1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הגשת דוח שנתי לרשם החברות

מהו דו''ח שנתי לרשם החברות ולמה מגישים אותו?

כל החברות בע"מ חייבות להגיש דו"ח שנתי לרשם החברות, בין אם החברה היא ציבורית ובין אם היא פרטית. חובת הגשת הדו"ח השנתי לרשם החברות מפורטת בסעיפים 141-140 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, את הדו"ח מגישים פעם בשנה ומועד הגשתו תלוי במועד קיום האסיפה, כאשר בחברות שבהן אין אסיפה שנתית יש להגיש את הדו"ח בתוך 14 ימים ממועד הגשת הדוחות הכספיים לבעלי המניות בחברה.

לפני פתיחת עסק בצורת התאגדות של חברה בע"מ ברשויות המס יש לבצע רישום אצל רשם החברות, כאשר עוסק פטור, הנקרא גם עוסק זעיר, ועוסק מורשה, לא צריכים לבצע פעולה זו. כדי להקים חברה חדשה יש להגיש את מסמכי ההתאגדות לרשם החברות ולשלם את האגרה לפתיחת חברת בע"מ. כיום, ניתן לרשום חברה חדשה באופן מקוון על ידי רואי חשבון מוסמכים ועורכי דין, וחשוב לאמת את מסמכי ההתאגדות ע"י עורך דין מנוסה.

איך מגישים דו"ח שנתי לרשם החברות?

חשוב לדעת כי דו"ח שנתי לרשם החברות נועד לשקף את מצבה של החברה ביום הגשת המסמך. הדו"ח כולל פרטים עדכניים על החברה, מידע על בעלי המניות והמניות שהם מחזיקים, חלוקת מניות, דירקטורים בחברה ועוד. מסיבה זו חשוב להקפיד על דיווח של נתונים עדכניים ליום הגשת הדו"ח. כיום מגישים את הדו"ח השנתי באופן מקוון באתר של רשם החברות או בצורה ידנית, אפשר לשלוח את הדו"ח בעזרת גורם מקצועי מייצג כמו רואה חשבון או עורך דין.

החוק קובע כי בחברה שמקיימים בה אסיפה שנתית יש להגיש את הדו"ח השנתי בתוך 14 ימים ממועד האסיפה, ואם החברה אינה מקיימת אסיפה שנתית עליה לשלוח את הדו"ח השנתי לרשם החברות בתוך 14 ימים ממועד הגשת הדוחות הכספיים לבעלי המניות.

הכירו את הפעולות הנחוצות להגשת הדו"ח

לצורך הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות יש לבצע את הפעולות הבאות:

הגשת טופס מס 5

הטופס מכונה גם מורשה לדווח, זהו טופס מקדים לדו"ח השנתי שיש להגיש לרשם החברות. הטופס כולל את שם החברה, ח"פ, פרטים ליצירת קשר, פרטי האדם המורשה לדווח בשם החברה ועוד.

הגשת הדו"ח השנתי

הדו"ח השנתי משקף שינויים בחברה כמו שינוי כתובת, כתובת עדכנית של בעלי המניות, פירוט על הדירקטורים בחברה, שינויים בחלוקה ואחזקת המניות בחברה, פרטי רואה חשבון של החברה ועוד. את הדו"ח מגישים באופן ידני או מקוון.

אימות החתימה אחרי הגשת הדו"ח

דירקטור החברה חייב לחתום על הדו"ח השנתי, הדו"ח חייב להיות מאומת גם ע"י רו"ח או עורך דין של החברה.

תשלום אגרה שנתית

הגשת הדו"ח השנתי לרשם החברות מחויבת בתשלום אגרה שנתית לרשם, ניתן לשלם את האגרה באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.

ממה חשוב להיזהר?

סעיף 362 א לחוק החברות מסמיך את רשם החברות להטיל סנקציות חמורות על חברה שאינה מגישה את הדו"ח השנתי או שאינה משלמת את האגרה. החברה תוגדר כחברה מפרת חוק ויוטל עליה קנס גבוה והרשם לא יבצע עבורה פעולות שונות כמו שינוי שם, רישום מיזוג בין חברות, רישום שיעבור ועוד.

הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות באופן מקוון

לאחר פתיחת עסק בצורת התאגדות של חברה בע"מ חייבים להקפיד על הגשת דו"ח שנתי מקוון לרשם החברות, ניתן להגיש גם דו"ח ידני אך עדיף למלא את הטופס המקוון. מומלץ להיעזר באנשי המקצוע המנוסים כדי למלא ולהגיש את הדו"ח השנתי בזמן, ניתן להגיש את הדו"ח בעזרת רואה חשבון או עורך דין של החברה.

סיכום

לסיכום, הדרך המהירה והנוחה ביותר להגיש דו"ח שנתי לרשם החברות היא בעזרת תוכנה מקוונת להנהלת חשבונות באינטרנט כדוגמת אינווייס פור יו. אנו מציעים מעטפת שירותים למנויי התוכנה ורואי חשבון מוסמכים ומיומנים יכולים לסייע לכם למלא ולהגיש דו"ח שנתי מקוון עם הפרטים העדכניים והנכונים, וללא עיכובים מיותרים העלולים לגרום לסנקציות נגד החברה.