1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מס הכנסה שלילי

מה חשוב לדעת על מס הכנסה שלילי?

מס הכנסה שלילי הינו כלי נוסף של המדינה לצמצום פערים חברתיים והוא ניתן לעובדים בשכר נמוך. השימוש בכלי זה אפשר למדינה להימנע מהעלאת שכר המינימום של כלל המשק ולטפל באופן ממוקד במי שכושר ההשתכרות שלו נמוך והוא מתקשה להכניס מעבודתו די לקיום מינימלי, תוך עידוד עבודה בהיקף גבוה. במאמר זה נרחיב לגבי הקריטריונים לזכאות, מהו התהליך להגשת הבקשה ונושאים נוספים.

מהו מס הכנסה שלילי?

המנגנון של מס הכנסה שלילי נועד להעביר תוספת הכנסה לעובדים העומדים בתנאי הזכאות. מדובר על עובדים המצויים מתחת לסף ההכנסה החייבת במס הכנסה והוא מספק תמריץ להשתתפותם בשוק העבודה, משום שהוא מאפשר להכניס יותר ממה שניתן לקבל כמובטלים. התוספת להכנסה נקבעת על פי גובה השכר הממוצע של שני בני הזוג והכנסותיהם הנוספות.

מס הכנסה שלילי בדיקת זכאות

כאשר מדובר על בדיקת זכאות מס הכנסה שלילי יש הבדל בין עובדים שכירים ועצמאים כפי שנרחיב בהמשך. באופן עקרוני, נקבע  כי מס הכנסה שלילי יינתן לשכירים שגילם בין 23- 55 רק במידה ויש להם ילדים וגם למי שאין להם ילדים לאחר גיל 55.

לשכיר עם עד שני ילדים תהיה זכאות למס הכנסה שלילי במידה והכנסותיו החודשיות משכרו גבוהים מ-2,040 ש"ח וקטנים מ- 6,034 ₪.  כאשר לשכיר עם שלושה ילדים, על ההכנסות משכר להיות קטנים מ- 6,645 ש"ח. לצורך חישוב מס הכנסה שלילי ההכנסה החודשית נקבעת בהתאם לשנת המס כולה. כלל ההכנסות בשנת המס חלקי מספר החודשים שהוא עבד במהלך השנה.

שכירים

גובה החזר מס ההכנסה השלילי לשכירים נקבע בהתאם להכנסות השכיר ובן או בת זוגו ולפי גובה הכנסותיהם הנוספות, במידה וישנם כאלה, כמו גם למספר הילדים במשפחה. המענק מועבר בתשלומים ישירות לחשבון הבנק של השכיר בהתאם למועד בו הוגשה התביעה. ככל שהבקשה תוגש מוקדם יותר במהלך השנה ההחזר ממס הכנסה יחולק לתשלומים רבים יותר.

עצמאים

עובדים עצמאיים זכאים גם כן לקבל מס הכנסה שלילי בהתאם לקריטריונים אך הם לא יקבלו אותו כמענק כספי. לאחר חישוב מס הכנסה שלילי לעצמאים והגשת דו"ח מס הכנסה הם יוכלו לקבל קיזוז בתשלומי המס אשר נגבים מהם במסגרת עבודתם. ההכנסות המחושבות לצורך מס שלילי הן כלל ההכנסות לפי דו"ח שנתי מס הכנסה לאחר קיזוז ההוצאות הישירות ליצירת הכנסה.

איך מקבלים מס הכנסה שלילי?

שכירים המעוניינים לקבל החזרי מס הכנסה שלילי נדרשים לפנות לאחד מסניפי דואר ישראל ולהגיש את התביעה. מגיש בקשת מס שלילי נדרש להציג תעודת זהות ואישור רשמי מהבנק בו מנוהל חשבונו ולחילופין להציג המחאה.  הגשת התביעה להחזר מס הכנסה שלילי אינה כרוכה לכשעצמה בתשלום כלשהו וטופס התביעה ממולא יחד עם פקיד הדואר ומועבר לרשויות המס.

עד מתי אפשר להגיש מס הכנסה שלילי?

תביעות מס הכנסה שלילי ניתן להגיש שש שנים אחורנית, כאשר לכל שנה יש להגיש תביעה נפרדת. עבור כל שנת מס, שכירים צריכים להעביר לרשויות המס טופס 856 או טופס 126 עד לסוף חודש אפריל. בקשת מס שלילי של עצמאים יש להגיש ביחד עם דו"ח שנתי מס הכנסה של שנת המס הרלוונטית. ההכרעה בתביעה ניתנת תוך 90 יום מקבלת התביעה או עד יולי של אותה השנה.

