1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

מחשבון דמי הבראה

כל הפרטים החשובים על הבראה

כלל העובדים במשק זכאים לדמי הבראה (קצובת הבראה) מהמעסיק שלהם לאחר שהם השלימו 12 חודשי עבודה, כלומר שנת עבודה ראשונה. גובה קצובת ההבראה במגזר הציבורי גבוה יותר מהסכום המשולם לעובדים במגזר הפרטי, והחישוב מושפע גם מהוותק במקום העבודה ומהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. איך מבצעים חישוב דמי הבראה? איך העובדים מקבלים את התשלום? האם דמי הבראה חייבים בתשלום מס? מה לעשות אם המעסיק לא שילם? כל המידע במדריך שהמומחים של Invoice4U הכינו עבורכם.

איך מחשבים דמי הבראה?

בשלב הראשון מחשבים כמה ימי הבראה מגיעים לעובד בהתאם לוותק שהוא צבר במקום עבודתו. כמו כן, בעת חישוב דמי הבראה לעובד מתייחסים להיקף המשרה שלו, לחופשות בתשלום ולהיקף שעות העבודה (עובדים שעתיים). עבור השנה הראשונה העובד זכאי ל-5 ימי הבראה, עבור השנה השנייה והשלישית הוא זכאי ל-6 ימי הבראה וכך הלאה.

עובדים רבים במגזר הפרטי והציבורי מעוניינים לדעת איך מחשבים דמי הבראה מאחר שהנושא אינו מובן לגמרי. כמו כן, חשוב להכיר מחשבון דמי הבראה לעובד שעתי כיוון ששיטת החישוב שונה מהאופן שבו מחשבים את ימי ההבראה לעובד בשכר גלובלי.

לאחר שהבנו באופן כללי איך מחושבים דמי הבראה כדאי להכיר את הטבלה הבאה שמציגה את חישוב דמי הבראה לעובד שכיר במגזר הפרטי והציבורי בישראל:

שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5
שנה שנייה + שלישית 6
שנה רביעית עד שנה עשירית 7
שנים 11 עד 15 8
שנים 16 עד 19 9
שנה 20 ואילך 10

עובדים רבים במשק מקבלים שכר שעתי והם שואלים איך מחשבים דמי הבראה לעובד שעתי. נוסחת החישוב לעובד שעתי הינה: מספר שעות העבודה השבועיות X מספר ימי הבראה בהתאם לזכאות העובד X שווי יום הבראה, ויש לחלק את הסכום ב-42.

איך אופי המשרה משפיע על אופן חישוב דמי הבראה?

לאחר שענינו על השאלה איך מחשבים דמי הבראה חשוב לציין כי אופי המשרה משפיע על שיטת החישוב. כפי שציינו, כל עובד זכאי לקבל דמי הבראה לאחר שהוא השלים שנה אחת לפחות אצל המעסיק, אך יש עובדים שעבורם מחשבים אחרת את דמי ההבראה, למשל עובדים בעלי מוגבלות המועסקים במפעלים מוגנים בשכר מינימום, עובדים המקבלים שכר שנקבע לפי הסכמים קיבוציים במגזר הציבורי, עובדים בשירות הציבורי ששכרם משולם לפי הצמדה להסכמי שכר במגזר הציבורי.

יודגש כי מחשבון דמי הבראה נעשה באופן יחסי לפי היקף המשרה וגם באופן יחסי לתקופת ההעסקה החלקית במהלך שנת המס.

כדי להבין איך מחשבים הבראה לעובד כדאי לדעת כי דמי ההבראה שנקבעו לעובד במגזר הפרטי הם 378 ₪ ליום, ועובד במגזר הציבורי זכאי לתשלום של 471.4 ₪ ליום.

לדוגמה, נניח שהעובד מועסק במשרה חלקית 50%. העובד זכאי לדמי הבראה לפי הוותק וחלקיות המשרה, לכן עבור השנה הראשונה לעבודתו אצל המעסיק הוא זכאי ל-2.5 ימי הבראה.

איך מתבצע תשלום דמי ההבראה?

רוב המעסיקים מבצעים תשלום דמי הבראה אחת לשנה, כתוספת לאחת המשכורות, בדרך כלל בחודשי הקיץ (יוני עד ספטמבר). יש מעסיקים שנוהגים לשלם את דמי ההבראה בתשלום חודשי, יחד עם המשכורת.

תשלום חודשי –  העובד ומעסיקו יכולים להסכים כי השכר החודשי המשולם לעובד השכיר יכלול בתוכו את דמי ההבראה. יש לציין את צורת התשלום החודשי בחוזה העבודה ובתלוש השכר חייבת להיות שורה המציגה את התשלום. החישוב במקרה זה ייעשה בתשלומים חודשיים באמצעות חלוקת סכום דמי ההבראה השנתיים שמגיעים לעובד, בהתאם לוותק שלו אצל המעסיק, ב-12.

תשלום חד שנתי – הדרך המקובלת לשלם את דמי ההבראה היא בתשלום חד שנתי, בדרך כלל יחד עם המשכורת באחד מחודשי הקיץ. גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית זוכים לתשלום של דמי ההבראה יחד עם קצבת הפנסיה בחודש יוני.

עובדי קבלן המועסקים בתחומים כמו שמירה וניקיון ומועסקים כעובדים שעתיים מקבלים את דמי ההבראה המגיעים להם בכל חודש, באופן יחסי.

יש מעסיקים במשק שבוחרים לשלם קצובת הבראה באמצעות מימון נופש לעובדים, ובמקרה זה המעסיק חייב להודיע על כך מראש לעובדים, והוא נדרש לקבל את הסכמתם. אם עלות הנופש הממומן על ידי המעסיק נמוכה מדמי ההבראה שעליו לשלם בפועל לעובדיו, הוא חייב לשלם את ההפרש. אלו עלויות מעביד המוכרות בחוק ומחייבות את כלל המעסיקים.

אחרי כמה זמן מקבלים דמי הבראה?

כל עובד זכאי לתשלום קצובת הבראה רק לאחר שהוא השלים שנת עבודה ראשונה במקום עבודתו, כלומר היו 12 חודשים של יחסי עובד – מעסיק. לאחר שהעובד השלים שנת עבודה ראשונה אצל המעסיק שלו הוא זכאי לתשלום רטרואקטיבי החל מיום עבודתו הראשון. בעבר היה נהוג לשלוח את העובדים לנופש והבראה במלונות ובבתי הבראה ייעודיים, אך התשלום עבור דמי ההבראה אינו מותנה בשהיית העובד בנופש או בבית הבראה, ובנוסף העובדים אינם יכולים לוותר על תשלום זה.

האם דמי הבראה חייבים במס, ביטוח לאומי ובריאות?

ראוי לציין כי דמי ההבראה חייבים במס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. יחד עם זאת, לא מחשבים את דמי ההבראה בעת חישוב פיצויי פיטורים.

מה עושים במידה ולא שולמו דמי הבראה כחוק?

אם המעסיק אינו משלם את דמי ההבראה כנדרש בחוק העובד רשאי להגיש נגד המעסיק שלו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, ובאפשרותו להגיש תלונה גם ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. העובד יכול להגיש תביעה עד 7 שנים לאחור.

במדריך זה הכרנו את מחשבון דמי הבראה לעובד, מי זכאי ומתי מבצעים את התשלום. למידע נוסף ולייעוץ מקצועי הנכם מוזמנים לפנות למומחים של מערכת Invoice4u.