1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מקדמות ביטוח לאומי

מקדמות ביטוח לאומי 

כל עצמאי חייב לשלם מקדמות ביטוח לאומי במועד. התשלום מתבצע במהלך השנה באופן דומה לתשלום מקדמות למס הכנסה. המקדמות למעשה משולמות על חשבון דמי הביטוח ומחושבות על פי הערכה ראשונית לגבי ההכנסות שיהיו לעצמאי באותה שנה. הערכות אלו צריכות להתבסס על ההכנסות של שנים הקודמות. בהמשך נדון מה זה מקדמות ביטוח לאומי בהרחבה.

שינויים במהלך השנה

חישוב תשלום דמי הביטוח המדרשים בסוף התהליך מתבצע בהתאם להכנסה החייבת של העצמאי, כלומר על פי הפער בין ההכנסות להוצאות של בית העסק. למעשה תשלום מקדמות ביטוח לאומי מחולק על פני חודשי השנה ועל בעל העסק לשלם דמי ביטוח כל חודש בהתאם למה שנקבע לו מראש.

ניתן להגדיל או להקטין את גובה תשלומי מקדמות ביטוח לאומי עצמאי בהתאם לשינויים בעסק באמצעות תיקון מקדמות ביטוח לאומי לאורך השנה.  חשוב לדעת כי ניתן להגיש בקשה תיקון מקדמות ביטוח לאומי רק אם ההכנסות השתנו ב-10% לפחות,  בין אם כלפי מעלה או מטה.

מועדים להגשת בקשת תיקון מקדמות ביטוח לאומי
ברבעון הראשון בין ה-1 בינואר ועד-31 במרץ
ברבעון השני בין ה-1 באפריל ועד-30 ביוני
ברבעון השלישי בין ה-1 ביולי ועד-30 בספטמבר
ברבעון הרביעי בין ה-1 באוקטובר ועד-31 בדצמבר

איך ניתן לשלם מקדמות ביטוח לאומי לעצמאי?

ניתן לשלם באמצעות שיקים, הוראת קבע וכרטיס אשראי. תשלום שיקים עבור ביטוח לאומי מקדמות אפשרי בכל סניפי הבנקים בישראל כולל בנק הדואר. את תשלום מקדמות ביטוח לאומי בשיקים ניתן לבצע באמצעות פנקס המקדמות אשר נשלח לכל עצמאי פעם בשנה, בחודש ינואר .

כאמור, ניתן לשלם מקדמות ביטוח לאומי עצמאי גם באמצעות כרטיס אשראי וניתן לעשות זאת דרך מוקד התשלומים הטלפוני או באמצעות אתר התשלומים באינטרנט.

על מנת לשלם ביטוח לאומי מקדמות בהוראת קבע בבנק, יש למלא טופס בקשה לחיוב החשבון. למי שבוחר להסדיר את תשלום מקדמות ביטוח לאומי בחיוב קבוע הבנק ניתנת הטבה והוא יכול לדווח מקדמות חודשיות עד ה-22 לחודש במקום עד ה-15 לחודש כפי שנדרש באמצעי התשלום האחרים.

חישוב דמי ביטוח לאומי לעצמאי

כיום החישוב של דמי ביטוח לאומי לעצמאי בגין הכנסה חודשית של עד 6,331 ₪ נעשה על פי 2.87% דמי ביטוח ו-3.1% דמי בריאות מתוך סך הכנסתו החודשית. כאשר ההכנסה החודשית גבוהה מ-6,331 ₪ לחודש יהיה על  העצמאי לשלם 12.83% דמי ביטוח ו-5% דמי בריאות.

דוגמאות לאופן חישוב דמי בריאות ודמי ביטוח בהתאם להכנסת העצמאי
הכנסה חודשית אחוז המס החוקי דמי ביטוח אחוז המס החוקי דמי בריאות
6,000 ש"ח 2.87% 172.20 ש"ח 3.1% 186 ש"ח
8,000 ש"ח 12.83% 1026.4 ש"ח 5% 400 ש"ח
12,000 ש"ח 12.83% 1539.6 ש"ח 5% 600 ש"ח

איך משלמים?

כפי שציינו, את המקדמות ניתן לשלם באמצעות שלושת הדרכים, אשראי, שיקים והוראת קבע באופן חודשי. חישוב המס החייב בדין נעשה בסוף השנה בהתאם לשיעורי המס שציינו ובהתאם להכנסה לאורך השנה כולה.

בסוף השנה במידה ושולמו מעט מדי דמי ביטוח באמצעות המקדמות, העוסק יידרש להשלים את ההפרש וכאשר שולמו דמי ביטוח גבוהים מהנדרש, בעל העסק יקבל החזר בגובה ההפרש בין מה שהיה לשלם לבין מה ששולם בפועל. במידה ולא משנים את המקדמות ונוצרים הפרשים בסוף השנה, את ההפרשים לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה יש לשלם בתוספת ריבית והצמדה.

מקדמות ביטוח לאומי תשלומי עצמאי שכיר

בתשלום מקדמות ביטוח לאומי עצמאי שכיר כעובד שכיר המבוטח יחויב עד לגובה ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי נכון ל-2022 הסכום הינו-45,075 ₪.כאשר הכנסת האדם כשכיר עולה על ההכנסה המרבית, הכנסתו כעצמאי לא תחויב בתשלום מקדמות ביטוח לאומי עצמאי שכיר בהתאם לחוק.