1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

חשיבות התפעול הפנסיוני על ידי משרד הנהלת חשבונות ושירותי חשבונאות

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק פורסם בשנת 2008, ומטרתו להבטיח ביטוח פנסיוני לכלל העובדים. צו ההרחבה קובע כי כל מעסיק חייב לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני, באמצעות הפרשות של המעסיק והעובד לביטוח הפנסיוני של השכיר. בנוסף, התקנות החדשות מחייבות את המעסיק להפריש סכומי כסף מסוימים לקרן הפיצויים של העובד.

החל מינואר 2017 שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד עומד על 18.5% מהשכר החודשי, מתוכם 12.5% על חשבון המעסיק, והיתר 6% יופרשו על ידי העובד. כדאי לדעת כי ההפרשות של המעסיק לביטוח הפנסיוני מבוססות על 6.5% לרכיב תגמולים ו-6% לרכיב הפיצויים. כמו כן, הוחלט כי העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני כדי להיות מבוטח, ובאפשרותו לבחור בין קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. העובד רשאי לבחור את הגוף הפיננסי שינהל את הביטוח הפנסיוני עבורו.

חובת דיווח מקוון לביטוח פנסיוני

בשנים האחרונות המחוקק הישראלי התייחס לא מעט לנושא הביטוח הפנסיוני וזכויות העובדים. לאחרונה התקבלו מספר תיקונים ועדכונים לחקיקה הקיימת בתחום הביטוח הפנסיוני, אלו תיקונים משמעותיים ומחייבים המשפיעים באופן ישיר על המעסיקים, הן מעשית והן כלכלית. בין השאר, התקנות החדשות מחייבות את המעסיקים להקפיד על דיווח מקוון לקופת גמל, קרן השתלמות וביטוח פנסיוני. חובת הדיווח חלה על כלל המעסיקים במשק הישראלי, ועליהם לדאוג לדיווח באמצעות גורם מתפעל המתמחה בנושא.

חשוב לציין כי ניהול ההסדרים הפנסיוניים עבור עובדי העסק או הארגון אינו דבר של מה בכך. ניהול פנסיוני הוא חלק בלתי נפרד משירותי החשבונאות של העסק, כאשר חובת הדיווח על ההפקדות לקופת גמל ו/או לביטוח הפנסיוני חייבת להתבצע באמצעות קבצים דיגיטליים בהתאם למבנה האחיד שהוגדר על ידי אגף שוק ההון, ביטוח ופנסיה במשרד האוצר. זהו תחום מורכב המשתנה בתדירות, לכן חשוב לשכור את שירותיו של משרד מקצועי ומנוסה המציע שירותי חשבונאות, ייעוץ מס והנהלת חשבונות.

כמו כן, חשוב להדגיש כי הפרשות לביטוח פנסיוני הן חובה המוטלת על המעסיק, העובד לא יכול לוותר עליהן, ומעסיק שאינו מפריש כחוק לביטוח הפנסיוני חשוף לקנסות בגין עבירה על חוקי העבודה, והוא חשוף גם לתביעות כספיות מצד עובדיו.

בחירת גורם מתפעל

התקנות החדשות מחייבות את המעסיק לבחור גורם מתפעל, תפקידו של הגורם המתפעל הוא להפקיד כספים במוצרים פנסיוניים עבור המעסיק, לדווח על ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולבצע בקרה ופעולות שונות נוספות. הגורם המתפעל מקבל הרשאה מהמעסיק על מנת לשמש עבורו כגורם המתפעל וכדי לבצע את הפעולות הנדרשות בתכניות הביטוח ובמוצרים הפנסיוניים של המעסיק ועובדיו.

כאשר בוחרים משרד לשירותי חשבונאות, ייעוץ מס והנהלת חשבונות, המעסיק יכול לקבל שירות מקיף וכולל תחת קורת גג אחת, כיוון שהמשרד משמש גם כגורם המתפעל. מעבר לניהול ההסדרים הפנסיוניים בהתאם לחוקים ולרגולציה על הגורם המתפעל, המעסיק יכול לחסוך עלויות באמצעות הפקת חשבוניות באינטרנט עם הרשאה למשרד לראיית חשבון לצורך קבלת דיווחים, כמו כן כאשר בוחרים מערכת להפקת חשבוניות באינטרנט כדאי לוודא כי השירות כולל פתרונות לסליקה באינטרנט בעלויות משתלמות.