1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 2250

כל הפרטים על טופס 2250

מהו טופס 2250? באילו מקרים יש למלא טופס 2250 מס הכנסה? למי מגישים את הטופס ואיך יודעים שהבקשה לסגירת תיק יחיד או תיק ניכויים אושרה? כדי לסגור תיק עוסק פטור או תיק של עוסק מורשה במס הכנסה יש למלא טופס 2250 והתקנות מחייבות את העצמאי להודיע לפקיד השומה בתוך 90 יום על סגירת העסק, מיום הפסקת הפעילות בעסק.

 

מהו טופס 2250?

בעל עסק המעוניין לסגור את העסק שלו נדרש להודיע על כך לפקיד השומה במשרד מס הכנסה. העצמאי נדרש לעדכן את פקיד השומה בתוך 90 יום מיום סגירת העסק והפסקת הפעילות בו. באמצעות מילוי טופס 2250 העצמאי מצהיר על הפסקת הפעילות העסקית.

למעשה, טופס 2250 מס הכנסה מהווה בקשה לסגירת התיק של עוסק פטור או מורשה במס הכנסה, הטופס מיועד גם לצורך סגירת תיק ניכויים. מעבר לסגירת התיק במס הכנסה העצמאי נדרש לסגור את התיק שלו גם במס ערך מוסף וגם בביטוח לאומי. כמו כן, העצמאי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, גם אם העסק שלו פעל מספר חודשים בלבד בשנת המס.

סעיף 135 לפקודת מס הכנסה דורש מהעצמאי למלא בדייקנות את כל הפרטים הנדרשים ויש להחזיר טופס 2250 לפקיד השומה במס הכנסה תוך 15 יום מיום קבלת המסמך. חשוב להדגיש כי מילוי נכון ומדויק של הטופס והגשתו בזמן הקצר ביותר יזרזו את ההליך לסגירת התיק. כל עוד התיק של העצמאי לא נסגר במס הכנסה המעמד ברשות המיסים מחייב את העצמאי להגיש דיווחים ולשלם מס הכנסה.

 

באילו מקרים ממלאים טופס 2250?

כדי להודיע לרשויות המס על הפסקת הפעילות העסקית יש להגיש את הטופס הייעודי המתאים לכך. את הטופס אפשר לקבל במשרד מס הכנסה, בעמדות המש"מ וניתן להוריד אותו מאתר האינטרנט של רשות המסים. כדאי לדעת כי מילוי טופס 2250 נועד למקרים הבאים:

  • הצהרה על הפסקת פעילות עסק.
  • הצהרה בדבר הפסקת פעילות משלח יד.
  • הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור, כלומר סגירת תיק ניכויים במס הכנסה.

 

למי מגישים טופס 2250?

כל בעל עסק המעוניין לסגור את העסק שלו חייב להודיע על הפסקת הפעילות העסקית לפקיד השומה במס הכנסה, יש להגיש טופס 2250 לפקיד השומה אצלו מתנהל התיק. לאחר מילוי הטופס יש להגיש אותו לפקיד השומה במס הכנסה באחת מתוך 3 דרכים:

  • שליחת הטופס באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס.
  • הגשת הטופס באמצעות מרכז מידע שירות ומשאבים (מש"מ), ניתן לשלוח את הטופס בכל אחת מיחידות המש"מ.
  • הגשת הטופס במשרד השומה בו מתנהל תיק מס הכנסה (או תיק הניכויים). יש לתאם תור מראש על מנת לקבל שירות במשרד מס הכנסה.

 

איך יודעים שהבקשה אושרה?

לאחר מילוי הטופס ושליחתו לפקיד השומה במס הכנסה מקבלים הודעה בדואר. ההודעה כוללת רשימה של פעולות שהעצמאי נדרש לבצע כדי לסגור את התיק סופית. לאחר קבלת טופס ההודעה על הפסקת הפעילות חשוב לבדוק שכל הפרטים המופיעים בטופס נכונים. אם העצמאי הפסיק את הפעילות העסקית ולא מצהיר על עיסוק חדש או הכנסות אחרות המחייבות אותו להגיש דוחות, במס הכנסה יסווגו את התיק לסוג תיק מספר 96, והעצמאי נדרש להגיש דו"ח שנתי לשנת המס האחרונה שבה העסק עדיין פעל, גם אם רק חלקית.

מומלץ לבצע סגירת תיק עוסק פטור או מורשה בעזרת רואה חשבון או יועץ מס. למידע נוסף אנו פנו אלינו ונשמח לסייע לכם.