה זה קופת גמל לעצמאי? מה היתרונות והחסכונות של קופות הגמל לעצמאים? אילו הטבות מס המדינה מעניקה לעצמאים המפקידים כסף בקופת גמל המיועדת לעצמאים? איך מתחילים להפקיד כסף לביטוח הפנסיוני ומדוע כדאי לקבל ייעוץ מקצועי לפני בחירת סוג הביטוח הפנסיוני ומסלול ההשקעות שבו?

 

מה התנאים שתוכלו לקבל כעצמאים?

את ההפקדות לביטוח הפנסיוני יש לבצע עד תום שנת המס בגינה מפרישים את התשלומים. כדאי לדעת כי קופת גמל לעצמאי כוללת רכיב חיסכון לצורך קבלת קצבה לאחר הפרישה מהעבודה ובנוסף קופת גמל כוללת רכיב של חיסכון למצב אבטלה. יש אפשרות לשלב גם ביטוח חיים למקרי נכות, כלומר אובדן כושר עבודה ולמקרי מוות.

כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל 60, בעל הכנסה מעסק, חייב להפקיד לחיסכון הפנסיוני, וחישוב הסכום המינימלי שכל עוסק פטור או עוסק מורשה חייבים להפקיד בקופת גמל (או בביטוח פנסיוני אחר) מבוסס על שתי מדרגות באופן הבא:

מדרגה ראשונה

עבור החלק מההכנסה ועד מחצית מהשכר הממוצע במשק יש להפקיד שיעור של 4.45% מההכנסה, כלומר עבור 71,220 ₪ הראשונים בשנת המס (נכון לשנת 2022).

מדרגה שנייה

עבור החלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד גובה השכר הממוצע במשק העצמאי נדרש להפקיד 12.55%, כלומר עד 142,440 ₪.

 

בשנת 2023 תקרת ההכנסה השנתית המזכה לעמית עודכנה וכיום היא עומדת על 225,600 ש"ח.

 

יתרונות קופת גמל לעצמאי:

  • הטבות מס אטרקטיביות בעת הפקדה, משיכה והורשה.
  • מבחר מסלולי השקעה לבחירה.
  • אפשרות משיכה כקצבה, כסכום חד פעמי או כשילוב של שתי האפשרויות.
  • ההטבה בניכוי הינה הוצאה מוכרת על כן מקטינים את ההכנסה החייבת במס.

 

האם עצמאי משלם מס על קופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חיסכון משתלם לעצמאים ולשכירים כאחד. לעצמאים כדאי לבחור באפיק זה של חיסכון פנסיוני כדי ליהנות מהטבת מס עד לשיעור של 16.5% מההכנסה שלהם, ולעניין הניכוי אם העצמאי מפקיד עד 11% מהכנסתו, נכון לשנת 2023, ולא יותר מ-24,816 ₪. כמו כן נהנים מזיכוי מס על ההפקדה לקופת גמל לעצמאי בגובה של עד 5.5% מההכנסה ועד לתקרה בגובה 12,408 ₪ (למי שאינו משלם ביטוח אובדן כושר עבודה).

 

איך מתחילים בהליך הפקדה לקופת גמל?

כדי להפקיד כסף אל קופת גמל לעצמאים יש לבצע את השלבים הבאים:

  • בחירת הגוף המוסדי וסוג הביטוח הפנסיוני – העצמאים נדרשים לבחור באחד מהגופים הפנסיוניים (קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קופות גמל) ובנוסף עליהם לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני המתאים עבורם, כלומר קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
  • מילוי טפסים – יש למלא טפסים כדי להתחיל להפקיד כסף בביטוח הפנסיוני, לרבות כתב הרשאה ומילוי פרטים אישיים.
  • סכום ההפקדה – יש להחליט מהו הסכום שמבקשים להפקיד לקופת הגמל, ניתן להפקיד עד 16% מסך ההכנסה החודשית כדי לממש את הטבות המס.
  • הפקדת הסכום – העצמאים יכולים להחליט האם להפקיד את הסכום הרצוי מדי חודש או כסכום חד פעמי, בדרך כלל לפני סוף שנת המס.

 

האם כדאי לקבל ייעוץ מקצועי או שניתן לעשות זאת לבד?

מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי כדי לבחור קופת גמל לעצמאי ועל מנת לחשב את סכום ההפקדה כדי לממש את הטבות המס מהמדינה. אפשר לבחור קופת גמל ולהפריש כספים לבד, אך עדיף להשאיר את המלאכה לרואה חשבון מנוסה ולקבל ממנו ייעוץ מקצועי כדי לנצל את מלוא היתרונות של מכשיר החיסכון ועל מנת להבטיח את העתיד לאחר הפרישה.