1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה הינן ביטוי שמוכר לישראלים רבים, אך לא רובם יודעים כיצד שיטת המיסוי הישראלית עובדת. במאמר זה נענה על מגוון שאלות, בהן מהו שיעור אחוז מס שולי בכל מדרגת מס, מהן מדרגות המס 2022 ומה חשוב בנוגע למדרגות מס מבחינת פתיחת עסק. הישארו עמנו.

שיטת המיסוי בישראל

בכל מדינה, בגין כל הכנסה הנובעת מיגיעה אישית חייב אדם בתשלום מס, המיועד לקופת המדינה. במדינת ישראל, נהוגה שיטת מס פרוגרסיבית, או בשמה המוכר יותר – שיטת מס מדורג. הרעיון העומד מאחורי השיטה האמורה היא שככל שאדם מכניס יותר, כך הוא ישלם יותר מס למדינה.

על פי שיטת המס האמורה, במדינת ישראל קיימות 7 מדרגות מס הכנסה שונות. כך, ככל שחוצה אדם מדרגה מסוימת, אחוז המס השולי שיוטל על המשך השכר שלו יעלה בהתאם למדרגה.

נקודה חשובה – מחשבון מדרגות מס ואופן חישוב המס

על אף שבמדינת ישראל המס נגבה מדי חודש בחודשו, שיעור המס בו חייב אדם למדינה נבחן בהתאם לשיעור ההכנסה השנתית שלו, ובהתאם לכך, מחושבות מדרגות מס הכנסה.

לכן, העמודה בהמשך המאמר, אשר בוחנת את שיעור אחוז מס שולי בהתאם לשכר החודשי, היא לשם המחשה בלבד, שכן שיעור המס שיוטל על אדם נבחן לפי סך הכנסותיו השנתיות.

מהן מדרגות מס?

אם כן, לאחר שהסברנו מעט על שיטת המס בישראל, היא שיטת מדרגות מס מדורג, להלן נציג את מדרגות מס הכנסה 2022:

שכר חודשי (להמחשה בלבד)

שכר שנתי שיעור מס

עד 6,450 שקלים

עד 77,400 שקלים

10%

9,240 – 6,451 שקלים

110,880 – 77,401 שקלים

14%

14,840 – 9,241 שקלים

178,080 – 110,881 שקלים

20%

20,620 – 14,841 שקלים

247,440 – 178,081 שקלים

31%

42,910 – 20,621 שקלים

514,920 – 247,441 שקלים

35%

55,270 – 42,911 שקלים

663,240 – 514,921 שקלים

47%

55,271 שקלים ומעלה 663,241 שקלים ומעלה

50%

 

המחשה לחישוב תשלום מס – דוגמה מספרית

לשם המחשה, נבחן אדם אשר מרוויח כ – 18,000 שקלים בחודש. לאור העובדה ששיעור המס שמוטל על אדם מחושב בהתאם להכנסה שנתית, נבצע המרה לשכר שנתי. מחישוב פשוט, עולה שאותו אדם מרוויח מדי שנה כ – 216,000 שקלים.

עתה, ניתן להתחיל בחישוב בהתאם למדרגות מס. בגין השכר שמצוי במדרגה הראשונה, כלומר, עד לסך של 77,400 שקלים, ישלם אותו אדם 10% מס, ולכן ישלם בגין המדרגה הראשונה 7,740 שקלים.

ניתן לראות כי אותו אדם חוצה גם את מדרגת מס מספר 2, ולכן עבור הסכום שמצוי במדרגה זו (33,479=110,880-77,401) ישלם מס בשיעור של 14%, ובסך הכל בגין המדרגה ישלם כ – 4,687.06 שקלים. בדומה לכך, גם מדרגת מס מספר 3 נחצית, ובגין הסכום שמצוי במדרגה זו (67,199 שקלים) ישלם מס בשיעור של 20%, ובסך הכל בגין המדרגה ישלם מס בשיעור של 13,439.8 שקלים.

לבסוף, ניתן לראות כי מדרגת המס הרביעית לא נחצית בדוגמה שלנו. לכן, נבחן מהו שיעור הסכום המצוי בגין מדרגת מס מספר 4 (37,919) ובגין מדרגה זו ישולם סכום של 11,754.89 שקלים, שכן אחוז מס שולי של מדרגה זו עומד על 31%.

לאחר שחישבנו את שיעור המס שישלם האדם בדוגמה בגין כל מדרגה, נחבר יחד את כלל הסכומים שהתקבלו, ונראה כי שיעור המס שיוטל על אותו אדם בגין כלל מדרגות מס הכנסה לאורך כל השנה יעמוד על 37,621.75 שקלים.

נקודות זיכוי והשפעתם על שיעור המס אותו תשלמו

לצד שיעור החבות במס שמוטל על כל אדם, ישנו מודל אשר נועד להפחית את שיעור המס שמשולם לקבוצות מוגדרות. נכון לחישוב מדרגות מס הכנסה 2022, כל נקודת זיכוי מפחיתה את חבות המס בשיעור של 2,676 שקלים בשנה. בין היתר ניתן למנות על קבוצות הזכאים אקדמאים, נשים, חיילים משוחררים, הורים לילדים ועוד.

