1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

עלויות מעביד

כל מה שלא ידעתם על עלויות מעביד

בעלי עסקים המעוניינים להעסיק עובדים חייבים לתמחר נכון את השכר לעובדים, מאחר ומעבר לשכר השעתי, היומי או הגלובלי, יש עוד עלויות חד פעמיות וחודשיות למעסיק. חישוב נכון ומדויק של עלויות מעביד מאפשר לבעל העסק לקבל החלטות נכונות ולהיערך פיננסית נכון מבלי שהעסק ייקלע להפסדים ולקשיים.

כדאי לדעת כי יש מעסיקים המכפילים את הברוטו של העובדים פי 1.3, זו נוסחה מהירה לצורך חישוב עלות מעסיק, אך חישוב זו אינו מדויק ואינו מציג את התמונה המלאה של עלויות המעסיק. כדי לחשב בדיוק עלויות מעביד מומלץ להיעזר בתוכנות מתקדמות ובאנשי מקצוע מיומנים כמו חשבי שכר ורואי חשבון.

 

מחשבון עלות מעביד ואיך מחשבים עלות העסקת עובדים?

דיני העבודה בישראל קובעים את הזכויות המגיעות לעובדים, ובמשך השנים הונחה התשתית להסדרת יחסי העובד ומהעביד, לקביעות זכויות וחובות העובדים ולניסוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים על קבוצות מסוימות של עובדים. את העובד ניתן להעסיק לפי מודלים שונים להעסקה כמו שכר שעתי או יומי.

כדי לחשב עלויות מעביד יש לקבוע את אחוז המשרה של העובד מאחר ורוב הזכויות הסוציאליות שמגיעות על פי חוק לעובדים בארץ, למשל זכויות כמו ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה, הן זכויות הנגזרות מאחוז המשרה של העובד השכיר. לכן, הזכאות של עובד במשרה חלקית בהשוואה לזכאות של עובד במשרה מלאה היא פחותה.

באופן כללי, עלויות מעסיק מגיעות ל-20% עד 30% משכר הברוטו, אך יש הוצאות נלוות העשויות לחרוג מכלל זה. בדרך כלל שכר הבסיס לעובדים מחושב כנגזרת ישירה של כמות שעות העבודה שבוצעה בפועל, אך יש הסכמים שונים לחישוב השכר של העובד.

 

מה חשוב לקחת בחשבון בזמן החישוב?

מעסיקים רבים טועים ומחשבים את הוצאות השכר לעובדים לפי השכר ברוטו. חישוב זה שגוי ביסודו ואינו מציג את התמונה המלאה, לכן המעסיק עשוי לגלות כי הוא מפסיד כסף. עלות השכר לעובדים מהווה מרכיב מרכזי ומשמעותי בהוצאות העסק, לכן אין להקל ראש בעת חישוב עלויות מעביד ויש להיעזר באנשי המקצוע המיומנים.

בעת חישוב עלות מעסיק יש להתייחס לחוקי המגן על העובדים, בדגש על חוק שכר המינימום, חוק פנסיה חובה ועוד. בנוסף, יש להתייחס נכון להיבטי המיסוי הנוגעים לשכר, מאחר ומעבר לשכר העובד יש לשלם מיסים, למשל מס הכנסה בהתאם למדרגת המס, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

כמו כן, החוקים במדינה מגדירים את הניכויים שהמעביד רשאי לנכות משכר העובד, למשל ניכויים כמו הפרשת העובד לקרן פנסיה או לקופת גמל, השתתפות העובד בעלות הארוחות ועוד. הניכויים חלים גם על מעסיקים שהם עוסק מורשה או עוסק פטור. המעביד חייב לנכות על פי דין משכר העובד סכומים שעליו להעביר לגופים כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה, קרן השתלמות וביטוח פנסיוני.

 

הכירו את עלויות המעביד הנפוצות ביותר

דמי הבראה

המעביד נדרש לשלם דמי הבראה בהתאם לוותק של העובד ועל פי היקף המשרה ותקופת העסקת השכיר בשנת המס. המעביד נדרש לשלם דמי הבראה רק לאחר שהעובד שלו צבר ותק של שנת עבודה, ומקובל לשלם את דמי ההבראה במשכורת של חודש יולי.

 

מתנות לעובדים ושי בחג

אין חוק המחייב את כלל המעסיקים לתת לעובדים שלהם מתנות ושי לחג, אך בדרך כלל הדבר מעוגן בהסכם קיבוצי או בחוזה העבודה. עובדי קבלן (כוח אדם) ועובדים בחברות ניקיון, שמירה ואבטחה זכאים לקבל שי לחג פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח.

 

קרן פנסיה

החל משנת 2008 כל המעסיקים חייבים להפריש כספים לביטוח פנסיוני עבור העובדים שלהם, ובנוסף העובדים חייבים להפריש חלק מהשכר לביטוח פנסיוני. כמו כן, המעביד חייב על פי חוק להפריש לביטוח הפנסיוני או לקרן מיוחדת סכומים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורין. שיעור ההפרשות הוא 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד.

 

דוגמה לחישוב

נניח והעובד מועסק במשרה מלאה בשכר ברוטו של 10,000 ₪ ויש לו ותק מעל שנה. במצב זה, השכר ברוטו הוא 10,000 ₪, ויש עלויות מעביד כמו דמי נסיעות בסך 213 ₪, ביטוח לאומי בסך 536 ₪, ביטוח פנסיוני בסך 1,250 (החלק של המעסיק),  דמי הבראה בסך 277 ₪ ודמי חופשה בסך 208 ₪. כלומר, עלויות מעביד בסך 12,434 ₪, ללא דמי מחלה והשלמה לפיצויים.