ערעור על ההחלטה

שכיר שתביעתו להחזר מס הכנסה שלילי נדחתה, זכאי להגיש ערעור על ההחלטה בפני פקיד השומה במס הכנסה. את הערעור יש להגיש בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה השלילית. במידה ופקיד השומה לא שינה את ההחלטה לאחר הערעור, ניתן להגיש גם ערעור נוסף לבית המשפט המחוזי בצירוף דו"ח מס הכנסה וכל האסמכתאות הרלוונטיות.

מי לא זכאי

לגבי מס הכנסה שלילי בדיקת זכאות יש לציין כי שכירים המרוויחים מעל לרף שנקבע אינם זכאים למס שלילי. כפי שציינו, גובה המקסימום של השכר החודשי עבור שכיר עם שני ילדים הוא  6,034 ₪ ו6,645 ₪ לשכיר עם שלושה ילדים. גם עצמאי המחויב על פי הדין בניהול ספרים ולא ניהל אותם או שפנקסיו לא היו קבילים, יאבד את זכאותו להחזרי מס הכנסה שלילי לאותה שנת המס.

בעלי דירות שיש להם מעל 50% מזכות במקרקעים

תנאי נוסף לזכאות עבור מס שלילי הוא לא להחזיק יותר מ-50% בזכות כלשהי במקרקעין מלבד דירת המגורים. הדבר נכון, הן למבקש הבקשה והן לבן/בת הזוג שלו והדבר נבחן באופן נפרד בכל שנת מס נתונה. מי שמחזיק בדירה למגורים ולצד זה באופן מלא במקרקעין נוסף כמו, חנות או מגרש לא יהיה זכאי לקבל מענק מס שלילי גם אם רמת הכנסתו נמוכה מאוד.

שכירים שקיבלו שכר ממעסיק שהוא קרוב משפחה

שכירים אשר הכנסתם מגיעה ממעסיק שהינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה, אינם זכאים לקבל מענק מס שלילי, ללא קשר לגובה השכר וההכנסות. גם שכירים אשר הכנסתם נובעת מחברה בה הם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה לא זכאים למענק. עובדים שהועסקו על ידי קרוב משפחתם במהלך חלק משנת המס ובחלק אחר של השנה על ידי מעסיק אחר זכאים באופן יחסי.

כך תחשבו מה הכנסה שלילי

על מנת להבין על אילו סכומים מדובר ניתן להיכנס לסימולטור באתר רשות המיסים ולבצע חישוב מס הכנסה שלילי מוערך. המחשבון אינו נחשב בתור בדיקת מס הכנסה שלילי בעלת תוקף מחייב. החישוב של רשויות המס כולל מספר פרמטרים שונים המוכנסים לתוך המשוואה ואותם יש להכניס לסימולטור בדיקת מס הכנסה שלילי של רשות המיסים.

פרמטרים בחישוב

לשם חישוב מס הכנסה שלילי יש לקחת בחשבון את ההכנסות מעבודה ושלא מעבודה כולל הכנסות בני הזוג. יש לחשב גם את גילו של מגיש הבקשה ואת מספר הילדים במשפחה. הסכום הגבוה יותר במענק מס שלילי ניתן על הכנסות בגובה של כ-3,500-4,500 שקלים. ככל שהסכום שמחושב מתקרב לרף התחתון או העליון, כך הוא יורד יחסית.

אם או אב במשפחה חד הורית אשר מרוויחים מתחת לרף המזכה, יהיו זכאים למענק מוגדל בגובה של 150%. במידה ושני בני הזוג זכאים לקבל מס הכנסה שלילי כל אחד מהם צריך להגיש תביעה נפרדת. בשנת 2022 ניתן להגיש תביעות עבור שנות המס 2020 ו-2021.

דוגמאות

לדוגמא, שכיר נשוי בן 30 עם שני ילדים כאשר הוא ובת זוגתו מרוויחים 5,000 ₪ מעבודתם בנפרד כל חודש, יהיו זכאים להחזר מס שלילי של 3,912 ₪ עבור שנת 2021. דוגמא נוספת היא של אם חד הורית בת 40 עם 3 ילדים אשר מרוויחה 4,000 ₪ בחודש. היא תהיה זכאית להחזר בסכום של 8,820 ₪ לשנת המס 2021. דוגמאות אלו הן במקרים שמלבד ההכנסה משכר אין הכנסות נוספות.

מה היה לנו עד כאן?

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בהרחבה במס הכנסה שלילי. בין היתר, ציינו את ההבדלים בין שכירים ועצמאים בכל הנוגע לזכאות ואופן העברת התשלום. סקרנו את התנאים לזכאות מבחינת הכנסות וגובה השכר. כפי שציינו, ניתן לבדוק בסימולטור של רשות המיסים את ההיתכנות לזכאות לפי פרמטרים שונים ולראות לאיזה סכום אתם יכולים לצפות במידה ותגישו בקשה.

למאמרים נוספים מאת INVOICE4U ולמידע מורחב בתחומים שונים לחצו כאן.