1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ניהול סיכונים פיננסים מבוקר ואוטומציה בהנהלת החשבונות

מנהלי חברות ובעלי עסקים רבים נדרשים במסגרת העסק שלהם להפיק דוח הכולל סקר סיכונים הכולל את כל הסיכונים שאינם ידועים בארגון לצורך הקטנת הסיכון תוך הענקת יציבות בארגון. סקר סיכונים פיננסי נוצר במקרים בהם המנהלים מרגישים כי העסק אינו מנוהל כשורה מבחינה תזרימית, למרות העובדה כי מדובר בעסק מצליח. ייתכן מצב ובו בעלי עסקים רבים מגלים קושי למצוא מימון רב במטרה לספק את ההזמנות ולשלם משכורות. לצורך כך, ניתן לשכור את השירותים של משרד המתמחה בתחום סקר סיכונים בכלל וניהול סיכונים מבחינה פיננסית בפרט על מנת להתנהל בצורה נכונה. באמצעות ניהול נכון יהיה ניתן לנטרל את גורם ההפתעה ולא להגיע באי ידיעה.

ניטרול הגורמים על ידי אנשי המקצוע מאפשרים לחברה להעריך את הסיכון וכן לתת מענה בזמן. ניהול סיכונים כולל ייעוץ וליווי מטעם מומחים בתחום אשר להם ידע מעמיק בתחום מערכות מידע מתקדמות על מנת להמשיך ולפתח את העסקים השונים הזקוקים לסיוע.

אם כן, מדובר בהליך המעניק יצירת תשתית מתאימה לארגון והגנה מפני סיכונים אפשריים אשר עשויים לפגוע בהצלחתו של הארגון. הליך זה מאפשר זיהוי של כל הסיכונים הפיננסים הקיימים תוך הגדרת רמת הסיכון ויצירה של תהליכי פעולה אשר יאפשרו להתמודד עם הסיכונים השונים.

מה כולל סקר סיכונים פיננסים

סקר סיכונים מבחינה פיננסית כולל מספר פרמטרים אשר יש לקיים אותם על מנת לראות שינוי בתזרים המזומנים.

ניתוח עומק: במסגרת ההליך יש חשיבות רבה לבצע ניתוח יסודי ומקיף תוך שמירה על קשר השוק והתאמה של צרכי החברה בהתאם לדינאמיות של שוק ההון.

שימוש בטכניקות גידור: נוסף על זאת, יש לעשות שימוש בטכניקות גידור מתקדמות המתאימות בהתאם לצרכים האישיים של החברה.

גילוי גמישות ודינאמיות: יש לגלות גמישות ודינאמיות בעת בחירת התזמון המתאים לביצוע הפעולות.

 פעילות רחבת היקף:  פעילות רחבת היקף מול הבנקים תעניק לבעלי העסק יתרון ברמת השירות ורמת העלויות.

ניהול סיכוני אשראי נחשב מפותח מאד כיום

הליך ניהול סיכונים הן ניהול סיכוני אשראי נחשב כיום מפותח ביותר. סיכון אשראי הינו אפשרות של הפסד כספי הנגרם ממקרה בו לווה אינו פורע את ההלוואה אשר נטל, בין אם את חלקה או את כולה, כאשר הסיכון מתייחס לכל הפסד באשר הוא. יש לציין כי ההפסד עשוי להיגרם כתוצאה מאי השבת סכום הקרן או אי השבת סכומי ההלוואה.

מלווים אשר מכירים את השוק מנסים להעריך את הסיכון בכל הלוואה תוך התבססות על נתונים של השוק במהלך התקופה וכן הערכת הסיכון. באמצעות שירותי סליקה באינטרנט המבוצעות על ידי בעלי עסקים רבים ניתן לאפשר לקהל הלקוחות לשלם באמצעות כרטיס אשראי וכך לדעת בדיוק מי שילם- כך בעל העסק שולט בהליך הגבייה בצורה מבוקרת יותר ומסיר חסמים בגביה וכן מדובר על חסכון גדול באמצעים ומאמצים שונים.