1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 1324

מי ולמה צריך למלא טופס 1324?

בעלי עסקים, ובנוסף גם חלק מהשכירים, חייבים על פי חוק להגיש דוח שנתי למס הכנסה עבור ההכנסות וההוצאות שלהם בשנת המס. עוסק פטור או עוסק מורשה בעל הכנסה שנתית נמוכה של עד 60,000 ₪ רשאי למלא ולהגיש דוח שנתי מקוצר באתר של רשות המיסים. במסגרת מילוי הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301) יש למלא גם נספחים רלוונטיים, ובהם נספח ד' המכונה גם טופס 1324 המיועד לפירוט ההכנסות מחו"ל ותשלום המס על הכנסות אלו לשנת המס האחרונה. מהו נספח ד מס הכנסה? למי מיועד טופס 1324 ולמה חשוב להגיש אותו בזמן? אילו עסקים חייבים להגיש נספח זה בדוח השנתי?

המומחים של Invoice4u הכינו עבורנו מדריך בנושא נספח ד מס הכנסה. במדריך זה המומחים עונים על השאלות הנפוצות ביותר. למידע נוסף ולהגשת דוח שנתי למס הכנסה ולצורך קבלת זיכוי מס – צרו איתנו קשר באמצעות הטלפון, המייל או האתר.

 

מהו נספח ד במס הכנסה?

נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301) ולטופס המיועד לנאמנויות (טופס 1327) נועד לצורך דיווח על הכנסות שהופקו בחו"ל ולדיווח על המס ששולם בגין הכנסות אלה. בטופס זה יש למלא ולדווח על ההכנסות של שני בני הזוג המוצהרות במסגרת טופס 1301. חובה לצרף את נספח ד' לדוח השנתי למס הכנסה בו פורטו ההכנסות שהופקו וצמחו בחו"ל.

לכן, אם אתה עוסק פטור או עוסק מורשה והיו לך הכנסות מחו"ל, עליך למלא ולהגיש את טופס 1324, בין אם אתה דורש זיכוי מס בגלל המס ששילמת בחו"ל עבור ההכנסות המפורטות בטופס או בגלל קיזוז הפסדים בחו"ל, ובין אם אינך דורש את הזיכוי בשל המס ששולם בחו"ל. את הנספח עליך לשדר במערכת המקוונת של רשות המיסים יחד עם הדוח השנתי המקוון. מומלץ למלא ולהגיש דוח שנתי למס הכנסה יחד עם כל הנספחים הרלוונטיים בעזרת מייצג מוסמך כמו רואה חשבון או יועץ מס.

 

את מי משמש טופס 1324?

כל תושב ישראלי חייב בתשלום מס על הכנסותיו שהופקו או צמחו בישראל או מחוץ לישראל. לכן, אם יש לך הכנסות שהופקו או צמחו בחו"ל עליך לרשום את ההכנסות האלו בדוח השנתי, כמובן בסעיפים המתאימים לכך, ובהתאם לסיווג ההכנסה.

את ההכנסות שהופקו וצמחו בחו"ל רושמים בחלק ט' של טופס 1301 ובנוסף יש לפרט על ההכנסות האלו באמצעות טופס 1324. חשוב להקפיד על רישום המס ששולם בחו"ל בגין ההכנסות המפורטות שהופקו בחו"ל, את המס ששולם בחו"ל מפרטים רק בנספח ד מס הכנסה, ומאחר שהדוח מותאם למילוי גם על ידי בני זוג נשואים, יש לרשום את ההכנסות שהופקו בחו"ל של בן או בת הזוג.

חשוב לציין כי אם היו לך הכנסות החייבות במס בישראל באפשרותך לחייב אותן במס על פי החוק גם במדינה זרה, כל עוד המדינה הזרה חתומה על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל.

 

מתי ניתן לקבל זיכוי מס זר?

יש להתייחס לסעיף 200 א' לפקודת מס הכנסה הקובע מתי ניתן לקבל זיכוי מס חוץ (זר). באופן כללי, החוק בארץ קובע כי יותר הזיכוי כנגד תשלומי מס לפי הפקודה ועל פי ההוראות העדכניות שנקבעו, לכן אם שילמת מס על הכנסות חוץ (בהתאם להגדרה בסעיף 199 לפקודת מס הכנסה) תוכל לדרוש זיכוי מס זר, אך ניתן לעשות זאת בתוך 24 חודשים מסיום שנת המס בגינה נדרש הזיכוי.

 

כמה חשוב להגיש טופס 1324 בזמן?

חשוב להגיש טופס 1324 בזמן, יחד עם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, אחרת אתה עלול לשלם מס כפול בגין ההכנסה שהופקה וצמחה בחו"ל.

 

האם קיימים עסקים המחויבים בהגשת נספח זה?

עסקים בתחום הנדל"ן ועסקים נוספים נדרשים בהגשת טופס 1324 על הכנסות חייבות במס שהופקו או צמחו בחו"ל. הנושא מורכב וחשוב לזכור כי ישראל חתמה על אמנות מס עם מדינות רבות לכן יש להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס.