1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ניהול סיכונים פיננסים

ניהול סיכונים פיננסים מבוקר ואוטומציה בהנהלת החשבונות

הסביבה העסקית משתנה כל הזמן לכן הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים בכל חברה או תאגיד חייבים לנהל מערכת אפקטיבית ומתקדמת לצורך ניהול סיכונים פיננסיים ולנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להגן על החברה מפני סיכונים פיננסיים שונים. מה זה ניהול סיכונים פיננסיים? איך מבצעים ניהול סיכונים פיננסיים מבוקר ואוטומציה בהנהלת חשבונות? למי זה נחוץ? המומחים של מערכת Invoice4u הכינו עבורכם כתבה בנושא.

 

מה זה ניהול סיכונים פיננסיים?

הפעילות העסקית המתבצעת ברוב החברות ובכל התאגידים קשורה באופן הדוק וישיר לנעשה בשווקים הפיננסיים השונים בארץ וברחבי העולם. במציאות הכלכלית המאתגרת של היום, הסיכונים הפיננסיים גוברים כתוצאה מהתנודתיות בשוקי ההון, המט"ח וחומרי הגלם, ובנוסף לזאת בתקופה האחרונה הריביות בכל העולם עולות, האינפלציה גבוהה ויש מחסור בחומרי גלם ובכוח אדם, לכן המחירים הפכו לתנודתיים מאוד.

חברות גדולות משקיעות מאמצים ומשאבים רבים כדי להגדיל את נתח המכירות שלהן ועל מנת לשפר רווחיות. המאמץ האדיר המושקע בכך עשוי לרדת לטמיון כתוצאה מתנודות בשערי מטבע חוץ ובגלל האינפלציה, הריבית או מחירי הסחורות וההובלה. על כן, בעידן הגלובלי של היום ניהול סיכונים הפך לחלק בלתי נפרד מהקוד הגנטי של החברות והתאגידים.

ראוי לציין כי ניהול סיכונים פיננסים מהווה חלק בלתי נפרד בכל ניהול סיכונים המתקיים בחברה גדולה ובתאגידים המובילים. כאשר מבצעים את ניהול הסיכונים הפיננסיים בעזרת מומחים ומערכות טכנולוגיות מתקדמות בתחום הפיננסים.

 

מספר דוגמאות לסיכונים פיננסיים

  • אינפלציה גבוהה המשפיעה בין השאר על החזרי ההלוואות ומשכורות צמודות מדד.
  • שינוי בשערי מטבע העלול לגרום להפסדים בקרב יבואנים ויצואנים.
  • עליית ריבית המשפיעה בין היתר על חברות שנטלו הלוואות.
  • עליות מחירים של חומרי גלם.
  • עליית מחירים ושירותים המשפיעה על הוצאות החברה בתחומים כמו אנרגיה, הובלה, תחבורה ועוד.

 

מה כולל סקר ניהול סיכונים פיננסיים?

כאמור, ניהול סיכונים דרוש בכל ארגון, כאשר יש עסקים בתחום הפיננסים וחברות ציבוריות החייבים על פי כללי הרגולציה לבצע ניהול סיכונים פיננסיים באופן שוטף ולדווח על כך לרשויות הרלוונטיות, לדוגמה הרשות לניירות ערך. באופן כללי, הסקר מאפיין את הסיכונים הפוטנציאליים לארגון ומציג הערכות מקצועיות ותוכניות עבודה לצמצום הסיכונים, תוך התייחסות נאותה ליעדים שהארגון הציב לעצמו. הסקר כולל ניתוח עמוק ומקיף בהתאמה למאפייני הארגון (מיפוי מקיף), שימוש בטכניקות גידור מתקדמות, ניתוח סטטיסטי של השפעות גורמי הסיכון כולל השפעות צולבות בין גורמי הסיכון האפשריים, קביעת יעדים, תיקופי מודלים, המלצות, קביעת נהלים וכו'.

 

ניהול סיכונים פיננסים מבוקר ואוטומציה בהנהלת חשבונות

ארגונים ותאגידים חייבים לבצע ניהול סיכונים ולהגן על עצמם מפני סיכונים פיננסיים כאלו ואחרים. כך לדוגמה, יש סיכוני אשראי שונים כמו אי פירעון הלוואה בזמן של לקוח מסוים של החברה, ויש סיכוני שוק נפוצים הצפויים בעקבות שינויים בשוק מטבע חוץ (סיכוני מטבע), בריבית הפריים ובעליית מחירים בשוק הסחורות, כמו גם שינויים חדים במניות.

יש פתרונות שונים שניתן להטמיע בארגון, למשל גידור סיכונים פיננסיים המהווה מעין תעודת ביטוח לארגון מפני נזקים צפויים באמצעות השקעה בתרחיש הפוך מהסיכון האפשרי והמקורי.

המגמה כיום בארגונים ובעסקים המובילים היא להטמיע מערך ניהול סיכונים פיננסים מבוקר ואוטומציה בהנהלת חשבונות, המערך עובד מסביב לשעון ונועד לייעל תהליכים ולמזער סיכונים ונזקים שונים. מומלץ לפנות למומחים של מערכת Invoice4u כדי לבחור ולהתאים שירות משלים לניהול הסיכונים הפיננסיים בחברה, יש פתרונות יעילים המאפשרים לדירקטורים ולמנהלים הבכירים בחברה לישון טוב בלילה, לייעל תהליכים ולפנות זמן לנושאי הליבה של העסק, לצמצם נזקים ולשפר את הרווחים.