1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

דיווח מע"מ מקוון

כל הפרטים החשובים בנושא דיווח מע"מ מקוון

החל מתאריך 1/1/2016 כל העוסקים החייבים בהגשת דיווח מפורט לרשויות המס על פי חוק מע"מ נדרשים לדווח וגם לשלם למע"מ בצורה מקוונת, כלומר באמצעות אתר האינטרנט. חובת דיווח מע"מ חלה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים שונים, וניתן להגיש את הדוח למע"מ גם באמצעות רואה החשבון של בית העסק.

מהו דיווח מע"מ?

כל עוסק הרשום במע"מ חייב להגיש דוח תקופתי בהתאם לתקופת הדיווח שנקבעה עבורו. בתיקון מספר 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1964, הוחלט לשנות את אופן הדיווח התקופתי, וכיום ההנחיות החדשות קובעות חובת דיווח מע"מ לפי הפירוט הבא:

  • עוסקים החייבים להגיש דיווח מע"מ מפורט על העסקאות ועל התשומות ששימשו לביצוע העסקאות נדרשים בדוח מפורט ומקוון.
  • דיווח מע"מ מקוון באמצעות האינטרנט חייב לכלול מידע מפורט על העסקאות והתשומות הקשורות, בהתאם לתקופת הדיווח.
  • חובת הדיווח באינטרנט חלה על חייבי מס על פי הגדרתם בחוק ולפי סוג והיקף פעילותם.

מי חייב לדווח למע"מ?

חייבי המס הנדרשים בדיווח מקוון הם:

  • חברות עם מחזור עסקאות שנתי גבוה מ-1.5 מיליון ש"ח, ללא קשר לשיטת ניהול החשבונות.
  • יחידים (עוסקים) עם מחזור עסקאות שנתי גבוה מ-2.5 מיליון ₪.
  • עוסקים החייבים בהנהלת חשבונות כפולה, על פי הוראת ניהול פנקסים לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה.

כמו כן, גם מוסדות ללא כוונת רווח, כלומר מלכ"רים, עם מחזור שנתי גבוה מ-20 מיליון ש"ח חייבים להגיש דיווח מע"מ מקוון. בנוסף על זאת גם המוסדות הכספיים עם מחזור שנתי גבוה מ-4 מיליון ₪ חייבים להגיש דיווח מע"מ מקוון.

כדאי לדעת כי עוסק מורשה חייב להגיש דוח מע"מ תקופתי פעם בחודש או חודשיים, לפי מחזור העסקאות שלו. יש להגיש דיווח מע"מ מקוון גם אם לא בוצעה פעילות עסקית בתקופה זו. מעבר להגשת דוח מע"מ בזמן העוסק המורשה נדרש לשלם מס ערך מוסף יחד עם הגשת הדיווח, ובאפשרותו לקזז מע"מ תשומות.

עוסק פטור נדרש להגיש דיווח מע"מ פעם בשנה, הטופס כולל הצהרה שלו על מחזור העסקאות בשנת המס שהסתיימה.

איך מדווחים מע"מ באופן מקוון?

הגשת דיווח מע"מ מקוון נעשית באמצעות קובץ 874PCN באתר רשות המיסים. מבנה הדו"ח פשוט, וניתן להפיק את הדוח באמצעות מערכת הנהלת חשבונות מקוונת. אם מפיקים דיווח מע"מ מקוון באמצעות מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט המערכת מסוגלת לדעת לבד האם הנישום צריך להגיש דוח חודשי או דו חודשי, וכל המידע הנדרש להפקת הדו"ח נלקח מהנתונים השמורים במערכת, בצורה אוטומטית לחלוטין.

חשוב לציין כי נישום המעוניין לדווח למע"מ דרך אתר האינטרנט חייב לקבל קוד משתמש וסיסמה לפני שליחת דיווח מע"מ מקוון ראשון. יש להירשם באתר של רשות המיסים כדי לקבל שם משתמש וסיסמה.

האם לחשבון הבנק יש השפעה על הדיווח?

רוב הבנקים בארץ הסדירו את שירות הגשת הדוח למע"מ עבור הלקוחות העסקיים שלהם, אך כדאי לברר מול הבנק האם יש לו הסדר לשירות זה והאם נדרשת פעולה מצד בעל החשבון.

האם ניתן לתקן טעות בדוח מע"מ שנשלח באופן מקוון?

במקרה ובו נפלה טעות בדוח מע"מ מקוון הנישום יכול להגיש דוח מתקן ולפרט את הנתונים הנכונים. את הדוח המתקן חייבים להגיש במשרד מע"מ האזורי בו מתנהל התיק של הנישום.

לסיכום, חובת דיווח מע"מ חלה על כל העוסקים, יש עסקים החייבים בדיווח חודשי או דו חודשי בעוד עוסק פטור מגיש דוח שנתי בסוף השנה. כדי להגיש דיווח מע"מ מקוון בקלות כדאי לעבור למערכת הנהלת חשבונות באינטרנט באמצעותה ניתן להפיק ולשלוח את הדיווח המקוון, בקלות ובכמה קליקים בלבד.