1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מס על מכירת מניות

אילו פרטים חשוב שתכירו בנושא?

כמה מס משלמים על רווחים בבורסה? איך מחשבים את שיעור המס? על אילו סוגי מניות משלמים מס? האם שיעורי המס משתנים בהתאם לסוג המכשיר או נייר הערך ולפי אופי ההכנסה? המומחים של מערכת INVOICE4U הכינו מדריך בנושא מס על מכירת מניות.

כדאי לדעת כי החל משנת 2003 חלה חובת מיסוי על רווחי הון, לאחר כניסתה לתוקף של הרפורמה במס הכנסה למיסוי רווחי הון והכנסה מניירות ערך הנסחרים בבורסה. שיעור המס על רווחי הון בישראל, עבור משקיעים פרטיים שהם אינם בעלי מניות מהותיים, נע בין 15% ל-25%, בהתאם לסוג המכשיר ממנו הופק הרווח.

גביית המס נעשית רק אם היה אירוע מס שנוצר בעת המכירה, קבלת תשלום או פדיון. באופן כללי יש לשלם 15% מס בגין רווחים שנוצרו באפיקים השקליים ובאחזקה ישירה, ושיעור מס בגובה 25% על שאר ניירות הערך והנכסים הפיננסיים.

 

על אילו סוגי מניות תשלמו מס?

שיעורי המס החלים על מכירת מניות ורווחים נכון לשנת 2023:

סוג המכשיר/ניירות ערך אופי הכנסה שיעור המס
מניות, אופציות ונגזרים – ישראלים רווח הון 25%
מניות, אופציות ונגזרים – זרים רווח הון 25%
מניות ואופציות – ישראלים דיבידנד 25%
ניירות ערך – זרים דיבידנד 15% – 25%
אגרות חוב לא סחירות רווח הון 15%
אגרות חוב לא סחירות ריבית 15%
אגרות חוב סחירות (הנפקה אחרי שנת 2000) רווח הון 25%
אגרות חוב סחירות (הנפקה אחרי שנת 2000) ריבית 25%
קרנות נאמנות וקרנות סל רווח הון 25%
קרנות נאמנות חייבות רווח הון 0%
פיקדונות ותוכניות חיסכון צמודות למדד רווח הון 25%
פיקדונות ותוכניות חיסכון לא צמודות למדד רווח הון 15%

 

חשוב לציין כי לכל עצמאי כדאי להשקיע בשוק ההון ומומלץ לנהל תיק השקעות מגוון ולפזר סיכונים. השקעות כבעל עסק בשוק ההון הן משתלמות מאוד, וחשוב שכל עצמאי יכיר את המכשירים הקיימים על מנת למנף את כספו.

 

מה גובה המס שתשלמו לפי סוג המניה?

הכלל הוא שיש להעביר תשלום מס על מכירת מניות חל רק אם מתרחש אירוע מס, לכן כל עוד הרווחים נמצאים עדיין על הנייר ולא מומשו, אין צורך לשלם מס. לאחר מימוש ניירות הערך חובה לשלם מס על מכירת מניות, פדיון, דיבידנד או קבלת ריבית. כאשר מממשים את ניירות הערך יש לחשב נכון את המס, תוך התייחסות לפעולות שבוצעו באותו החודש כמו רכישת מניות ו/או הפסדים.

הרווח בבורסה נובע מהשקעה הונית לכן מי שמשקיע במניות למעשה מרוויח על ההשקעה המקורית שהוא ביצע, והחוק קובע שיש לגבות מס רק על הרווח הריאלי, כלומר מנכים את הרווח האינפלציוני. אם חל שינוי במדד המחירים לצרכן בעת חישוב מס על מכירת מניות יש להפחית מהרווח שנוצר מההשקעה בבורסה את הרווח שהופק מרווח אינפלציוני.

לדוגמה: נניח כי עצמאי רכש מניות בסכום של 10,000 ₪ ולאחר חודשיים הוא מכר את המניות ב-11,000 ₪. המשקיע הרוויח 1,000 ₪ ועליו לשלם מס בשיעור של 25%. מאחר שהרווח הכולל של המשקיע הוא 1,000 ₪, יש לחשב את הרווח האמיתי בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן. אם המדד עלה בתקופה זו ב-3% הרי 300 ₪ הם רווחים נומינליים ובמס הכנסה לא ממסים רווח זה, אלא רק את הרווח הריאלי, כלומר 700 ₪. בחישוב הסופי מחשבים 25% מתוך 700 ₪ רווח ריאלי, כלומר מס בגובה 185 ₪.

 

מתי יש צורך בתשלום זה?

כאמור, הרווחים מהמסחר בבורסה מוגדרים כרווחי הון, אלו רווחים חד פעמיים הנובעים מהשקעה הונית. יש לשלם מס על מכירת מניות רק כאשר מממשים את הרווח, וגביית המס מבוצעת בדרך של ניכוי מס במקור, את הניכוי במקור מבצעת המערכת הפיננסית, כלומר הבנק או חבר בורסה, וניכוי המס מתבצע ברמת הפיקדון ולא ברמת הנישום.

כאשר מממשים מניות מס הכנסה מקבל את התשלום המגיע לו בהתאם לחישוב החודשי. רוב הבנקים והברוקרים סוכמים את המס שמגיע למס הכנסה במהלך כל החודש, תוך קיזוז הפסדים שיש לנישום, ובסוף החודש הם מנכים את המס מהחשבון של המשקיע.

 

האם יש הקלות לעסקים?

בעלי עסקים רבים משקיעים בבורסה באמצעות הבנקים והברוקרים, עליהם לבצע תכנון מס אופטימלי כדי לנצל הטבות המגיעות להם, ועצמאים כמו משקיעים אחרים יכולים לקזז הפסדי הון מניירות ערך בהתאם לסעיף 92(ב) לפקודה.

למידע נוסף על השקעות כעצמאי ועל תשלום מס בגין רכישת ומכירת מניות – צרו קשר עם המומחים של מערכת INVOICE4U.