לשם המחשה, לכל תושב ישראל מגיעות 2.25 נקודות זיכוי ממס. משכך, לאדם בדוגמה לעיל, אשר חוב המס שלו נקבע על סך של 37,621.75 שקלים, ינוכו 6,021 שקלים מהחוב, כך שלאחר שקלול נקודות המס, יעמוד חוב המס שלו על 31,600.75 שקלים.

הסיבות לתשלום מס

ככלל, כאשר אנו מדברים על תשלום לפי מדרגות מס הכנסה, יש להבחין בין הדרכים שבגינן מתקבלת כל הכנסה. ככלל, הכנסות שאינן מיגיעה אישית הן הכנסות אשר נובעות מהשקעות, בין אם מדובר על הכנסה משכירות של דירה להשקעה או לרווח ממניות, שכן לאלו שיעורי מיסוי שונים בחוק.

מנגד, לצד הכנסה משכר עבודה, המהווה יגיעה אישית באופן מובהק, מגדיר החוק בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה מהי יגיעה אישית אשר מחייבת אדם בתשלום מס לפי מדרגות מס הכנסה. בין היתר, ניתן למנות את הכנסות אלו:

  • הכנסה משכר עבודה.
  • קצבה המתקבלת מטעם מעסיק קודם של אדם (דוגמת קצבאות פנסיה).
  • קצבה אותה משלם לאדם בט"ל (המוסד לביטוח לאומי), דוגמת דמי לידה, אבטלה, שירות מילואים וכו'.
  • מענק פרישה.

איך משלמים מס?

ככל שאתם מועסקים כשכירים, הסירו דאגה מליבכם. החובה להפריש מס, על פי מדרגות מס הכנסה מוטלת על המעסיק שלכם, ולכן כל הכנסה המגיעה משכר עבודה ממוסה בהתאם לחוק על ידי המעסיק עצמו.

הבעיה עם שיטת המיסוי בישראל

כפי שציינו בתחילת המאמר, בעוד מדרגת מס ושיעור המס אותו חייב אדם לשלם נבחן על פי הכנסה שנתית, המס נגבה בפועל מדי חודש. משכך, ישנם מקרים רבים בהם ייתכן שאדם חויב במדרגת מס או בשיעור מס מעבר לנדרש. בין היתר, ניתן למנות על מקרים אלו אבטלה במהלך תקופה לא מבוטלת של השנה, החלפת מקום עבודה במהלך השנה וקבלת מענקים חד פעמיים משמעותיים.

איך בודקים שלא משלמים יותר מהרצוי?

אם אתם עונים לאחר הקריטריונים שהצגנו לעיל, וגם באם אתם מעוניינים לבצע בדיקה ליתר ביטחון, ישנן מספר אפשרויות לוודא שלא שילמתם מס מעבר לרצוי.

ראשית, תוכלו לבצע את הבחינה באופן עצמאי. ראשית, יהא עליכם לאגד את כלל תלושי השכר של שנה מסוימת, וכן את יתר התקבולים שעונים על הגדרת סעיף 1 לחוק מס הכנסה. לאחר שאיגדתם את אלו, תוכלו לבחון את אחוז המס השולי שנגבה מכם באפיקים השונים, לרבות תלושי השכר.

אפיק פעולה שני שעומד עבורכם הוא פניה לחברת ייעוץ מס. חברות אלו, אשר מתמחות בביצוע הבדיקה, יבצעו בדיקת היתכנות לקבלת החזר מס, בין היתר באם אתם עומדים באחד הפרמטרים לעיל (בגינם סביר שחייבו אותכם בתשלום מס ביתר).

מה עושים במידה ושילמתי יותר מדי מס?

במידה ופניתם לחברה אשר תבצע עבורכם את הבדיקה שצוינה, החברה תדאג לדרוש עבורכם את ההחזר המגיע לכם. עם זאת, ככל שביצעתם את הבדיקה באופן עצמאי, וגיליתם שעומדת לכם זכאות לקבלת החזר מס, תוכלו להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה.

נציין כי את הבקשה לקבלת החזר ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הזכאות לקבלת החזר, ומדיניות מס הכנסה מעניקה את הכספים תוך מתן ריבית בשיעור של 4% על הכסף שמגיע לכם. בנוסף, נציין שאם גיליתם בשנת 2025 שיש לכם חוב בגין תשלום מס עודף, הבחינה תיעשה בהתאם למדרגות מס הכנסה 2022.

בעל עסק או חושבים לפתוח עסק שאינו חברה? – כמה נקודות חשובות בנוגע למדרגות מס לעצמאים

ככל שאתם בעלי עסקים, או חשבתם על פתיחת עסק נתייחס במספר נקודות לחובות שמוטלות עליכם לעניין תשלום מס הכנסה:

  • תשלום מס הכנסה בגין הכנסות העסק וכן בגין הכנסות העובדים יבוצעו מדי חודש על ידי מקדמות, וישולמו לפקיד השומה המקומי במס הכנסה.
  • במידה ואתם בעלי עסקים או מצויים בפני פתיחת עסק, תוכלו לבקש הקטנת שיעור המס שישולם במקדמות החודשיות.

פספסת תשלום – מה יש ניתן לעשות?

ככל שאתם שוקלים פתיחת עסק, או שאתם בעלי עסקים שאיחרו בתשלום המס, חשוב שתדעו שעל אף שתוכלו לשלם את המקדמות באיחור, על התשלומים יוטלו הפרשי הצמדה וריבית, ואף תוכלו לעמוד בפני עיקולים ושעבודים.