1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הלוואה לעובד מהמעסיק

כל מה שצריך לדעת על הלוואה לעובד

האם כדאי לבקש הלוואה דרך המעסיק? מה חשוב לדעת על הלוואה לעובד מהמעסיק? איך קובעים את תנאי ההלוואה והאם יש היבטי מיסוי שצריך להתייחס אליהם? בשנים האחרונות יותר ויותר עובדים פונים אל המעסיקים שלהם כדי לנסות לגייס דרכם הלוואות נוחות, ללא ריבית או בריבית נמוכה מהממוצע. במדריך זה המומחים המנוסים של Invoice4u עונים על השאלות הנפוצות בנושא הלוואה לעובד.

 

מה חשוב לדעת לפני בקשת הלוואה מהמעסיק?

יש מעסיקים המציעים הלוואות לעובדים ללא ריבית או בריבית נמוכה. בחוקי העבודה הנהוגים בישראל אין הסדרה של נושא הלוואה לעובד מהמעסיק, אף הוחלט ברשויות המס להתייחס אל ההלוואה דרך המעסיק כאל הטבה.

בפקודת מס הכנסה נקבע כי כל עובד חייב בתשלום מיסים. העובדים בישראל משלמים מס על שכר העבודה שלהם ועל הטבות שונות השוות בכסף. עובדים רבים במשק מקבלים הטבות שונות מהמעסיקים שלהם כגון: רכב צמוד עם דלקן, טלפון נייד, מחשב נייד וכיוצא בזה. יש הטבות החייבות במס הכנסה, דמי ביטוח בריאות ובדמי ביטוח לאומי. בנוסף, חשוב לזכור כי שווי ההטבות שהעובד מקבל כלול בתלוש השכר שלו ומשפיע על מדרגת המס לפני שמחשבים את מס ההכנסה.

 

ריבית הלוואה לעובד

בפקודת מס הכנסה נקבע כי כל העובדים חייבים לשלם מס על שכר העבודה ועל ההטבות השוות בכסף, בהתאם למדרגת המס אליה משתייכים. במס הכנסה קבעו אחוז ריבית הלוואה לעובד בהתאם להמלצות שניתנו על ידי בנק ישראל. בהתאם לתקנות מס הכנסה, שיעור ריבית על הלוואה לעובד דרך המעסיק תלוי בסכום ההלוואה בדרך הבאה:

  • אם העובד לוקח הלוואה עד לסכום של 7,680 ₪ (נכון לשנת 2017) העובד נדרש לשלם מס רק אם הריבית השנתית על ההלוואה לא עולה על שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.
  • אם העובד לוקח הלוואה מעל סכום של 7,680 ₪ עליו לשלם מס רק אם הריבית השנתית לא עולה על 3.41%.

 

אופציית השימוש בהלוואה כבונוס

יש מעסיקים המשתמשים בהלוואות העומדות שהם מעניקים לעובדים שלהם כבונוס. כך לדוגמה, המעסיק יכול להציע לעובד סכום כספי אם הוא יעמוד ביעדים שנקבעו עבורו או שהוא מציע סכום כסף אותו ניתן לפדות לאחר תקופה המוסכמת על שני הצדדים. הצעת בונוס כזו נחשבת להלוואה לכל דבר ועניין לכן היא חייבת במס בחישוב החודשי.

 

מה התנאים של הלוואה לעובד?

כאמור, אין עדיין חוק המסדיר את תנאי ההלוואה לעובד דרך המעסיק שלו. לכן, המעסיק רשאי לקבוע את סכום ההלוואה, ריבית על הלוואה לעובד, תקופת המימון, צורת ההחזרים, מספר תשלומים ועוד. ההחלטה האם להציע הלוואה לעובד היא של המעסיק בלבד, לכן הוא יכול לקבוע את התנאים, וניתן לנהל איתו משא ומתן כדי להשיג ריבית הלוואה לעובד נמוכה או אפסית.

 

אופן החזר ההלוואה

יש מספר דרכים להחזר הלוואה לעובד מהמעסיק, הדרכים המקובלות הן  תשלומי החזר בשיקים, שטרי חוב, הוראת קבע בבנק. בנוסף על כך, יש אפשרות להחזיר את ההלוואה מהמעסיק באמצעות החזרים חודשיים המנוכים מהשכר החודשי.

 

מיסוי הלוואה על פי חוק

סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובע כי במקרה שהמעסיק מעניק הלוואה לעובד ללא ריבית, או שהוא מעניק הלוואה בריבית הנמוכה מהריבית הקבועה בפקודה, במס הכנסה רואים בהפרש הריבית הכנסה מעבודה לכן היא חייבת במס. מעבר לתשלום מס הכנסה העובד משלם עליה גם ביטוח לאומי וביטוח בריאות. כמו כן, אם המעסיק מוגדר כעוסק במע"מ הרי ההלוואה לעובד מוגדרת כעסקה, על כן היא חייבת בתשלום מע"מ.

למידע נוסף במגוון תחומים הקשורים לבעלי עסקים, חברות, חוקים או מידע כללי בקרו בבלוג שלנו.