1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

חוק נסיעות לעובד

איך מחשבים ומה הקריטריונים לזכאות?

עובדים רבים משתמשים בתחבורה ציבורית או ברכבם הפרטי כדי להגיע בזמן למקום עבודתם. הפסיקה בישראל קובעת כי עובד שזקוק לתחבורה על מנת להגיע למקום עבודתו זכאי להחזר דמי נסיעות מהמעסיק שלו, אלו עלויות מעביד המוכרות בחוק, אך אם המעסיק מעמיד מערך הסעות מטעמו, העובד אינו זכאי לקבל החזר נסיעות. 

מה זה חוק נסיעות לעובד? מי זכאי לקבל דמי נסיעות על פי חוק? האם הכללים תקפים רק לגבי עובדי חברה בע"מ? איך מחשבים את החזר הנסיעות המגיע לעובד? מה לעשות אם המעסיק אינו משלם החזר נסיעות? המומחים של Invoice4u הכינו מדריך בנושא ועונים על כל השאלות הנפוצות שלכם.

 

החזרי נסיעות לעובד – מה אומר החוק?

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו זכאי בתנאים מסוימים לקבל מהמעסיק שלו דמי נסיעות על פי חוק, כל עוד העובד גר במרחק של לפחות 500 מ' ממקום עבודתו, למעט מצב שבו העובד מוגבל בניידות וזקוק לתחבורה. כדאי לדעת כי חוק נסיעות לעובד הוא בפועל פסיקה שנקבעה במסגרת צו ההרחבה משנת 2016 בדבר השתתפות המעסיק במימון הוצאות הנביעה לעבודה וממנה. הצו ביטל צווי הרחבה קודמים העוסקים בהחזר נסיעות לעובדים, אך חשוב לדעת כי ישנם ענפים במשק שבהם חלים החזרי נסיעות בשיעור גבוה מסכום ההחזר היומי שנקבע בצו ההרחבה.

על פי חוק נסיעות לעובד, כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע לעבודה יהיה זכאי לקבל החזר נסיעות מהמעסיק שלו (פרט להסעות המאורגנות על ידי המעסיק), כאשר גובה ההחזר מחושב לפי עלות הנסיעה המוזלת באוטובוס או לפי העלות של כרטיס חופשי חודשי.

יודגש כי זכאות לקבלת החזר הוצאות נסיעות חלה על כלל המעסיקים במשק, ההחזר בגין הוצאות הנסיעה נחשב להכנסה לצורכי מס לכן המעסיק חייב לנכות ממנו את הסכומים שעליו להפריש למס הכנסה ולביטוח לאומי, אלא אם נקבע אחרת בהסכם עבודה או בצו הרחבה מסוים.

 

איך יודעים כמה אמורים לקבל?

נכון לשנת 2023, חוק נסיעות לעובד קובע את החישוב של דמי הנסיעות לעובד בדרך הבאה:

  • החישוב של דמי נסיעות ליום אחד נקבע לפי תעריף הנסיעה המוזל באוטובוס ועד לתקרה יומית בגובה 22.60 ₪, או לפי עלות כרטיס חודשי חופשי אזורי או ארצי, הזול מביניהם.
  • עובד הזקוק להסעה במונית בגלל נסיעה לעבודה בשבת, חג או שעה מאוחרת, זכאי להחזר הוצאות נוסף מעבר לתקרה היומית, למעט עובדים שעבורם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי או בהסכם עבודה אישי.
  • כדי לחשב את דמי הנסיעה לחודש מכפילים את מספר ימי העבודה בפועל בעלות היומית של הנסיעה מבית העובד למקום עבודתו, ועד לסכום ההחזר המרבי שקבוע בתקנות.
  • חשוב לציין כי המעסיק רשאי לשלם החזר הוצאות נסיעה בשווי של עלות הכרטיס חודשי חופשי (אזורי או ארצי), אם עלות זו נמוכה מעלות החזר הנסיעות לפי יום כפול מספר ימי העבודה.

החוק בישראל אינו מחייב את המעסיק לשלם החזר בגין דמי נסיעות הגבוה מהסכום שנקבע בחוק או במסגרת הסכם קיבוצי או הסכם עבודה אישי. כמו כן, החוק אינו מאפשר לעובדים לוותר על זכאותם להחזר הוצאות נסיעה והם אינם יכולים להסכים לתשלום הוצאות נסיעה אשר נמוכות מהתקרה שנקבעה.

בתוך כך, אם העובד זכאי להנחה או לפטור בתחבורה הציבורית, לדוגמה אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות, בני נוער וסטודנטים, המעסיק ישלם החזר נסיעות לפי התעריף המוזל, לכן אם העובד זכאי לפטור מתשלום נסיעות בתחבורה ציבורית המעסיק שלו אינו צריך לשלם לו דמי נסיעות.

 

האם המעסיק חייב לשלם על כך?

כאמור, זכאות לקבלת החזר הוצאות נסיעה חלה על כלל העובדים השכירים במשק הישראלי, כולל בני נוער, עובדים במשרה חלקית ועוד. צו ההרחבה מחייב את המעסיקים לשלם החזר הוצאות נסיעה, אלו עלויות מעביד והמעסיק רשאי להציע מערך הסעות על חשבונו אם הוא אינו רוצה לשלם דמי נסיעות לעובדיו.

העובדים אינם נדרשים להגיש קבלות או חשבוניות בגין השימוש בתחבורה ציבורית, לכן הם יכולים להגיע לעבודה עם רכבם הפרטי ולקבל החזר נסיעות בהתאם לקבוע בחוק.

ישנם ענפים במשק שנקבעו עבורם כללים שונים בנושא החזר הוצאות נסיעה לעובדים, לכן כדאי להתעדכן בנושא באמצעות רואה חשבון. כך לדוגמה, עובדים באולמות ובגני אירועים זכאים להחזר הוצאות נסיעה בסכום כפול בגין יום עבודה מפוצל, ובנוסף המעסיק שלהם חייב לארגן עבורם הסעה לביתם אם העובדים מסיימים לעבוד בשעה שאין בה תחבורה ציבורית.

 

מהם המשפיעים העיקריים על סכום התשלום?

החישוב של דמי נסיעות לעובד מושפע מהגורמים הבאים:

  • האם המעסיק מציע הסעה מאורגנת לעבודה (ובחזרה מהעבודה).
  • הסכום המעודכן להחזר נסיעות כפי שנקבע בצו ההרחבה בשנת 2016 הוא 22.60 ₪ ליום עבודה.
  • צו הרחבה לענף מסוים או הסכם עבודה אישי.
  • העובד גר במרחק של לפחות 500 מ' ממקום עבודתו, למעט עובדים עם מוגבלות.
  • מספר ימי העבודה בפועל.
  • ניתן לחשב את הוצאות הנסיעה לפי עלות נסיעה יומית בתחבורה ציבורית או לפי עלות כרטיס חופשי חודשי.