1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מקדמות למוסד לביטוח לאומי – מדוע חשוב לדייק בהערכת ההכנסות שלך?

המוסד לביטוח לאומי מחייב עוסק עצמאי, חדש כוותיק, בתשלום מקדמות.

כיצד מקדמות אלה מחושבות ומהן ההשלכות?

עם מילוי טפסים לפתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי, תידרש לציין את הכנסתך החודשית הצפויה.

להערכה זו חשיבות מרובה היות שהיא תקבע את המקדמות שיהיו עליך לשלם וגם את הגמלאות אותן מגיע לך לקבל אם חלילה תקרה לך תאונה או תחלה.

לפיכך

  • דייק ככל הניתן בהערכת ההכנסה הצפויה. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בנושא.
  • עדכן הערכה זו מדי פעם.

בשלב הראשון המקדמות תקבענה לפי הערכה.

בהמשך תקבע לפי הדוחות שיוגשו למס הכנסה בהתייחס להכנסה שדווחה בהם.